Drink Safe แอปเช็กความเมา รู้เวลาสร่าง

เมาไม่ขับŽสโลแกนคุ้นหูคนไทยมานาน แต่เวลาคนเราเมาส่วนมากมักจะบอกว่า ยังไม่มาวŽ

ดังนั้นก็น่าจะดีถ้ามีหลักฐานชี้วัดว่าความจริงแล้วคุณเมาหรือยังไม่เมา ยังมีความสามารถจะขับรถกลับบ้านเองได้หรือควรจะเรียกแท็กซี่หรือเรียกใครมารับ

เมื่อเร็ว ๆ นี้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดตัวนวัตกรรมต้นแบบแอปพลิเคชั่น ดริงก์เซฟ (Drink Safe)Ž ที่สามารถวัดปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือด พร้อมประเมินสมรรถนะในการขับขี่ และเสนอทางออกการขับขี่ที่ปลอดภัยให้ผู้ใช้งาน แอปดังกล่าวเป็นผลงานพัฒนาของ นายธรณัส กฤตยานวัช และ นายสิรวุฒิ วิรัตนพรกุล นักศึกษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ออกแบบเพื่อลดอัตราเสียชีวิตบนท้องถนนของไทยที่เกิดจากสาเหตุเมาแล้วขับ

ผศ.ดร.ทรงศักดิ์ รองวิริยะพานิช อาจารย์ประจำสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เล่าว่า การทำงานของแอป ดริงก์เซฟเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างอุปกรณ์เสริมคือ เซ็นเซอร์ชนิดพกพากับสมาร์ทโฟนที่เชื่อมต่อกันผ่านระบบประมวลผล Arduino

ผู้ใช้งานสามารถทดสอบปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดได้ใน 1 ขั้นตอน เพียงเป่าลมหายใจเป็นเวลา 5 วินาทีเข้าไปที่เครื่องวัดแอลกอฮอล์ที่เชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟน จากนั้นระบบจะทำการประมวลผลใน 2 นาทีว่าตรวจพบระดับแอลกอฮอล์ที่เกินมาตรฐานกฎหมายกำหนดหรือไม่ (กฎหมายกำหนดต้องไม่เกินกว่า 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์)

ขณะเดียวกัน แอปจะคำนวณอัตราการลดระดับของแอลกอฮอล์ในทุก ๆ 1 ชั่วโมง เพื่อบอกให้ผู้ใช้ทราบว่าจะสร่างเมาในเวลาไหน และสามารถขับขี่ได้อย่างปลอดภัยเมื่อใด ยกตัวอย่างเช่น หากเป่าลมหายใจแล้วมีปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดสูงถึง 62 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ในเวลา 02.52 น. จะพร้อมขับขี่ได้ในเวลา 06.52 น. เป็นต้น

หากผู้ใช้งานมีปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดสูงกว่า 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ แอปจะมีฟังก์ชั่นเลี่ยงการขับขี่ได้ 2 ช่องทาง คือ ติดต่อเพื่อน โดยแอปจะทำหน้าที่เชื่อมกับสังคมออนไลน์อย่าง เฟซบุ๊ก พร้อมทั้งแสดงรายชื่อเพื่อนที่มีประวัติการใช้งานแอป และมีปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดต่ำกว่า 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ หรือทางเลือกที่สองคือ เรียกแท็กซี่

แอปฯดริงก์เซฟ ใช้เวลาพัฒนานาน 4-5 เดือน ใช้ต้นทุนในการพัฒนา 2,000 บาท เวลาการพัฒนาส่วนใหญ่ใช้กับการทดลองเพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างค่าดิจิทัล ที่อ่านได้จากเซ็นเซอร์วัดระดับแอลกอฮอล์กับค่าระดับแอลกอฮอล์ในเลือดเพื่อ ให้แม่นยำ จุดเด่นของงานชิ้นนี้คือการใช้เซ็นเซอร์ที่ราคาไม่สูง