ภูเก็ตแซนด์บอกซ์ ฉีดวัคซีนทะลุ 75% พร้อมเปิดรับนักท่องเที่ยว 1 ก.ค.

นับถอยหลัง Phuket sandbox 1 ก.ค. ฉีดวัคซีนทะลุ 75 เปอร์เซ็นต์ พร้อมเปิดประเทศ 120 วัน โรงแรม 300 แห่ง ได้รับสัญลักษณ์ SHA+ แล้ว คาดนักท่องเที่ยวเข้ามาภูเก็ตกว่า 129,000 คน สร้างรายได้ 3 เดือน สะพัด 15,000 ล้านบาท

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2564 นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 (ศบศ.) กล่าวว่า จากการลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ซึ่งเป็นพื้นที่นำร่องเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ฉีดวัคซีนครบโดสแล้ว (ตามประเภทของวัคซีน) โดยไม่ต้องกักตัว 14 วัน (Phuket sandbox) พ่อค้าแม่ค้า เจ้าหน้าที่โรงแรม คนขับรถ เจ้าหน้าที่ท่องเที่ยวที่สนามบิน ประชาชนทั่วไป ทุกคนต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า ภูเก็ตแซนด์บอกซ์พร้อมเปิดรับนักท่องเที่ยวในวันที่ 1 ก.ค.นี้แน่นอน

“ทุกคนต่างตื่นเต้นกันมาก และให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ เท่าที่ผมดูทุกฝ่ายมีความพร้อมจริง ๆ และเท่าที่ทราบมีการทดสอบระบบที่สนามบินมาแล้ว 2 ครั้ง”

นายธนกรกล่าวว่า นอกจากนั้นทราบว่า ขณะนี้ทางจังหวัดภูเก็ตได้ฉีดวัคซีนให้กลุ่มประชากรประมาณ 75 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งแบ่งเป็น 3 กลุ่มใหญ่ ๆ กลุ่มแรกเป็นกลุ่มประชาชนที่อยู่ในจังหวัดภูเก็ต ซึ่งมียอดประมาณ 310,000 คน กลุ่มที่ 2 เป็นกลุ่มประชากรแฝง ซึ่งมีประมาณกว่า 1 แสนคน กลุ่มที่ 3 เป็นกลุ่มแรงงานต่างด้าวหรือแรงงานต่างชาติ ซึ่งเข้ามาอยู่ในจังหวัดภูเก็ต มีอยู่ประมาณ 74,000 คน ยอดประชากรทั้งสิ้น จำนวน 466,587 คน ฉีดไปแล้ว 350,871 คน คิดเป็น 75 เปอร์เซ็นต์

ส่วนเรื่องการเตรียมพร้อมในจังหวัดภูเก็ตนั้น ได้ประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อเตรียมเปิดพื้นที่รองรับนักท่องเที่ยว อาทิ การปรับปรุงภูมิทัศน์ การดูแลรักษาความปลอดภัยโดยเฉพาะมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 การประเมินสถานประกอบการเพื่อให้สัญลักษณ์ SHA และเมื่อบุคลากรของสถานประกอบการได้รับวัคซีนครบ 2 เข็ม จะได้รับสัญลักษณ์ SHA+ ซึ่งขณะนี้มีสถานประกอบการ โรงแรมจำนวนกว่า 300 แห่ง ได้รับสัญลักษณ์ SHA+ แล้ว

การจัดเตรียมระบบความพร้อมในการต้อนรับนักท่องเที่ยวของภูเก็ต Phuket Sandbox ถือว่าเป็นแบบอย่างความร่วมมือที่มีการเตรียมความพร้อมอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่ก่อนการเดินทางเข้าประเทศ การเข้าพัก การท่องเที่ยวและเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ จนถึงการเดินทางออกจากจังหวัด เพื่อเป็นต้นแบบให้จังหวัดท่องเที่ยวอื่น ๆ ต่อไป

นายธนกรกล่าวว่า คาดว่าโครงการดังกล่าวจะทำให้มีนักท่องเที่ยวเข้ามาภูเก็ตมากกว่า 129,000 คน ประมาณการรายได้ 3 เดือน (ก.ค.-ก.ย. 64) จะมีเม็ดเงินหมุนเวียนราว 15,000 ล้านบาท จากนั้นจะขยายโมเดลนี้ไปในพื้นที่จังหวัดท่องเที่ยวอื่น ๆ ตามนโยบายเปิดประเทศเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจของนายกรัฐมนตรี

ในส่วนของการวางแผนความพร้อมด้านสาธารณสุข ทั้งการสุ่มตรวจ การเฝ้าระวังตามจุดในพื้นที่เสี่ยงต่าง ๆ เช่น ตลาด สถานีขนส่ง ท่าอากาศยาน ถนนคนเดินต่าง ๆ ได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เข้ามาร่วมดูแล ซึ่งจะสามารถตรวจผลแล็บได้ประมาณ 1,000 คนต่อวัน

ทั้งนี้ แนวทางการดำเนินงาน Phuket Sandbox ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ที่จะเปิดรับนักท่องเที่ยวในวันที่ 1 ก.ค. 64 มีเกณฑ์พิจารณา ดังนี้ 1.ชาวต่างชาติต้องได้รับวัคซีนครบโดส อย่างน้อย 14 วันก่อนการเดินทาง และมีเอกสารรับรองการได้รับวัคซีน 2.ต้องเป็นผู้เดินทางมาจากประเทศเสี่ยงต่ำ กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี ต้องมากับผู้ปกครองที่ได้รับวัคซีนแล้ว

3.ต้องมีเอกสารการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ผลไม่พบเชื้อไม่เกิน 72 ชั่วโมง และต้องเข้ารับการตรวจหาเชื้ออีก 3 ครั้งในประเทศไทย ได้แก่ วันที่เดินทางมาถึง วันที่ 7 และ 14 โดยโรงพยาบาลคู่สัญญา 4.ต้องเดินทางถึงที่พักด้วยรถโรงแรมและรับการตรวจเชื้อ ไม่อนุญาตให้ออกนอกห้องจนกว่าผลการตรวจไม่พบเชื้อ จึงจะอนุญาตให้ท่องเที่ยวภายในจังหวัดภูเก็ตได้ เมื่อครบ 14 วันจึงจะสามารถเดินทางไปเที่ยวต่อยังจังหวัดอื่น ๆ ได้


“แนวทางเปิดประเทศภายใน 120 วันของท่านนายกฯ โดยจะทยอยเปิดเมืองท่องเที่ยวฟื้นฟูเศรษฐกิจหารายได้เข้าประเทศ ประชาชนทำมาหากินได้ เราจะต้องปรับตัวอยู่กับโควิด-19 ให้ได้ ต้องสร้างความสมดุลให้ได้ ผมมองว่าเมื่อเราเร่งฉีดวัคซีนให้ครบ 50 ล้านคน พร้อมทั้งเร่งดำเนินการเยียวยาฟื้นฟูประเทศควบคู่กันไป อีกไม่นานประเทศจะกลับมาเหมือนเดิม ขอเพียงประชาชนเชื่อมั่นและศรัทธา ทุกฝ่ายจะต้องร่วมมือกัน”

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ