ฉลองโขนไทยขึ้นทะเบียนมรดกวัฒนธรรม กรมศิลป์เพิ่มรอบการแสดงโขนชุดหนุมานชาญเดช

กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม ประกาศเพิ่มรอบการเเสดงโขน เรื่องรามเกียรติ์ ชุดหนุมานชาญเดช ณ โรงละครแห่งชาติ เนื่องในโอกาสที่องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) ประกาศขึ้นบัญชี “โขน” เป็นรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ

จากการที่กรมศิลปากร โดยสำนักการสังคีต ได้จัดการเเสดงโขน เรื่องรามเกียรติ์ ชุดหนุมานชาญเดช ณ โรงละครแห่งชาติ มีผู้สนใจเข้าชมเป็นจำนวนมาก ดังนั้น เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ชื่นชมการแสดงโขน ซึ่งเป็นนาฏศิลป์ชั้นสูงอย่างหนึ่งของไทยและได้รับการประกาศขึ้นบัญชีเป็นตัวแทนมรดกวัฒนธรรม

ที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติจากยูเนสโก จึงเพิ่มรอบการแสดงอีก 2 รอบ คือ วันอาทิตย์ที่ 6 มกราคม 2562
เวลา 14.00 น. เปิดจำหน่ายบัตรตั้งแต่วันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม 2561 และรอบการแสดงในวันอาทิตย์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 14.00 น. เปิดจำหน่ายบัตรตั้งแต่วันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2562 บัตรราคา 200,
150 และ 100 บาท สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และสำรองที่นั่ง โทร. 022241342 (ในวัน-เวลาราชการ)

การเเสดงโขน เรื่องรามเกียรติ์ ชุดหนุมานชาญเดช ที่จะเปิดทำการแสดงนี้เป็นเรื่องราวของ หนุมาน ยอดทหารเอกคู่บารมีพระรามสุริยวงศ์ กษัตริย์ผู้ทรงทศพิธราชธรรม กำเนิดมาเพื่อเป็นข้ารองพระบาทพระอวตาร รับหน้าที่ถวายงานปราบพวกมารกลียุค นำความผาสุกให้โลกมนุษย์สิ้นทุกข์ทน เรืองเดชด้วยเวทย์มนต์พระอิศวรประทานให้

จึงสามารถแปลงกายหายตัวไม่กลัวภัยพาล มุ่งอาสาทำราชการด้วยความจงรักภักดี เสริมพระเกียรติบารมีจักรีวงศ์ให้ภพไตรได้ประจักษ์ยอดขุนวานรนักรบ นักรัก ยังแหลมหลักเลิศปัญญา สมควรแล้วที่เกิดมาเป็นทหารหน้า

พระนารายณ์อวตาร นำแสดงโดย ศิลปินสำนักการสังคีต กำกับการเเสดงโดย สุรัตน์ เอี่ยมสะอาด อำนวยการแสดงโดย เอนก อาจมังกร ผู้อำนวยการสำนักการสังคีต

Previous article‘วิระชัย’ เรียกถกคดีเมจิกสกิน จ่อฟันอีก 50ศิลปิน-ดารา รับรีวิวอาหารเสริม
Next article“คอสตาริกา” สะเทือน “เดสติเนชั่นปลอดภัย” หลังนักท่องเที่ยวถูกฆาตรกรรม