ในหลวงโปรดเกล้าฯ ให้ผู้แทนพระองค์บำเพ็ญพระราชกุศลวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระราชินี

ช่วงสายวันนี้ (3 มิถุนายน 2563) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภัตตาหารเพล และถวายสังฆทานแด่พระสงฆ์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ พระอุโบสถวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

เมื่อพลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เดินทางถึงวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม แล้วไปวางพวงมาลัย จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

จากนั้น ผู้แทนพระองค์เข้าพระอุโบสถวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม จุดธูปเทียนนมัสการทองทิศบูชาพระพุทธอังคีรสประธานพระอุโบสถ แล้วจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชสรีรางคารพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 กับพระราชสรีรางคารสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี ในรัชกาลที่ 7 และพระบรมราชสรีรางคาร พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

จากนั้น ผู้แทนพระองค์ถวายความเคารพพระราชอาสน์ แล้วนั่งเก้าอี้ที่จัดไว้ เจ้าพนักงานศุภรัตอาราธนาศีล ผู้แทนพระองค์รับศีล สมเด็จพระวันรัต ประธานสงฆ์ให้ศีล จบแล้วเจ้าพนักงานศุภรัตอาราธนาพระปริตร พระสงฆ์ 43 รูปเจริญพระพุทธมนต์ เมื่อถึงบทเสกทำน้ำพระพุทธมนต์ ผู้แทนพระองค์ไปจุดเทียนที่ครอบพระกริ่งทำน้ำพระพุทธมนต์ แล้วถวายที่ครอบพระกริ่งทำน้ำพระพุทธมนต์แด่สมเด็จพระวันรัต ประธานสงฆ์

เมื่อพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์จบ ผู้แทนพระองค์ถวายสำรับภัตตาหารแด่สมเด็จพระวันรัต แล้วกลับมานั่งที่เก้าอี้


เมื่อพระสงฆ์ฉันเสร็จแล้ว ผู้แทนพระองค์กล่าวคำถวายสังฆทาน จากนั้นถวายเครื่องสังฆทานพระราชทานแด่สมเด็จพระวันรัต แล้วกลับมานั่งที่เก้าอี้ ผู้แทนพระองค์กรวดน้ำ (พระสงฆ์อนุโมทนา ถวายอดิเรก)

จากนั้น ผู้แทนพระองค์กราบที่หน้าเครื่องนมัสการ และกราบลาสมเด็จพระวันรัต ถวายความเคารพระราชอาสน์ แล้วออกจากพระอุโบสถ เดินทางกลับ

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ