“เอกสิทธิ์” ยินดี NV Gotion เปิดโรงงานผลิตแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าในนิคมฯ GK-Land จ.ระยอง

“เอกสิทธิ์ คุณานันทกุล” เข้ายินดี “NV Gotion” เปิดโรงงานผลิตแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าในนิคมอุตสาหกรรม “GK-Land” จ.ระยอง รองรับให้บริการแก่ผู้ใช้รถ EV ในประเทศ ดันไทยผู้นำอาเซียนและระดับโลก

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2566 นายเอกสิทธิ์ คุณานันทกุล ประธานกรรมการบริหารบริษัท สยามอีสเทิร์น อินดัสเตรียล พาร์ค จำกัด หรือ SEP และกลุ่ม GK-Land พร้อมผู้บริหาร ร่วมแสดงความยินดีกับของ บจ. เอ็นวี โกชั่นที่เปิดโรงงานและสายการผลิตเครื่องจักร รายที่ 1 ในเขตประกอบการศูนย์อุตสาหกรรมครบวงจร “GK-Land“ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

ซึ่ง เอ็นวี โกชั่น เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างบริษัทย่อยของกลุ่ม ปตท. “Nuovo Plus” กับ “Gotion Hi-tech” จากประเทศจีน ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนําของจีนที่มีความเชี่ยวชาญด้านแบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้าและระบบกักเก็บพลังงาน เพื่อดําเนินธุรกิจนําเข้า ประกอบ และจัดจําหน่ายโมดูลแบตเตอรี่และชุดแบตเตอรี่สําหรับระบบกักเก็บพลังงานและยานยนต์ไฟฟ้า เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในธุรกิจแบตเตอรี่ และเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทาน พลังงานหมุนเวียน และยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมยานยนต์ของประเทศไทยให้ได้มาตรฐานระดับโลก บรรลุเป้าหมายการพัฒนาเศรษฐกิจสีเขียวของประเทศ ด้วยการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง เพื่อส่งมอบแบตเตอรี่สำหรับยานยนต์ไฟฟ้าให้แก่ผู้บริโภคทั้งในภูมิภาคอาเซียนและภูมิภาคอื่นต่อไป

สำหรับเขตประกอบการอุตสาหกรรม “GK-Land” บริหารโดย SEP ตั้งอยู่ใน อ.ปลวกแดง จ.ระยอง มีพื้นที่หลายพันไร่ ซึ่งเป็นพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC ที่รัฐบาลให้ความสำคัญในการเปิดกว้างให้นักลงทุนเข้ามาลงทุนในพื้นที่เศรษฐกิจ โดยได้รับสิทธิพิเศษทางด้านภาษีเพื่อรองรับและการขยายพื้นที่อุตสาหกรรมของนักลงทุนทั้งไทยและต่างชาติ โดย SEP ได้ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมที่สะอาด มีอากาศบริสุทธิ์ ได้พัฒนาระบบพลังงานแสงอาทิตย์ไว้บริการให้กับโรงงานในเขตประกอบการ รวมทั้งจัดทำสาธารณูปโภคแบบครบวงจร

อาทิ ระบบประปา บริการน้ำอุตสาหกรรมและระบบบำบัดน้ำเสียครบวงจร รวมถึงโครงการพัฒนาที่พักอาศัยและสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับผู้นักลงทุน ซึ่งโครงการนี้ได้รับการตอบสนองจากนักลงทุนชาวญี่ปุ่นเป็นอย่างมากมาโดยตลอด เช่นบริษัทคาวาซากิมอเตอร์ และในปีนี้พบว่านักลงทุนจากประเทศจีนให้ความเชื่อมั่นมาลงทุนในพื้นที่มากขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มการให้บริการที่ครบวงจรแก่ผู้ใช้รถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยและตามประเทศกลุ่มเป้าหมายมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มการให้บริการที่ครบวงจรแก่ผู้ใช้รถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยและประเทศกลุ่มเป้าหมาย