เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา เสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีสงกรานต์ ณ วัดพระแก้ว

วันนี้ (15 เมษายน 2563) เวลา 17.21 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จแทนพระองค์ ไปในการพระราชพิธีสงกรานต์ พุทธศักราช 2563 ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม  พระบรมมหาราชวัง

ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา โดยเสด็จในการนี้ด้วย

เมื่อเสด็จถึงวัดพระศรีรัตนศาสดาราม เสด็จขึ้นชานหน้าพระอุโบสถ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา พระราชทานพระวโรกาสให้ พลอากาศโท ภักดี แสง-ชูโต รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองพระราชพิธี เฝ้ากราบทูลรายงานเครื่องราชสักการะที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชอุทิศพระราชทานให้กระทรวงมหาดไทยเชิญไปถวายเป็นพุทธบูชาปูชนียสถานสำคัญต่าง ๆ

 

เสร็จแล้ว เสด็จเข้าพระอุโบสถ ทรงพระสุหร่าย และทรงจุดธูปเทียนท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกย์ พระพุทธเลิศหล้านภาไลย

ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองใหญ่ที่หน้าธรรมาสน์ศิลา จากนั้น เสด็จออกจากพระอุโบสถ ไปทรงพระสุหร่ายสรงพระพุทธรูป และทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาปูชนียวัตถุตามเจดียสถานต่าง ๆ ในพระอาราม กับทรงพระสุหร่ายองค์พระพุทธเจดีย์ซึ่งบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ และทรงพระสุหร่ายพระไตรปิฎก

เสร็จแล้ว เสด็จไปยังหอพระนาก ทรงพระสุหร่ายสรงพระบรมอัฐิ พระอัฐิ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย แล้วทรงทอดผ้าคู่ พระสงฆ์ 5 รูป สดับปกรณ์ เสร็จแล้วทอดผ้าคู่พระอัฐิพระราชวงศ์อีก 40 คู่ พระสงฆ์ สดับปกรณ์ เสร็จแล้ว สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงหลั่งทักษิโณทก

พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก จากนั้น เสด็จไปทรงกราบที่หน้าเครื่องทองน้อย ถวายความเคารพพระราชอาสน์  แล้วเสด็จออกจากหอพระนาก ไปประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จกลับ

 

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ