Home Tags ดวง

Tag: ดวง

ดาวกับดวง วันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2562 โดย พิมพ์พรร

ท่านผู้อ่านโปรดทราบ ตามหลักวิชาโหราศาสตร์ไทย ยึดถือว่าแรงดึงดูดระหว่างดาวพระเคราะห์มีอิทธิพลต่อชีวิต จิตใจ และการกระทำของมนุษย์แต่ละคน ดาวพระเคราะห์โคจรเคลื่อนที่ไปแต่ละวัน จะมีอิทธิพลต่อลัคนา (ลั) ผ่...

เดินตามดาว 19-25 สิงหาคม 2562

โดยปุสาคโม ลัคนา (ลั) ราศีเมษ ในรอบสัปดาห์นี้ท่านอยู่ท่ามกลางสิ่งแวดล้อมที่ไม่น่าพอใจ คำพูดที่เป็นไปด้วยความหวังดีกลับบังเกิดผลร้ายอย่างไม่น่าเชื่อ ผู้ที่มีความรู้มาจากสำนักอื่น มักเป็นศัตรูกับท...

เดินตามดาว 12-18 สิงหาคม 2562

โดย ปุสาคโม ลัคนา (ลั) ราศีเมษ ในรอบสัปดาห์นี้ ท่านกำลังรอข่าวดีอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่ อาจเป็นเรื่องการศึกษาหรืองานของบริวาร กำลังใจของท่านยังเข้มแข็ง แต่กำลังกายอ่อนแอลงไปมาก ความผิดหวังเพียงเล็...

ดาวกับดวง วันจันทร์ที่ 12 สิงหาคม 2562 โดย พิมพ์พรร

ท่านผู้อ่านโปรดทราบ ตามหลักวิชาโหราศาสตร์ไทย ยึดถือว่า แรงดึงดูด ระหว่างดาวพระเคราะห์มีอิทธิพลต่อชีวิต จิตใจ และการกระทำของมนุษย์แต่ละคน ดาวพระเคราะห์โคจรเคลื่อนที่ไปแต่ละวัน จะมีอิทธิพลต่อลัคนา (ลั) ...

เดินตามดาว โดยหมอทรัพย์ สวนพลู ประจำวันที่ 9-15 สิงหาคม 2562

ราศีเมษ 13 เม.ย. ถึง 14 พ.ค. ท่านอาจจะพบเห็นการโกงหรือถูกโกงอย่างใกล้ชิด โดยท่านไม่ได้เกี่ยวข้องด้วยทั้งสองฝ่าย บริวารจะทะเลาะวิวาทกันเอง ท่านจะวางสิ่งของมีค่าไว้แล้วหาไม่พบ เช่น เอกสารหนังสือหรือโทร...

เดินตามดาว 5-11 สิงหาคม 2562

โดยปุสาคโม ลัคนา (ลั) ราศีเมษ ในรอบสัปดาห์นี้ท่านจะทำการสิ่งใดก็ตามมักมองเห็นอุปสรรคศัตรูมีค่าใช้จ่ายที่ท่านเห็นว่าจำเป็นเพิ่มขึ้นทุกวัน รายได้ทุกอย่างที่เคยได้จะหายไปบ้าง จะหาสัตว์เลี้ยงราคาสูง...

เดินตามดาว 29 กรกฎาคม ถึง 4 สิงหาคม 2562

โดยปุสาคโม ลัคนา (ลั) ราศีเมษ ในรอบสัปดาห์นี้ท่านถอนตัวจากความผูกพันต่างๆ ได้มากพอสมควรเหมือนถอนฟันซี่ที่ปวดออกจากปาก ได้ผลดีจากผู้ที่ขัดขวางท่าน การซื้อวัสดุในการก่อสร้างมาเตรียมไว้ได้ผลดี พี่น...

ดาวกับดวง วันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562 โดย พิมพ์พรร

ท่านผู้อ่านโปรดทราบ ตามหลักวิชาโหราศาสตร์ไทย ยึดถือว่าแรงดึงดูดระหว่างดาวพระเคราะห์มีอิทธิพลต่อชีวิต จิตใจ และการกระทำของมนุษย์แต่ละคน ดาวพระเคราะห์โคจรเคลื่อนที่ไปแต่ละวัน จะมีอิทธิพลต่อลัคนา (ลั) ผ่...

ดาวกับดวง วันพุธที่ 24 กรกฎาคม 2562 โดย พิมพ์พรร

ท่านผู้อ่านโปรดทราบ ตามหลักวิชาโหราศาสตร์ไทย ยึดถือว่าแรงดึงดูดระหว่างดาวพระเคราะห์มีอิทธิพลต่อชีวิต จิตใจ และการกระทำของมนุษย์แต่ละคน ดาวพระเคราะห์โคจรเคลื่อนที่ไปแต่ละวัน จะมีอิทธิพลต่อลัคนา (ลั) ผ่...

เดินตามดาว 22-28 กรกฎาคม 2562

โดยปุสาคโม ลัคนา (ลั) ราศีเมษ ในรอบสัปดาห์นี้ท่านไม่ได้รับความสะดวกในการดำเนินชีวิตประจำวันต่อเนื่องกันหลายวัน ข่าวสารที่ได้รับก็เป็นเรื่องไม่พอใจ เอกสารหนังสือต่างๆ ที่มีผู้ส่งมาให้อาจมีการหายห...

ข่าวน่าสนใจ