หน้าแรก หัวข้อข่าว ปลูกป่า

ข่าว: ปลูกป่า

ปลูกป่า

Care the Wild สร้างป่า สร้างอาชีพให้ชุมชน

ทรัพยากรป่าไม้เป็นรากฐานการพัฒนาเศรษฐกิจสังคม สิ่งแวดล้อม และความมั่นคงของประเทศ แต่การขยายตัวของเมืองทำให้พื้นที่ป่าลดลง เกิดความไม่สมดุลขอ...

Care the Wild ปลูกป่าน่าน ลดภาวะโลกร้อน

ปีที่ผ่านมาพื้นที่ป่าในประเทศไทยมีจำนวนคงที่คือ 102 ล้านไร่ หรือร้อยละ 31.6 จากพื้นที่ประเทศทั้งหมด 322 ล้านไร่ ลดลงจากปี 2562 0.04% ทั้งนี้...
ปลูกป่าเชียงราย

Care the Wild PPS ปลูกป้องผืนป่าเชียงราย

หลังเวทีประชุมด้านสิ่งแวดล้อม COP26 เมื่อช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนผ่านมา แต่ละประเทศมีการประกาศเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมชัดเจนมากขึ้น รวมถึงประเทศ...
ปลูกต้นไม้

Care the Wild ปลูกปกป้องผืนป่าลดโลกร้อน

โลกกำลังประสบปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างหนัก เพราะปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ถูกปล่อยสู่ชั้นบรรยากาศมากเกินขีดความสามารถในการดูดซับของ...
ภาพจาก : Reuters

Care the Wild รวมพลัง “ปลูก ป้อง ป่าเปลี่ยนโลก”

ปัญหาภาวะโลกร้อนเป็นเรื่องที่ทุกประเทศกำลังเร่งดำเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วน ซึ่งในเดือนพฤศจิกายนจะมีการประชุมสุดยอดด้านสภาพอากาศของสหประชาชาต...
ภาพจาก : สถาบันปลูกป่า ปตท.

ภาคธุรกิจเพื่อสังคม Green Business Pathway

จากงานเสวนา “New Green Possibilities” ที่จัดขึ้นเมื่อไม่นานผ่านมา โดย we!park ร่วมกับ The International Urban and Regional หน่วยงานภายใต้สหภ...

คลิกออฟ!เปิดตลาดประตูเมืองภูเก็ตเชื่อมท่องเที่ยวชุมชน

ผู้สื่อข่าวรายงงานจากจังหวัดภูเก้ตว่า นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธี "kick off เปิดประตูเมืองภูเก็ต (Phuket ...

ชงยุทธศาสตร์ไม้เศรษฐกิจ ปลูกป่าเพิ่ม 26 ล้านไร่

กรมป่าไม้นับหนึ่งลุยร่างยุทธศาสตร์และแผนส่งเสริมไม้เศรษฐกิจ ที่จะรวมไม้ยูคาลิปตัส-ยางพาราและอื่น ๆ ให้เป็นไม้เศรษฐกิจ วางเป้าหมายทั้งยุทธศาส...

ราชบุรีฯ อนุรักษ์สักหายาก เดินตามรอย “ปลูกป่าในใจคน”

เพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียว ในการช่วยบรรเทาผลกระทบจากภาวะโลกร้อน และปลูกจิตสำนึกรักและหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้...

นายกฯ เปิดโครงการประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน แนะปลูกต้นไม้ในใจคน

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 7 สิงหาคม ที่อาคารศูนย์การเรียนรู้การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ต.มหาพรหมณ์ อ.บางบาล จ.พระนครศรีอย...

ข่าวเด่นวันนี้