“นกสกู๊ต” ยันไม่ได้ยกเลิกเที่ยวบินโอซาก้า-โตเกียว แค่ปรับลดบางไฟลต์

ล่าสุด สายการบินนกสกู๊ตประกาศ “ปรับลด” บางเที่ยวบินในเส้นทาง “กรุงเทพฯ-โอซาก้า” และ “กรุงเทพฯ-โตเกียว” ระหว่างเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม 2562 เหตุปัญหาการจัดการการบิน ชี้เรื่องยกเลิกไฟลต์เกิดจากเหตุสื่อสารพลาด เบื้องต้นปรับผู้โดยสารไปบินสกู๊ต (Scoot) แทน หากต้องการยกเลิกพร้อมคืนเงินเต็มจำนวน

สายการบินนกสกู๊ต ประกาศปรับลดบางเที่ยวบินในเส้นทาง “กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) – โอซาก้า (คันไซ)” และ “กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) – โตเกียว (นาริตะ)” ในช่วงเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม 2562 นี้ เนื่องจากปัญหาการจัดการทางการบิน เบื้องต้นสายการบินปรับเปลี่ยนให้ผู้โดยสารย้ายไปทำการบินกับ “สายการบินนกสกู๊ต (Scoot)” ในเที่ยวบินที่ใกล้เคียงกับวันและเวลาเดินทางเดิมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยผู้โดยสารสามารถตรวจสอบสถานะเที่ยวบินผ่านทางเว็บไซต์ www.nokscoot.com

โดยในเส้นทาง “กรุงเทพฯ-โตเกียว” นั้นมีเที่ยวบินในวันเดียวกัน เพียงแต่ต้องทำการเปลี่ยนแปลงเวลาในการบินเท่านั้น แต่เส้นทาง “กรุงเทพฯ-โอซาก้า” ไม่มีสายการบินสกู๊ตทำการบินวันเดียวกัน ผู้โดยสารจึงต้องทำการปรับเปลี่ยนวันเดินทาง สำหรับผู้โดยสารที่ต้องการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกเที่ยวบินเนื่องจากไม่สะดวกเดินทางในเที่ยวบินที่ทางสายการบินฯ ได้เปลี่ยนแปลงให้ในเบื้องต้น สามารถติดต่อศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ หมายเลข 02-0210000 (ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง) เพื่อทำการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน หรือวันเดินทาง หรือขอรับเงินค่าโดยสารคืนเต็มจำนวน โดยเป็นไปตามเงื่อนไขที่สายการบินฯ กำหนด