รมว.แรงงาน รับมอบอาหารจาก ซีพีเอฟ หนุนบุคลากรทางการแพทย์ฉีดวัคซีนผู้ประกันตนสู้โควิด-19

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน รับมอบอาหารสำเร็จรูปพร้อมทานจากซีพีเอฟ สนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ฉีดวัคซีนแก่ผู้ประกันตน จำนวน 45 จุดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร สร้างภูมิคุ้มกัน ควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 ให้ก้าวข้ามสถานการณ์ไปด้วยกัน

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2564 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน รับมอบอาหารสำเร็จพร้อมรับประทานจาก คุณประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ ประธานคณะผู้บริหาร และคุณพิมลรัตน์ รีพัฒนาวิจิตรกุล ประธานผู้บริหารทรัพยากรบุคคล บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ มูลค่ากว่า 6 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ให้บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคมที่ให้บริการฉีดวัคซีนสำหรับผู้ประกันตน จำนวน 45 จุดทั่วกรุงเทพมหานคร ณ ห้องจัตุมงคล ชั้น 6 อาคารกระทรวงแรงงาน โดยมี นางธิวัลรัตน์ อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงานเข้าร่วมในครั้งนี้ด้วย

นายสุชาติกล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ท่านนายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา และท่านรองนายกรัฐมนตรี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ซึ่งท่านกำกับดูแลกระทรวงแรงงาน ได้มีความห่วงใยพี่น้องผู้ใช้แรงงานในระบบประกันสังคมตามมาตรา 33 จึงได้ให้กระทรวงแรงงาน โดยสำนักงานประกันสังคม บูรณาการความร่วมมือกับสำนักนายกรัฐมนตรี ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 (ศบค.) กระทรวงสาธารณสุข และโรงพยาบาลในเครือข่ายสำนักงานประกันสังคม เพื่อดำเนินการกระจายวัคซีนแก่ผู้ประกันตนมาตรา 33 ในพื้นที่ 45 จุดทั่วกรุงเทพมหานคร

“วันนี้ กระทรวงแรงงาน ขอขอบคุณภาคเอกชน อย่างซีพีเอฟ ที่ร่วมแรงร่วมใจกับภาครัฐ สนับสนุนอาหารสำเร็จพร้อมทานมามอบแก่บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคมที่ให้บริการฉีดวัคซีนสำหรับผู้ประกันตน ที่ร่วมกันปฏิบัติงานด้วยความทุ่มเท เสียสละในการฉีดวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ผู้ประกันตน ควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 โดยอาหารที่ได้รับมอบในวันนี้จะนำไปส่งให้บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคมที่ให้บริการฉีดวัคซีนสำหรับผู้ประกันตนจำนวน 45 จุดทั่วกรุงเทพมหานคร โดยเริ่มส่งอาหารตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายนนี้เป็นต้นไป ทั้งนี้ เพื่อเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระและเป็นการสร้างขวัญกำลังใจในการต่อสู้กับการแพร่ระบาดของโควิด-19 ให้ก้าวข้ามสถานการณ์นี้ไปด้วยกัน” นายสุชาติ กล่าวในท้ายสุด