“Money Adwise” ชี้สัดส่วนคนไทยยังออม-ลงทุนน้อย

เป็นโอกาสของธุรกิจที่ปรึกษาด้านการเงินและการลงทุน ชูจุดแข็ง One-stop holistic planning แผนการเงินที่ครอบคลุมทุกช่วงวัยของชีวิต

Money Adwise บริษัทที่ปรึกษาด้านการเงิน และการลงทุนแบบครบวงจรแบบ One-stop holistic planning service ลั่นพร้อมเป็น เพื่อนคู่คิดทางการเงินให้กับลูกค้าในทุกช่วงเวลาของชีวิต ช่วยคนไทย -ธุรกิจ SME สร้างความมั่นคงทางการเงิน รับสังคมสูงวัย – ส่งต่อความมั่งคั่งสู่ทายาท ลั่น 4 ปีที่เปิดธุรกิจประสบความสำเร็จ ส่งแผนการเงินลูกค้ากว่า 1,000 แผน บริหารพอร์ตให้ลูกค้าแล้วหลายร้อยล้าน

นายรัฐพล วชิรเมฆากุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท Money Adwise บริษัทที่ปรึกษาด้านการเงินและการลงทุนแบบครบวงจรแบบ One-stop holistic planning service และพร้อมดูแลลูกค้าแบบครอบคลุมในทุกช่วงวัยของชีวิต เปิดเผยว่า แนวโน้มธุรกิจที่ปรึกษาในการบริหารด้านการเงินและการลงทุน มีโอกาสเติบโตสูงมาก และปัจจุบันผู้บริหารระดับสูง บุคลากรในภาคธุรกิจต่างๆ รวมทั้งภาคธุรกิจ ให้ความสนใจใช้บริการที่ปรึกษาทางการเงินเพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินรองรับการเกษียณอายุ เพิ่มสูงมากขึ้น

นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ประกาศ “สังคมสูงอายุเป็นวาระแห่งชาติ” ปีนี้ประเทศไทยได้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเต็มรูปแบบและในปี 2573 จะมีสัดส่วนประชากรที่สูงอายุเพิ่มขึ้นเป็น 27% ของประชากรทั้งหมด ด้วยระบบสวัสดิการของรัฐในปัจจุบันคาดว่าจะไม่เพียงพอรองรับสังคมสูงวัย ซึ่งคาดการณ์กันว่ารัฐจะมีภาระค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพปีนี้มากถึง 2.2 แสนล้านบาทหรือประมาณ 2.8% ของจีดีพีดังนั้นการรณรงค์และกระตุ้นให้ประชาชนคนไทยออมเงิน เรียนรู้เรื่องการบริหารเงินการลงทุนจึงเข้ามามีบทบาทสูงขึ้น และเป็นโอกาสสนับสนุนให้ธุรกิจที่ปรึกษาด้านการเงินและการลงทุนเติบโตตามด้วย

“ประเทศไทยเข้าสู่สังคมสูงวัย ขณะที่อายุเฉลี่ยของคนไทยยืนยาวขึ้น จากวิวัฒนาการทางการแพทย์ ดังนั้นหากมีเงินออมไม่เพียงพอก็จะมีปัญหาตามมาอีกมากมาย ขณะที่รัฐบาลเองก็มีข้อจำกัดด้านงบประมาณ ในการเข้ามาดูแลประชาชน การเก็บออมและบริหารเงินให้มีมากพอรองรับการใช้ชีวิตยามเกษียณ จึงเป็นเรื่องจำเป็น”

นายรัฐพลกล่าวว่า ในสถานการณ์ปัจจุบัน ต้องยอมรับว่าคนส่วนใหญ่ยังไม่เข้าใจการวางแผนการเงินแบบองค์รวมดังนั้น one-stop holistic planning service จึงเข้ามาตอบโจทย์ เนื่องจากเป็นการวางแผนที่คำนึงถึงเป้าหมายและเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตของลูกค้าในทุกช่วงวัยของชีวิต แล้วนำมาวิเคราะห์เป็นแผนการเงินย่อยที่ครอบคลุมทั้ง 5 ด้าน

คือ cash flow management (การบริหารเงินสด), risk management (การบริหารความเสี่ยง), investment planning (การวางแผนการลงทุน), estate planning (การวางแผนมรดก) และ tax planning (การวางแผนภาษี) โดยทุกแผนมีความเชื่อมโยงกัน และที่สำคัญคือต้องนำไปใช้จริงได้ มีความยืดหยุ่นพอเมื่อสถานการณ์ในชีวิตเปลี่ยนไป ตัวอย่างปัญหาของคนที่ไม่วางแผนองค์รวม เช่น บางคนลงทุนแค่หุ้นเพียงอย่างเดียวไม่มีในเรื่องของ ประกันสุขภาพติดตัวไว้เลย หากมองไปข้างหน้าเรื่องสุขภาพจะเป็นประเด็นที่สำคัญมากและจะเป็นค่าใช้จ่ายหลักหรือประมาณ 60-70% ของเงินในแต่ละเดือน จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องหันมาให้ความสำคัญกับเรื่องของประกันสุขภาพด้วย

นายรัฐพลกล่าวเพิ่มเติมว่า ด้วยวัตถุประสงค์หลักที่อยากเข้าไปมีส่วนร่วมช่วยให้คนไทยมีเงินออมและมีความมั่นคงทางการเงินอย่างยั่งยืน พร้อมเดินเข้าสู่สังคมสูงอายุได้อย่างหมดกังวล จึงได้ตัดสินใจ จัดตั้ง บริษัท Money Adwise จำกัดขึ้นเมื่อปี 2561 ด้วยคาดหวังว่า บริการของ Money Adwise จะเข้ามาตอบโจทย์ financial journey ของลูกค้าตั้งแต่วัยเริ่มทำงาน วัยกลางคน วัยสร้างครอบครัว และวัยเกษียณ เพราะบริการของบริษัทที่จะส่งมอบให้กับลูกค้าจะครอบคลุมรอบด้านในทุกช่วงเวลาของชีวิตซึ่ง “Money Adwise” เราเป็นมากกว่าบริษัทที่ปรึกษาวางแผนการเงินการลงทุน แต่เราเป็น “พาร์ทเนอร์” ที่วางแผนชีวิตให้กับลูกค้าด้วย

ทั้งนี้ในการทำงานให้กับลูกค้า บริษัทจะนำหลักการวางแผนการเงินมาใช้จริง มีเครื่องมือทำแผนการเงินที่ใช้งานได้จริง และหนักแน่นในการให้ลูกค้าทำ holistic financial plan จริงๆ และคำแนะนำทางการเงินที่เราให้ลูกค้าแต่ละท่านเราคิดขึ้นมาแบบ tailor-made พิเศษเฉพาะลูกค้าแต่ละท่าน เป็นคำแนะนำทางการเงินอย่างเป็นกลาง เพราะเรามี partner ทางการเงินอย่างรอบด้านทั้งใน และต่างประเทศ และ ในการนำเสนอคำแนะนำทางการเงิน เราอธิบายหมดทั้งข้อเด่น ข้อด้อยของทุกสินค้าการเงิน และทุกทางเลือกทางการเงินเพื่อให้ลูกค้าตัดสินใจได้ตรงใจลูกค้าที่สุด และเน้นการดูแลลูกค้าในระยะยาว วางตัวเป็น ”เพื่อนคู่คิดทางการเงินให้กับลูกค้าตลอดชีวิต” และเชื่อว่าการวางแผนการเงินการลงทุนแบบองค์รวมนั้นเป็นการแก้ปัญหาทางการเงินอย่างแท้จริงและยั่งยืน

อย่างไรก็ตามจนถึงปัจจุบันได้ดำเนินธุรกิจมาแล้วเกือบ 5 ปี ซึ่งถือว่าเราประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งเพราะมีลูกค้าเข้ามาใช้บริการเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ส่งมอบแผนการเงินที่ลูกค้าได้ลงมือทำจริงไปแล้วกว่า 1,000 แผนแล้ว บริหารพอร์ตให้ลูกค้ารวมมูลค่าหลักหลายร้อยล้านบาท

“เรามีความชำนาญวางแผนการเงินอย่างรอบด้านโดยเฉพาะแผนการเงินแบบองค์รวม แผนการลงทุนเพื่อเป้าหมายต่างๆ การจัดพอร์ตลงทุน ทั้งในและต่างประเทศ แผนเกษียณ (วางแผนทั้งก่อนและหลังเกษียณ) แผนภาษี แผนป้องกันความเสี่ยงและแผนการส่งมอบมรดกสู่ทายาท และเหตุผลหลักที่ทำให้เราเติบโตอย่างต่อเนื่องคือการบอกต่อปากต่อปากของลูกค้าที่ได้เข้ามาใช้บริการของบริษัท“ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกล่าว

นอกจากนี้ นายรัฐพล กล่าวว่า “วิธีบริหารจัดการเงินเพื่อคนวัยเกษียณ ต้องเข้าใจภาพรวมการใช้ชีวิตของเขาทั้งหมดหลังเกษียณว่าจะอยู่กินอย่างไร ดำเนินชีวิตอย่างไร ต้องวางแผนเรื่องงบเพื่อสุขภาพ เกษียณจะท่องเที่ยวไหม ถ้าจะเกษียณให้สุขไม่ใช่แค่นำเงินของลูกค้ามาบริหารเท่านั้น การซื้อประกัน และกองทุนรวมต้องมาจัดการบริหารให้เหมาะสมเพื่อให้ไปถึงเป้าหมายหลังเกษียณที่ตั้งเป้าไว้ และสำคัญการจัดพอร์ต โดยเน้นการมีเงินหมุนเวียนออกจากพอร์ตมาหาเราสม่ำเสมอทุกเดือน ดังนั้นจะต้องหาสินทรัพย์ที่สร้างกระแสเงินสดให้กับลูกค้า”

ด้าน น.ส จิณณรักษ์ เจตน์รังสรรค์ ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท Money Adwise จำกัด เปิดเผยว่า บริษัทก่อตั้งมาภายใต้แนวคิด ต้องการเป็นที่ปรึกษาด้านการวางแผนแบบองค์รวมในทุกช่วงวัยของชีวิตหรือ One-stop holistic service จบครบในที่เดียว ทั้งบริหารการลงทุน การเงิน การประกันภัย การออกแบบพินัยกรรมให้กับลูกค้า โดยลูกค้าของบริษัทมีหลายกลุ่ม ทั้งกลุ่มผู้มีรายได้สูง กลุ่มลูกค้าที่เป็นนักบิน เจ้าของฟาร์มขนาดใหญ่ ธุรกิจขนาดกลางและเล็ก (SME) กลุ่มนายแพทย์ สัตวแพทย์ และผู้บริหารระดับสูงในบริษัทมหาชน พนักงานในบริษัทข้ามชาติ ต่างก็เข้ามาเป็นลูกค้าของบริษัทอย่างต่อเนื่องและลูกค้าส่วนใหญ่ของบริษัทเป็นคนที่ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานของตัวเอง แน่นอน รายได้ดี และอยากทุ่มเวลากับงานตัวเองให้เต็มที่เพื่อความก้าวหน้า จึงอยากได้มืออาชีพมาดูแลเรื่องการบริหารเงินและการลงทุน

“ท่ามกลางการผันผวนของเศรษฐกิจโลกที่เกิดปัญหาหลากหลายทั้งสงครามการค้า สงครามระหว่างประเทศ ภัยธรรมชาติและปัญหาโรคระบาดที่ส่งผลกระทบไปทั่วโลก การมีที่ปรึกษาด้านการเงินและการลงทุนจึงมีความสำคัญมากขึ้น เพราะหากมีการวางแผนที่ดี ก็จะเป็นแผนที่ที่นำทางให้เดินไปข้างหน้าได้ปลอดภัยกว่าเดินไปข้างหน้าแล้วไม่มีเพื่อนคู่คิด และหากเรามีแผนที่ดีเมื่อเกิดวิกฤตไม่ว่าจะเกิดจากปัจจัยอะไรเราก็รับมือได้และสามารถส่งต่อความมั่นคงมั่งคั่งสู่เจนเนอเรชั่นต่อไปได้ แต่ถ้าไม่มีการวางแผนการเงินที่ดีเมื่อเจอวิกฤตกลับกลายเป็นว่าจะต้องส่งมอบหนี้และภาระสู่รุ่นลูก รุ่นหลานต่อไปก็ได้” น.ส จิณณรักษ์กล่าว

อย่างไรก็ตามปัจจุบันแม้ในอุตสาหกรรมจะมีธุรกิจให้คำปรึกษาและวางแผนการเงินการลงทุนเพิ่มมากขึ้น แต่บริษัทของเราไม่ได้ให้แค่คำปรึกษาทางการเงินและการลงทุนเท่านั้น แต่จะช่วยวางแผนชีวิตให้กับลูกค้า ทั้งในเรื่องการวางแผนภาษี การวางแผนเรื่องการแต่งงาน ตั้งแต่การวางแผนค่าใช้จ่าย การจดทะเบียนสมรสว่าแต่งแล้วจดทะเบียนกับไม่จดทะเบียนสมรสจะเป็นอย่างไร การวางแผนเรื่องการส่งลูกไปเรียนต่อต่างประเทศ และ การวางแผนการจัดทำมรดก ซึ่งทั้งหมดนี้คือจุดแกร่งและจุดต่างที่ส่งผลให้บริษัทเติบโตได้อย่างต่อเนื่องในช่วงเกือบ 5 ปีที่ผ่านมา

อีกทั้งบริการของเราแตกต่างจากธนาคารหรือสถาบันการเงินอื่นตรงที่ หากคนดูแลให้คำแนะนำ ลาออกไปแล้วมีคนใหม่มาแทน ทำให้คนใหม่อาจไม่เข้าใจ context และ background ของลูกค้าอย่างแท้จริงว่าที่ผ่านมาเขามีความกังวลหรือปัญหาตรงไหน แต่หากเป็นลูกค้าของบริษัทเรา ลูกค้าไม่ต้องกังวลเลย เพราะการดูแลและให้คำปรึกษาจะดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง และในแต่ละปี Money Adwise (Wealth Management) จะเขียนรีพอร์ตการวางแผนการลงทุนของลูกค้าแต่ละคนส่งให้ทุกปี เพื่อเป็นสมุดพกชีวิตที่สามารถนำไปวางแผนชีวิตได้ต่อแบบไม่สะดุด

สำหรับ “Money Adwise” เป็นบริษัทที่ก่อตั้งโดย นายรัฐพล วชิรเมฆากุล นักวางแผนการเงิน CPF® และ นางสาวจิณณรักษ์ เจตน์รังสรรค์ นักวางแผนการเงินCFP® ซึ่งเป็นคุณวุฒิวิชาชีพเพียงหนึ่งเดียวที่ได้รับการยอมรับระดับโลกในการวางแผนการเงิน และเป็น 1 ใน 400 คนในประเทศไทยที่ได้ใบอนุญาตนี้จาก Financial Planning Standards Board (FPSB) ที่สหรัฐอเมริกา และยังเป็นผู้เขียนบทความให้กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเป็นหนึ่งในผู้เขียนหนังสือเรื่อง เกษียณแบบ Well Done สุขแบบพอดี

ด้านนางสาวจิณณรักษ์ ยังเป็นที่ปรึกษาด้านการลงทุนให้กับผู้บริหารบริษัทยักษ์ใหญ่หลายบริษัท โดยเธอได้ใช้ความรู้ความสามารถดีกรีปริญญาตรี BBA การเงิน เกียรตินิยมอันดับ 1 (ภาคภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ Mini-MBA ด้านภาษี โรงเรียนภาษีโดย เริ่มทำงานให้คำปรึกษาและทำแผนการเงินตั้งแต่ปี 2557 และยังเป็นวิทยากร/ แขกรับเชิญ/ผู้จัดสัมมนา: รายการ Wealthy DIY@Now26, ภาควิชาการเงิน ม.ธรรมศาสตร์, ม.กรุงเทพ, ม.เกษตรศาสตร์, กรมข่าวทหารบก, รพ.มหาชัย, วิทยาลัยพยาบาล ฯลฯ