Home Tags ดวง

Tag: ดวง

เดินตามดาว : 23-29 กันยายน 2562

โดยปุสาคโม ลัคนา (ลั) ราศีเมษ ในรอบสัปดาห์นี้ท่านจะพบเห็นเรื่องตลกขบขันที่เกี่ยวแก่ส่วนรวมซึ่งท่านอยู่ห่างๆ ช่วยอะไรใครไม่ได้ ท่านได้เลื่อนตำแหน่งฐานะในทางการงาน คู่หมั้นคู่สมรสนำโชคลาภมาสู่ท่าน...

เดินตามดาว 16-22 กันยายน 2562

โดยปุสาคโม ลัคนา (ลั) ราศีเมษ ในรอบสัปดาห์นี้ท่านมีพลานามัยดี จะซื้อเครื่องมือสื่อสารในราคาสูง เช่น โทรศัพท์ โทรสาร เป็นต้น คนโสดจะได้รับความบันเทิงใจจากเพศตรงข้าม ควรรอบคอบ ระมัดระวังในการทักท...

เดินตามดาว 9-15 กันยายน 2562

โดย ปุสาคโม ลัคนา (ลั) ราศีเมษ ในรอบสัปดาห์นี้ท่านได้ลาภจากทางไกล ได้รับการยกย่องสรรเสริญเป็นลายลักษณ์อักษร หรือเครื่องหมายเชิดชูเกียรติต่างๆ ถ้าท่านยังไม่มีบ้านเรือนเป็นของตนเอง ต้องเช่าเขาอาศั...

เดินตามดาว 2-8 กันยายน 2562

โดยปุสาคโม ลัคนา (ลั) ราศีเมษ ในรอบสัปดาห์นี้ท่านไม่ค่อยแข็งแรงจิตใจอ่อนไหวง่าย มีความรู้สึกว่าเงินออมจะไม่ถึงเป้าหมายที่ท่านต้องการเพราะถูกผู้ที่ท่านเกรงใจหยิบยืม ไม่ควรเข้าไปในบริเวณที่มีเหตุก...

เดินตามดาว 26 สิงหาคม-1 กันยายน 2562

โดย ปุสาคโม ลัคนา (ลั) ราศีเมษ ในรอบสัปดาห์นี้ ท่านมีสติปัญญาเฉลียวฉลาด สามารถแก้ปัญหาต่างๆ ที่บังเกิดขึ้นโดยรู้ตัว และไม่รู้ตัวให้ผ่านไปได้ด้วยดี แม้จะเจ็บไข้ได้ป่วยก็จะหายได้โดยเร็ว แต่ท่านแข็...

เดินตามดาว โดยหมอทรัพย์ สวนพลู ประจำวันที่ 23-29 สิงหาคม 2562

ราศีเมษ 13 เม.ย.-14 พ.ค. ท่านมีโชคดีเป็นอันมาก ได้รับทรัพย์สินเงินทองสิ่งของมีค่าสวยงาม ไม่ควรรับประทานอาหารนอกบ้านและเที่ยวกลางคืน ได้บริวารที่ไว้ใจได้และเป็นที่พอใจของท่าน บริวารมีอาการเกี่ยวกับดวง...

ดาวกับดวง วันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2562 โดย พิมพ์พรร

ท่านผู้อ่านโปรดทราบ ตามหลักวิชาโหราศาสตร์ไทย ยึดถือว่าแรงดึงดูดระหว่างดาวพระเคราะห์มีอิทธิพลต่อชีวิต จิตใจ และการกระทำของมนุษย์แต่ละคน ดาวพระเคราะห์โคจรเคลื่อนที่ไปแต่ละวัน จะมีอิทธิพลต่อลัคนา (ลั) ผ่...

เดินตามดาว 19-25 สิงหาคม 2562

โดยปุสาคโม ลัคนา (ลั) ราศีเมษ ในรอบสัปดาห์นี้ท่านอยู่ท่ามกลางสิ่งแวดล้อมที่ไม่น่าพอใจ คำพูดที่เป็นไปด้วยความหวังดีกลับบังเกิดผลร้ายอย่างไม่น่าเชื่อ ผู้ที่มีความรู้มาจากสำนักอื่น มักเป็นศัตรูกับท...

เดินตามดาว 12-18 สิงหาคม 2562

โดย ปุสาคโม ลัคนา (ลั) ราศีเมษ ในรอบสัปดาห์นี้ ท่านกำลังรอข่าวดีอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่ อาจเป็นเรื่องการศึกษาหรืองานของบริวาร กำลังใจของท่านยังเข้มแข็ง แต่กำลังกายอ่อนแอลงไปมาก ความผิดหวังเพียงเล็...

ดาวกับดวง วันจันทร์ที่ 12 สิงหาคม 2562 โดย พิมพ์พรร

ท่านผู้อ่านโปรดทราบ ตามหลักวิชาโหราศาสตร์ไทย ยึดถือว่า แรงดึงดูด ระหว่างดาวพระเคราะห์มีอิทธิพลต่อชีวิต จิตใจ และการกระทำของมนุษย์แต่ละคน ดาวพระเคราะห์โคจรเคลื่อนที่ไปแต่ละวัน จะมีอิทธิพลต่อลัคนา (ลั) ...

ข่าวน่าสนใจ