กรมสมเด็จพระเทพฯ เสด็จฯเปิดงาน สีสรรพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ ปี’65

กรมสมเด็จพระเทพฯ เสด็จฯเปิดงาน สีสรรพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ ปี 65

ผู้ว่าฯ กทม. รับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ ในโอกาสทรงเปิดงาน “สีสรรพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ 30 ปี สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ใต้ร่มพระบารมี เพื่อปวงประชา”

วันที่ 13 สิงหาคม 2565 นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร รับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงาน “สีสรรพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ 30 ปี สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ใต้ร่มพระบารมี เพื่อปวงประชา”

โดยมี นายจรัลธาดา กรรณสูต ประธานกรรมการมูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ท่านผู้หญิงจรุงจิตต์ ทีขะระ กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ พลอากาศตรี จักรพงษ์ หอมไกรลาศ กรรมการและเหรัญญิกคณะกรรมการมูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ นายขจิต ชัชวานิชย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารสำนักสิ่งแวดล้อม และผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมรับเสด็จฯ ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เขตจตุจักรกรุงเทพมหานคร โดยสำนักสิ่งแวดล้อม ร่วมกับมูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ และ 26 องค์กร จัดงาน “สีสรรพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ 30 ปี สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ใต้ร่มพระบารมี เพื่อปวงประชา” ระหว่างวันที่ 10-15 สิงหาคม 2565 ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา

สำนักสิ่งแวดล้อมได้เตรียมความพร้อมด้านสถานที่จัดงานภายในสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ดำเนินการปรับภูมิทัศน์ด้วยไม้ดอกไม้ประดับนานาพรรณ อาทิ ปทุมมา ดาวเรือง บานชื่น สร้อยไก่ ดาวกระจาย รวมกว่า 100,000 ต้น เพื่อสร้างบรรยากาศให้มีความสวยงามละลานตา

การจัดแสดงนิทรรศการ “จากภูผาสู่มหานที” ซึ่งเป็นการปรับพื้นที่ภายในสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เนื้อที่ 26 ไร่ ให้เป็นสวนป่าพฤกษศาสตร์ใจกลางกรุง โดยการนำพระราชเสาวนีย์ “ปลูกป่าในใจคน” ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง มาเป็นแนวคิดในการออกแบบให้เป็นสถานที่รวบรวมพรรณไม้จากโครงการพระราชดำริ และกล้าไม้ทรงปลูกตั้งแต่ภาคเหนือจรดภาคใต้

กรุงเทพมหานครได้เตรียมความพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกและระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ เพื่อให้สามารถรองรับการเข้าใช้บริการของประชาชนที่เพิ่มมากขึ้นในระหว่างการจัดงาน นอกจากนี้ ภายในงานจะมีการจัดแสดงนิทรรศการจากหน่วยงานต่าง ๆ การจัดแสดงนวัตกรรมจากผลผลิตทางการเกษตร การจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากโครงการพระราชดำริและเกษตรกรจากทั่วประเทศ การแสดงพันธุ์ไม้หายาก การแสดงดนตรีในสวน การประกวดพันธุ์ไม้ การประกวดปลากัด การประมูลพันธุ์ไม้ อีกทั้งการแจกต้นไม้ฟรีให้นำกลับไปปลูกที่บ้าน

ทั้งนี้ กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนประชาชนเที่ยวชมงาน “สีสรรพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ 30 ปี สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ใต้ร่มพระบารมี เพื่อปวงประชา” ระหว่างวันที่ 10-15 สิงหาคม 2565 ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เขตจตุจักร โดยภายในงานพบกับ นิทรรศการ “30 ปี สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ใต้ร่มพระบารมี เพื่อปวงประชา” นิทรรศการโครงการค่าย “เยาวชน…รักษ์พงไพรเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี”

นิทรรศการของหน่วยงานต่าง ๆ อาทิ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรุงเทพมหานคร กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรมป่าไม้ องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรมชลประทาน กรมประมง กรมวิชาการเกษตร กรมพัฒนาที่ดิน กรมส่งเสริมการเกษตร กรมการข้าว กรมหม่อนไหม กรมปศุสัตว์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เป็นต้น นอกจากนี้เชิญพบกับฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ “ลูกหลานไทย อยู่ได้อย่างยั่งยืน” สวน “นวโมก”

ร้านค้าต่าง ๆ จากมูลนิธิสายใจไทย มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย และโครงการหลวง โดยผู้ที่มาสนใจร่วมงานสามารถมาร่วมงานที่สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ (จตุจักร) ด้วยระบบขนส่งสาธารณะ ดังนี้ รถไฟใต้ดินสายเฉลิมรัชมงคล (MRT BLUE LINE) ลงสถานีพหลโยธิน (Phahon Yothin) และรถประจำทางสาย 108, 44, 52, 524 (ปอ.) (AC) และด้วยรถยนต์ส่วนตัว ซึ่งสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ มีบริการที่จอดรถรองรับอย่างเพียงพออีกด้วย


ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ