ในหลวง พระราชินี พร้อมเจ้าคุณพระฯ โปรดเกล้าฯให้เชิญผ้าไตร เครื่องสังฆทานพระราชทาน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี ทรงมีพระราชศรัทธา ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้อัญเชิญผ้าไตร ย่าม เครื่องสังฆทาน ตู้ยาพระราชทาน ร่มอุ่นไอรัก ถวายแด่ พระราชมหาเจติยาภิบาล ประธานสมาคมวัดอรุณสหราชอาณาจักร เมืองนอริช

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 14.00 น. เพจเฟซบุ๊ก กลุ่มรัก “พลตรีหญิง เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี” เผยแพร่ข้อความระบุว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีและเจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี ทรงมีพระราชศรัทธาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พลอากาศตรีสุพิชัย สุนทรบุระ รองเลขาธิการพระราชวัง เป็นผู้เเทนพระองค์ เชิญ ผ้าไตร ย่าม เครื่องสังฆทาน ตู้ยาพระราชทาน ร่มอุ่นไอรัก

ถวายแด่ พระราชมหาเจติยาภิบาล ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม ประธานสมาคมวัดอรุณสหราชอาณาจักร เมืองนอริช และคณะพระธรรมทูตผู้ปฏิบัติศาสนกิจ ณ วัดอรุณสหราชอาณาจักร เมืองนอริช นำโดย พระมหาจิรวัฒน์ จิรปุตฺติโย เจ้าอาวาสวัดอรุณสหราชอาณาจักร เมืองนอริช ณ คณะ 5 วัดอรุณราชวราราม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร

เพื่อพระราชทานเป็นศูนย์ยึดเหนี่ยวจิตใจ และศูนย์รวมเเห่งความรักความศรัทธา และความห่วงใยแก่พสกนิกรชาวไทยและชาวต่างชาติ ศิษย์วัดอรุณสหราชอาณาจักร ในโครงการโคกหนองนาแห่งศรัทธา ของวัดอรุณสหราชอาณาจักร #โคกหนองนาประเทศอังกฤษ #จิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจวัดอรุณสหราชอาณาจักร

นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างที่สุดหามิได้ ยังความปลาบปลื้มแก่คณะพระธรรมทูตและคณะศิษย์พสกนิกรชาวไทยในมณฑลนอร์ฟอล์ค แห่งสหราชอาณาจักร เป็นมหามงคลอย่างยิ่ง ยังความปีติยินดีปลาบปลื้มอย่างหาที่สุดมิได้ ที่พระองค์ทรงเล็งเห็นวัดไทยและพุทธศาสนิกชนชาวไทยและชาวต่างชาติในต่างแดน ขอถวายพระพร

Advertisment

ในนามพระราชมหาเจติยาภิบาล ประธานสมาคมวัดอรุณสหราชอาณาจักร พระธรรมทูตวัดอรุณสหราชอาณาจักร คณะกรรมการสมาคม คณะกรรมการวัด คณะศิษย์วัดอรุณสหราชอาณาจักร