หน้าแรก หัวข้อข่าว ราชกิจจานุเบกษา

ข่าว: ราชกิจจานุเบกษา

โปรดเกล้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒนฯ ดำรงตำแหน่ง “นายกสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์”

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชก...
ราชกิจจานุเบกษา-ศาลล้มละลายกลาง

ราชกิจจา ประกาศ พ.ร.บ. เข้าชื่อ 5 หมื่นคน แก้ไขรัฐธรรมนูญ

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ พ.ร.บ. เข้าชื่อเสนอกฎหมาย ปรับเนื้อหา ให้ประชาชนสามารถระดมชื่อผ่านสื่อออนไลน์ พร้อมแสดงหลักฐานที่กำหนด  วัน...
ราชกิจจานุเบกษา-ประกาศสำนักงานศาลยุติธรรม

ราชกิจจา ประกาศสถาบันจุฬาภรณ์ นำเข้าวัคซีน-อุปกรณ์การแพทย์ ช่วงโควิด

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ว่าด้วยการให้บริการทางการแพทย์ ในสถานการณ์โควิด 19 และรวมถึงสถานการณ์ฉุุกเฉินอื่น ๆ สามารถ...
ราชกิจจานุเบกษา-ศาลล้มละลายกลาง

ราชกิจจาฯ ประกาศปลดบุคคลนามสกุลดัง “วินัย พงศธร” จากล้มละลาย

ราชกิจจาฯเผยแพร่ประกาศเจ้าหนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ยกเลิกการประนอมหนี้ก่อนล้มละลาย และยกเลิกการล้มละลายของ "วินัย พงศธร" ผู้สื่อข่าวรายงานว่า...
ราชกิจจา

ราชกิจจา ประกาศ พ.ร.ก. กู้เงินฉุกเฉินแก้โควิด เพิ่มเติม 5 แสนล้าน

ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศ ให้กระทรวงการคลังกู้เงินฉุกเฉินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด เพิ่มเติม พ.ศ...
ราชกิจจา

ประกาศแล้ว! คลังขยายเวลาชำระภาษีผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (ฉบับที่ 5)

ราชกิจจาฯเผยแพร่ประกาศกระทรวงการคลัง ขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต(ฉบับที่ 5) เหตุสถานการณ์โควิด...
ราชกิจจา

ประกาศแล้ว! หลักเกณฑ์เสียหายจากฉีด “วัคซีนโควิด” จ่ายสูงสุด 4 แสน

รายกิจจาฯ ออกประกาศ สำนักงาน สปสช. หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้น กรณีได้รับความเสียหายจากการฉีดวัคซีนโควิด-19 จ...
ราชกิจจา

ประกาศ-บังคับใช้แล้ว! ประมวล “จริยธรรมข้าราชการพลเรือน” 7 ข้อ

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่  ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนใหม่ 7 ข้อ มีผลบังคับใช้แล้ว ตั้งแต่วันที่ 21 พ.ค.2564 เป็นต้นไป ผู้สื่อข่าวรายงาน...
ราชกิจจานุเบกษา-ประกาศสำนักนายกฯ

ราชกิจจา เผยแพร่ฐานะการเงินของประเทศไทยล่าสุด

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ฐานะการเงินไทยล่าสุด เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกระทรวงการคลังเรื่อง...
ราชกิจจานุเบกษา-ศาลล้มละลายกลาง

ราชกิจจาฯ ประกาศ ปลดบุคคลนามสกุลดัง “ปันยารชุน” จากล้มละลาย

ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศ เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์  ปลด วิจิตรา หรือฐานกาญจน์ ปันยารชุน จากการเป็นบุคคลล้มละลาย วันที่ 18 พ.ค.2564 ผู้...

ข่าวเด่นวันนี้