รมว.จุติ ลุย “ซ่อม-สร้าง-บ้าน” ดูแลกลุ่มเปราะบาง-คนยากจน ตลอดปี 2564 ช่วยคนไทยมีบ้าน 52,591 ครัวเรือน

ตลอดปี 2564 นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เดินหน้าแก้ปัญหาความยากจน และช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง หัวใจสำคัญคือคือการแก้ปัญหาด้านที่อยู่อาศัย ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่มีเป้าหมายทำให้คนไทยทุกคนมีบ้าน เป็นบ้านที่มีคุณภาพ มีความรักความอบอุ่น และเป็นบ้านแห่งความสุข ให้คนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

โดยตลอดระยะเวลา 1 ปี กระทรวง พม. และภาคีเครือข่าย ซ่อม-สร้าง-ล้าน ให้กับคนไทยทั้งประเทศจำนวน 52,591 ครัวเรือน ประกอบด้วยโครงการต่าง ๆ ดังนี้

– บ้านพอเพียงชนบท 77 จังหวัด สำเร็จด้วยความร่วมมือของหน่วยงานและชุมชนเข้มแข็ง สามารถดำเนินการสูงกว่าเป้าหมาย คิดเป็นจำนวน 15,876 ครัวเรือน

– โครงการบ้านมั่นคง โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วม การรวมกลุ่มออมทรัพย์ร่วมกันออกแบบและจัดหาที่ดินในการก่อสร้างที่อยู่อาศัย ดำเนินการสูงกว่าเป้าหมายจาก 6,200 ครัวเรือน เป็น 7,991 ครัวเรือน

– ปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัย โดยซ่อมบ้านผู้สูงอายุและคนพิการทั่วประเทศ จำนวน 6,718 ครัวเรือน

– การบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ และประชาชนซ่อมแซมที่อยู่อาศัย สำหรับคนยากจน และผู้ด้อยโอกาสในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 1,819 ครัวเรือน

– พัฒนาที่อยู่อาศัย ชุมชนริมคลอง (คลองลาดพร้าว, คลองเปรมประชากร) จำนวน 4,204 ครัวเรือน

– พัฒนาที่อยู่อาศัยชั่วคราว สำหรับผู้ที่รอการปลูกสร้างที่พักถาวร และเพื่อรองรับผู้ประสบภัยพิบัติ จำนวน 438 ครัวเรือน


– โครงการบ้านเคหะสุขประชา (ร่มเกล้าและฉลองกรุง) เป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านที่อยู่อาศัย สร้างอาชีพและรายได้ จำนวน 572 หน่วย

– โครงการบ้านถูกทั่วไทย ในรูปแบบบ้านเช่าราคาพิเศษ, บ้านลดราคาพิเศษ, บ้านเช่าซื้อดอกเบี้ย 0% จำนวน 8,121 หน่วย

– บูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาที่อยู่อาศัยเชื่อมโยงกับภาคีเครือข่าย พัฒนาที่อยู่อาศัยให้กับกลุ่มเปราะบางทั่วประเทศ จำนวน 6,852 ครัวเรือน

รมว.จุติกล่าวว่า เพื่อเพิ่มช่องทางการขอรับบริการด้านที่อยู่อาศัย กระทรวง พม. ได้เปิดเว็บไซต์ ศูนย์ข้อมูลที่อยู่อาศัยแห่งชาติ ที่บูรณาการฐานข้อมูลด้านที่อยู่อาศัยในหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนให้มีศักยภาพในการรองรับการเข้าถึงความต้องการครบทุกมิติ และปีหน้ายังคงมุ่งมั่นภารกิจนี้ โดยอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เพื่อให้คนไทยทุกคนมีความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัย และมีบ้านเป็นของตัวเอง ดูรายละเอียดเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=Y3lodpOgTGg

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ