DEXON และมช. ร่วมหารืองานวิจัยการดักจับและกักเก็บก๊าซคาร์บอน

DEXON และมช. ร่วมหารืองานวิจัย

DEXON ต้อนรับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  หารือแนวทางความร่วมมือโครงการวิจัยการดักจับและกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

ดร.มัลลิกา แก่กล้า ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนายสตูวิค สตาเล่ มาร์ติน ประธานกรรมการบริหาร บมจ.เด็กซ์ซอน เทคโนโลยี ( DEXON ) ผู้ให้บริการตรวจสอบทางวิศวกรรม และสร้างนวัตกรรมทางเทคโนโลยี และเป็นหนึ่งในบริษัทชั้นนำระดับโลกที่มีศักยภาพในการผลิตเทคโนโลยีด้านการตรวจสอบและการประเมินระบบท่อนำส่งให้การต้อนรับกลุ่มวิจัยขั้นแนวหน้าการดักจับและกักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์ (CCS Frontier Research Group) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย รองคณบดี ผศ.ดร.ชัชวาลย์ ชัยชนะ และนักวิจัยที่ปรึกษากลุ่มวิจัย ผศ.ดร.สุพฤทธิ์ ตั้งพฤทธิ์กุล หัวหน้ากลุ่มวิจัย พร้อมด้วย ผศ.ดร.ณัฐนันท์ พรหมสุข อาจารย์นักวิจัย  เข้าเยี่ยมชมศูนย์วิจัยและพัฒนาของบริษัทฯ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่สร้างสรรค์และพัฒนางานด้านนวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่ให้บริการตรวจสอบทางวิศวกรรมที่มีความเชี่ยวชาญสูง มุ่งมั่นกับกระบวนการและการส่งมอบบริการตรวจสอบที่มีคุณภาพ และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า

ในการเข้าเยี่ยมชมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหารือแนวทางความร่วมมือในโครงการวิจัยและพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับการดักจับและกักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์ (CCS) ซึ่งขณะนี้เป็นที่สนใจของบริษัทน้ำมันทั่วโลก เนื่องจากมีบทบาทสำคัญในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและบรรเทาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เราเชื่อว่าความร่วมมือระหว่าง CCS เชียงใหม่และเด็กซ์ซอนสามารถนำไปสู่ความก้าวหน้าที่สำคัญในการวิจัย CCS ในประเทศไทย ด้วยการรวมความเชี่ยวชาญและทรัพยากรของเด็กซ์ซอน เรามั่นใจว่าจะเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ และเป็นประโยชน์สำหรับงานวิจัยในครั้งนี้ และขอเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืนตลอดไป

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถเข้าไปได้ที่ www.dexon-technology.com และ https://www.facebook.com/Dexontechnology