Home Tags ดวง

Tag: ดวง

ดาวกับดวง วันจันทร์ที่ 22 กรกฎาคม 2562 โดย พิมพ์พรร

ท่านผู้อ่านโปรดทราบ ตามหลักวิชาโหราศาสตร์ไทย ยึดถือว่าแรงดึงดูดระหว่างดาวพระเคราะห์มีอิทธิพลต่อชีวิต จิตใจ และการกระทำของมนุษย์แต่ละคน ดาวพระเคราะห์โคจรเคลื่อนที่ไปแต่ละวัน จะมีอิทธิพลต่อลัคนา (ลั) ผ่...

เดินตามดาว โดยหมอทรัพย์ สวนพลู ประจำวันที่ 19-25 กรกฎาคม 2562

ราศีเมษ 13 เม.ย. ถึง 14 พ.ค. ท่านได้รับความเดือดร้อนรำคาญเพราะบริวารข่มเหงกันเอง การบังคับบัญชาเด็ดขาดแข็งแรงช่วยระงับสถานการณ์ได้ การติดต่อแก้ไขเหตุการณ์ต่างๆ ซึ่งอยู่ห่างไกลไม่ค่อยได้รับผลสำเร็จ ได...

ดาวกับดวง วันอังคาร 16 กรกฎาคม 2562 โดย พิมพ์พรร

ท่านผู้อ่านโปรดทราบ ตามหลักวิชาโหราศาสตร์ไทย ยึดถือว่า แรงดึงดูด ระหว่างดาวพระเคราะห์มีอิทธิพลต่อชีวิต จิตใจ และการกระทำของมนุษย์แต่ละคน ดาวพระเคราะห์โคจรเคลื่อนที่ไปแต่ละวัน จะมีอิทธิพลต่อลัคนา (ลั) ...

เดินตามดาว 15-21 กรกฎาคม 2562

โดยปุสาคโม ลัคนา(ลั) ราศีเมษ ในรอบสัปดาห์นี้ ท่านอยู่ที่ไหนก็ตามที่นั่นจะมีการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติไม่ปกติ เช่น ฝนตก น้ำท่วม ตัวท่านจะขอความช่วยเหลือจากผู้ใดก็ยากลำบาก มีเงินสดก็ซื้อของไม่ได้เพราะ...

เดินตามดาว โดยหมอทรัพย์ สวนพลู ประจำวันที่ 12-18 กรกฎาคม 2562

ราศีเมษ 13 เม.ย. ถึง 14 พ.ค. ท่านจะพบเห็นการทะเลาะวิวาทเกิดขึ้นทั่วๆ ไป เป็นวันที่คนเราจิตใจอ่อนไหวมากซึ่งเหมาะแก่การทำบุญสุนทาน ท่านที่มีบริวารเป็นชนวัยรุ่นไม่ควรปล่อยให้เที่ยวตามลำพัง บริวารของเพื่...

ดาวกับดวง วันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม 2562 โดย พิมพ์พรร

ท่านผู้อ่านโปรดทราบ ตามหลักวิชาโหราศาสตร์ไทย ยึดถือว่าแรงดึงดูดระหว่างดาวพระเคราะห์มีอิทธิพลต่อชีวิต จิตใจ และการกระทำของมนุษย์แต่ละคน ดาวพระเคราะห์โคจรเคลื่อนที่ไปแต่ละวัน จะมีอิทธิพลต่อลัคนา (ลั) ผ่...

ดาวกับดวง วันอังคารที่ 9 กรกฎาคม 2562 โดย พิมพ์พรร

ท่านผู้อ่านโปรดทราบ ตามหลักวิชาโหราศาสตร์ไทย ยึดถือว่าแรงดึงดูดระหว่างดาวพระเคราะห์มีอิทธิพลต่อชีวิต จิตใจ และการกระทำของมนุษย์แต่ละคน ดาวพระเคราะห์โคจรเคลื่อนที่ไปแต่ละวัน จะมีอิทธิพลต่อลัคนา (ลั) ผ่...

เดินตามดาว 8-14 กรกฎาคม 2562

โดยปุสาคโม ลัคนา(ลั) ราศีเมษ ในรอบสัปดาห์นี้ท่านได้เงินสด และทรัพย์สินต่างๆ เป็นอันมาก ผู้ใหญ่ที่เป็นนายจ้าง หรือภริยาของนายจ้างจะนำลาภมาให้ด้วยตนเอง ญาติมิตรทำงานด้วยตนเอง ญาติมิตรทำงานเจริญรุ่...

ดาวกับดวง วันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม 2562 โดย พิมพ์พรร

ท่านผู้อ่านโปรดทราบ ตามหลักวิชาโหราศาสตร์ไทย ยึดถือว่าแรงดึงดูดระหว่างดาวพระเคราะห์มีอิทธิพลต่อชีวิต จิตใจ และการกระทำของมนุษย์แต่ละคน ดาวพระเคราะห์โคจรเคลื่อนที่ไปแต่ละวัน จะมีอิทธิพลต่อลัคนา (ลั) ผ่...

เดินตามดาว โดยหมอทรัพย์ สวนพลู ประจำวันที่ 5-11 กรกฎาคม 2562

ราศีเมษ 13 เม.ย. ถึง 14 พ.ค. ท่านจะมีการติดต่อเกี่ยวข้องกับบริวารของเพื่อนบ้านบ่อยๆ การเงินหมุนเวียนอย่างคล่องตัวมาก จะชอบยิงนกตกปลาล่าสัตว์แบบนำมาทำกับข้าวกินเล็กๆ น้อยๆ ได้สิ่งสวยงามเข้ามาประดับบ้า...

ข่าวน่าสนใจ