“เวียดนาม” รุกตะวันออกไกล ส่ง “เวียตเจ็ท” เปิด 7 เส้นทางใหม่เหนือจดใต้

“เวียดนาม” รุกคืบ “ไต้หวัน-เกาหลีใต้” ดัน “สายการบินเวียตเจ็ท” ขายเส้นทางใหม่สู่ “เกิ่นเทอ” พร้อมลุยเปิดเพิ่มอีก 5 เส้นทางสู่ญี่ปุ่น ครอบคลุมเหนือจดใต้ 

สายการบินเวียตเจ็ท ประกาศเปิดเส้นทางบินใหม่รวม 7 เส้นทางสู่ตะวันออกไกล ทั้งไต้หวัน เกาหลีใต้ และญี่ปุ่น โดยเลือกเปิดเส้นทางจาก “เกิ่นเทอ” ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ วัฒนธรรม และการท่องเที่ยวของภูมิภาคสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงทางภาคตะวันตกเฉียงใต้ของเวียดนาม สู่ “ไทเป” ในประเทศไต้หวัน และ “โซล” ประเทศเกาหลีใต้ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้โดยสาร ทั้งในด้านการท่องเที่ยว การค้า การศึกษาต่อ และด้านอื่น ๆ ที่กำลังเพิ่มสูงขึ้น รวม 2 เส้นทางใหม่

โดยปัจจุบัน เวียตเจ็ทถือเป็นสายการบินที่มีเที่ยวบินเชื่อมสู่ท่าอากาศยานนานาชาติเกิ่นเทอมากที่สุด โดยมีเที่ยวบินในประเทศ 7 เส้นทาง และเที่ยวบินระหว่างประเทศ 2 เส้นทาง นับตั้งแต่เริ่มเปิดให้บริการในปี 2557 เวียตเจ็ทมีส่วนสำคัญในการเปลี่ยนแปลงเมืองเกิ่นเทอ โดยช่วยเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวได้มากถึง 30% ในแต่ละปี


และเลือกขยายเส้นทางจาก “ฮานอย โฮจิมินห์ และดานัง” สู่ “นาโงยะ” และเส้นทางจากฮานอยสู่ “ฟุกุโอกะ-คาโงชิมะ” รวมทั้งหมด 5 เส้นทาง ซึ่งเป็นเมืองจุดหมายปลายทางหลักของนักท่องเที่ยวจำนวนมาก และมีคาโงชิมะเป็นเมืองที่มีชาวเวียดนามอาศัยอยู่เป็นหลักแหล่ง โดยเส้นทางบินเหล่านี้ยังช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ในเชิงกลยุทธ์ระหว่างเวียดนามและญี่ปุ่น รวมถึงจะช่วยให้ประเทศเวียดนามสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวญี่ปุ่นได้ครบ 1 ล้านคนตามแผนที่ตั้งไว้ในปี 2563