ท่องเที่ยวเฮเปิด ภูเก็ต-สมุย คิวต่อไป พังงา-กระบี่ พร้อมเต็มสูบ

ท่องเที่ยว เกาะพีพี

ครม.ไฟเขียว “ภูเก็ตแซนด์บอกซ์” 1 ก.ค. ตามด้วย “เกาะสมุย-พะงัน-เกาะเต่า” ออกไกด์ไลน์แผนปฏิบัติการรับนักท่องเที่ยวป้องกันความเสี่ยงยิบ ตั้งวอร์รูมติดตามการเดินทางเข้า-ออก โรงแรม-ธุรกิจท่องเที่ยวพร้อมเต็มสูบ ททท.ชี้ 5 สายการบินขานรับ ขนต่างชาติเข้าไทย พังงา-กระบี่ต่อยอด “อันดามันแซนด์บอกซ์”

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 22 มิ.ย. 2564 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบหลักการเปิดพื้นที่นำร่องรับนักท่องเที่ยวใน จ.ภูเก็ตและสุราษฎร์ธานี (เกาะสมุย เกาะพะงัน เกาะเต่า) ตามข้อเสนอของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยกำหนดเงื่อนไขหลักเกณฑ์ในการเปิดรับนักท่องเที่ยวภายใต้โครงการ “ภูเก็ตแซนด์บอกซ์” ดังนี้

ไกด์ไลน์แผนปฏิบัติการเข้าภูเก็ต

เกณฑ์การรับนักท่องเที่ยว แบ่งเป็น ก่อนเดินทางเข้า 1.ยื่นเอกสาร-รับใบอนุญาตเดินทางเข้าประเทศ 2.ยืนยันผลการอนุมัติพร้อมเอกสาร COE 3.ลงทะเบียนผ่าน www.entrythailand.go.th

เมื่อเดินทางมาถึง 1.ดำเนินการตามข้อกำหนดผู้เดินทางเข้าราชอาณาจักร 2.ต้องติดตั้งแอปฯ Thailand Plus ร่วมกับระบบสารสนเทศอื่นที่จังหวัดกำหนด และในกรณีเดินทางเข้า จ.ภูเก็ต ต้องติดตั้งแอปฯ หมอชนะ (ภาษาอังกฤษ) 3.เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ณ สนามบิน โรงแรมที่พัก หรือจุดตรวจ 4.เดินทางเข้าที่พักที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน SHA Plus กรณีเกาะสมุย เกาะพะงัน เกาะเต่า เข้าที่พักแบบ ALQ 5.ทราบผลแล้วไม่พบเชื้อ สามารถออกเดินทางท่องเที่ยวในพื้นที่ภูเก็ตได้ (กรณีเกาะสมุย เกาะพะงัน เกาะเต่า สามารถออกนอกห้องพักและใช้บริการบริเวณที่พัก)

6.พำนักในภูเก็ตอย่างน้อย 14 คืน กรณีอยู่น้อยกว่า 14 คืน ต้องเป็นการเดินทางออกนอกราชอาณาจักรด้วยเที่ยวบินตรงเท่านั้น กรณีเกาะสมุย เกาะพะงัน เกาะเต่า วันที่ 1-3 นักท่องเที่ยวออกนอกห้องพักและใช้บริการในบริเวณที่พักได้ วันที่ 4-7 เดินทางท่องเที่ยวในระบบปิดตามเส้นทางที่กำหนด วันที่ 8-14 เดินทางท่องเที่ยวในพื้นที่ อ.เกาะสมุย อ.เกาะพะงัน เกาะเต่า โดยไม่ต้องกักตัวแบบมีเงื่อนไข

7.การตรวจเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR อีก 2 ครั้ง ในวันที่ 6-7 และ 12-13 และ 8.ปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T-A เคร่งครัด ก่อนออกเดินทางจากภูเก็ต/พื้นที่ของเกาะสมุย เกาะพะงัน เกาะเต่า ไปจังหวัดอื่น ๆ ให้แสดงหลักฐานยืนยันว่าได้พำนักในที่พัก SHA Plus/ALQ ตามเวลาที่กำหนด และมีผลตรวจเชื้อโควิด

ตั้งศูนย์ติดตามเข้า-ออก ผวจ.ปธ.

กำหนดให้ จ.ภูเก็ตจัดตั้งคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการควบคุมการเปิดเมือง รองรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ (Phuket Tourism Sandbox) โดยมีผู้แทนจากภาครัฐและเอกชน มี ผู้ว่าฯภูเก็ตเป็นประธานบริหารจัดการ กำกับติดตามการเดินทางเข้า/ออก จ.ภูเก็ต ของนักท่องเที่ยวต่างชาติและคนไทย ตั้งแต่เริ่มเข้าจนกระทั่งเดินทางออกจากจังหวัด

รวมถึงจัดทำระบบติดตามผลการปฏิบัติงาน ข้อมูลการเข้าออกของนักท่องเที่ยว การเฝ้าระวังและติดตาม ประเมินสถานการณ์การติดเชื้อ ปัญหาอุปสรรคการปฏิบัติและแนวทางแก้ไข รายงานให้ศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศปก.ศบค.)

ส่วน จ.สุราษฎร์ธานี (เกาะสมุย เกาะพะงัน เกาะเต่า) มีระบบกำกับควบคุมในที่พัก (COVID Manager อาสาสมัครสาธารณสุขประจำโรงแรม) กำกับควบคุม ระบบกำกับควบคุมการเดินทาง sealed route โดยที่พักและบริษัทนำเที่ยว จัดระบบควบคุมคัดกรองด่านเข้า-ออกทางอากาศและทางเรือ ทั้ง 3 เกาะ และเชื่อมโยงเครือข่ายเพื่อตรวจสอบ ฯลฯ4 แผนเผชิญเหตุชะลอ-ยกเลิก

การจัดทำแผนรับมือและแผนชะลอหรือยกเลิกโครงการ จ.ภูเก็ต 1.กรณีมีผู้ติดเชื้อรายใหม่มากกว่า 90 ราย/สัปดาห์ 2.ลักษณะการกระจายโรคในจังหวัดทั้ง 3 อำเภอ และมากกว่า 6 ตำบล 3.เกิดการระบาดเกิน 3 คลัสเตอร์ หรือในวงกว้างหาสาเหตุหรือความเชื่อมโยงไม่ได้ 4.ความพร้อมรองรับผู้ป่วย มีผู้ติดเชื้อครองเตียง ตั้งแต่ร้อยละ 80 ของศักยภาพ

โดยมีมาตรการปรับเปลี่ยน 4 ระดับ 1.ปรับลดกิจกรรม 2.ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการเพื่อรองรับสถานการณ์ (sealed route) 3.มาตรการกักตัวภายในสถานที่พัก (hotel quarantine) 4.ทบทวนยุติโครงการ Phuket Sandbox

สำหรับเกาะสมุย เกาะพะงัน เกาะเต่า จัดทำแผนเกณฑ์การยกเลิกการรับนักท่องเที่ยว เมื่อมีการระบาด โดยใช้ศักยภาพในการรองรับของโรงพยาบาลเกาะสมุย (โรงพยาบาลแม่ข่ายใน 3 เกาะ) เป็นเกณฑ์ โดยระบบของเกาะสมุยรองรับการติดเชื้อสะสมได้ในระบบ Samui Sealed Route Model 20 รายต่อ 2 สัปดาห์ ฯลฯ

เอกชน “ภูเก็ต” พร้อมเต็มสูบ

นายภูมิกิตติ์ รักแต่งาม นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต เปิดเผยว่า กรอบภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ ยังมีรายละเอียดอีกมากที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังประสานงานกัน เป็นเรื่องใหม่ที่ต้องอาศัยการทำงานบูรณาการ ตั้งแต่นักท่องเที่ยวเข้าประเทศจนกระทั่งเดินทางออกไป อย่างการดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่นติดตามตัว ยังสับสน เพราะเดิมให้ใช้ “หมอชนะ” แต่ช่วงหลังพูดถึง “ไทยแลนด์พลัส” รวมทั้งการอนุญาตให้คนไทยที่อยู่ต่างประเทศเดินทางเข้ามาได้ แต่ต้องอยู่ในประเทศต้นทางก่อนเดินทางมาไทยไม่น้อยกว่า 21 วัน เป็นต้น

5 สายการบินดีเดย์ 1 ก.ค.

นางสาวนันทาศิริ รณศิริ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานภูเก็ต กล่าวว่า วันที่ 1 ก.ค. จะมีเที่ยวบินเข้ามาภูเก็ต 5 สายการบิน 1.กาตาร์แอร์เวย์ 2.สายการบินอิสราเอล 3.สิงคโปร์แอร์ไลน์ส 4.สายการบินจากสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 5.สายการบินเอทิฮัด จากสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวระยะไกลจากยุโรป

ในส่วนความพร้อมของโรงแรม ร้านอาหาร สถานประกอบการ ที่จะรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ ททท.เตรียมความพร้อมโรงแรมที่ได้มาตรฐาน SHA Plus เชื่อมโยงกับการออก COE นักท่องเที่ยวต่างประเทศที่เข้ามา และทำความเข้าใจผู้ประกอบการในส่วนการปฏิบัติหน้าที่ SHA Plus Manager ด้วย

รร.ลุย “อันดามันแซนด์บอกซ์”

นายพงศกร เกตุประภากร ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดพังงา กล่าวว่า ศักยภาพโรงแรม ร้านอาหาร บริษัทเรือนำเที่ยว รถรับส่งในพังงาพร้อมรับนักท่องเที่ยวเช่นเดียวกัน โดยได้พัฒนาในระดับสากล และพยายามผลักดันเข้ามาตรฐาน SHA และ SHA Plus ของ ททท. ในส่วนโรงแรมทั้งหมดกว่า 200 แห่ง พร้อมรับนักท่องเที่ยวและได้รับมาตรฐาน SHA แล้ว 146 แห่ง

“การเปิดเมืองรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ กับ Phuket Sandbox อาจได้นักท่องเที่ยวต่างชาติกลับมา และที่เป็นไปได้มาก คือ Andaman Sandbox จะขยายผลจากภูเก็ต ไปพังงา กระบี่ นักท่องเที่ยวใช้เวลา 14 วัน เที่ยวได้ 3 จังหวัด เชื่อว่าในไม่ช้าอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจะกลับมาเหมือนเดิม”

ตลาดนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ ททท.แจ้งว่าจะเข้ามา คือ กลุ่มสแกนดิเนเวีย นอร์เวย์ สวีเดน ฟินแลนด์ เยอรมนี ฝรั่งเศส เป็นกลุ่มที่เคยอยู่ที่เขาหลัก จ.พังงาเป็นหลัก ดังนั้น Phuket Sandbox ต้องประสบความสำเร็จให้ได้ เพื่อขยายสู่ Andaman Sandbox และจะกลายเป็น Thailand Sandbox”

200 รร.มุ่งสู่ SHA Plus

ด้าน น.ส.วิชุพรรณ ภูเก้าล้วน ศรีสัญญา นายกสมาคมโรงแรมจังหวัดกระบี่ กล่าวว่า ได้หารือร่วมภาครัฐ จ.กระบี่ เตรียมพื้นที่ท่องเที่ยวรองรับแล้ว จะให้ความสำคัญกับเกาะพีพี ไร่เลย์ เกาะไหง เกาะลันตา อ่าวนาง ทับแขก พื้นที่เศรษฐกิจการท่องเที่ยว ที่ต้องปูพรมฉีดวัคซีนให้ได้ 100% ภายในไทม์ไลน์ ให้บรรลุเป้าหมายขับเคลื่อน “อันดามันแซนด์บอกซ์” 1 ส.ค.นี้

ส่วนสถานประกอบการต่าง ๆ ได้รับมาตรฐาน SHA กว่า 200 แห่งแล้ว หลังฉีดวัคซีนครบแล้ว จะให้ได้มาตรฐาน SHA Plus ด้วย สำหรับโรงแรม ALQ ในกระบี่ที่รับนักท่องเที่ยวต่างชาติกักตัว 14 วัน มี 13 แห่ง รวม 1,000 ห้อง อดีตกระบี่ทำรายได้ภาคท่องเที่ยว 120,000 ล้านบาทต่อปี ถ้าการท่องเที่ยวกลับมาจะขับเคลื่อนเศรษฐกิจกระบี่และเศรษฐกิจประเทศ

สมุยลด 20-50% รับคนไทย

ขณะที่นายรัชชพร พูลสวัสดิ์ นายกสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาะสมุย เปิดเผยถึงแผนการเปิดเมืองรับนักท่องเที่ยวต่างชาติของเกาะสมุย 15 ก.ค.ว่า 7 วันแรกนักท่องเที่ยวต้องอยู่ในพื้นที่นำร่องตามเส้นทางท่องเที่ยวระบบปิด มีการวางแผนให้ไปดำน้ำไปเที่ยวเกาะต่าง ๆ เช่น อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง นั่งเรือยอชต์ดูพระอาทิตย์ตก มีกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ โยคะ อยู่โรงแรม อยู่บนหาด เล่นน้ำทะเลได้ ไม่ต้องกักกันอยู่แต่ในห้อง

นอกจากนี้จะมีโปรโมชั่นสำหรับนักท่องเที่ยวคนไทยที่ฉีดวัคซีนแล้ว โดยรวบรวมผู้ประกอบการโรงแรม ร้านอาหาร สปา สายการบิน เรือ บริษัทท่องเที่ยวทั้งหมดจัดแคมเปญ ให้โชว์หมอพร้อมจะลดสัดส่วนตามที่แต่ละที่ตกลงกันเฉลี่ย 20-50% จากราคาปกติ”


ส่วนโรงแรมที่ได้รับ SHA แล้ว 200 แห่ง ห้องกว่า 10,000 ห้อง จะพัฒนาไปสู่ SHA Plus ร้านค้า ร้านอาหาร สถานที่ราชการต้องได้ SHA Plus

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ