SHA-SHA Plus ขั้นตอนลงทะเบียน ช่องทางเช็กรายชื่อสถานประกอบการ

SHA-SHA Plus ขั้นตอนลงทะเบียน-ช่องทางเช็กรายชื่อสถานประกอบการ

เช็กรายชื่อสถานประกอบการที่ได้การรับรอง SHA และ SHA Plus มาตรฐานความปลอดภัยรับเปิดประเทศ พร้อมขั้นตอนการยื่นขอเครื่องหมายรับรองสำหรับผู้ประกอบการ 

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้เป็นวันแรกที่ประเทศไทยเปิดประเทศอย่างเป็นทางการ เพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศ หลังจากได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสโควิด-19 เป็นเวลาเกือบ 2 ปีเต็ม เพื่อรับรองความปลอดภัยและสร้างความมั่นใจในการเดินทางของนักท่องเที่ยว

โดยสภา สมาพันธ์ และสมาคมในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ได้กำหนดเกณฑ์มาตรการความปลอดภัย และยกระดับมาตรฐานสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวของไทย

SHA คืออะไร ?

ข้อมูลจากเว็บไซต์ Amazing Thailand Safety and Health Administration (SHA) ระบุว่า เป็นโครงการความร่วมมือของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และกระทรวงสาธารณสุข โดยกรมควบคุมโรค กรมอนามัย กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การท่องเที่ยวเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการควบคุมโรค

สภา สมาพันธ์ และสมาคมต่าง ๆ ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเป็นผู้ดำเนินการตรวจประเมินรายการ พร้อมรับรองผลการปรับปรุงสถานประกอบการตามมาตรฐาน SHA โดยแบ่งเป็น 10 ประเภทกิจกรรม ได้แก่

 • ประเภทภัตตาคาร/ร้านอาหาร
 • ประเภทโรงแรม/ที่พัก และสถานที่จัดประชุม
 • ประเภทนันทนาการ และสถานที่ท่องเที่ยว
 • ประเภทยานพาหนะ
 • ประเภทบริษัทนำเที่ยว
 • ประเภทสุขภาพและความงาม
 • ประเภทห้างสรรพสินค้าและศูนย์การค้า
 • ประเภทกีฬาเพื่อการท่องเที่ยว
 • ประเภทโรงละคร
 • โรงมหรสพและการจัดกิจกรรม
 • ประเภทร้านค้าของที่ระลึกและร้านค้าอื่น ๆ

ททท. เป็นผู้ทำหน้าที่ควบคุมการออกตราสัญลักษณ์ โดยมีการระบุหมายเลขของตราสัญลักษณ์ SHA ให้แก่ผู้ประกอบการเพื่อบันทึกเป็นฐานข้อมูลรายชื่อผู้ประกอบการที่ได้รับตราสัญลักษณ์ SHA

SHA จึงเปรียบเสมือนตราสัญลักษณ์ที่แสดงให้เห็นว่าผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวได้ดำเนินการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงทั้งด้านสินค้าและบริการรวมทั้งด้านสุขอนามัย ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยมีมาตรการทางสาธารณสุขเป็นหัวใจหลัก ซึ่งจะสามารถสร้างความเชื่อมั่นและมั่นใจให้กับผู้ที่มาใช้สินค้าและบริการนั้น ๆ

ทั้งนี้ ททท.สามารถเพิกถอนตราสัญลักษณ์ SHA ได้ ในกรณีผู้ประกอบการไม่สามารถรักษามาตรฐานให้เป็นไปตามมาตรฐาน SHA

ขั้นตอนสมัคร SHA

1.สถานประกอบการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.tourismthailand.org/thailandsha

2.คลิกเข้าสู่ระบบ

3.คลิกสมัครสมาชิก

4.กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

5.ยืนยันที่อยู่อีเมล์

6.ยืนยันที่อยู่อีเมล์

7.ลงทะเบียนผู้ประกอบการ

8.คลิกเลือกประเภทกิจการ

9.กรอกข้อมูลส่วนที่ 1 ข้อมูลผู้ประกอบการ

10.กรอกข้อมูลส่วนที่ 1 ข้อมูลผู้ติดต่อ

11.กรอกข้อมูลส่วนที่ 1 ข้อมูลอื่น ๆ

12.กรอกข้อมูลส่วนที่ 2 มาตรฐานเบื้องต้น13.กรอกข้อมูลส่วนที่ 3 ข้อกำหนดมาตรฐาน SHA

เลื่อนระดับสู่ SHA PLUS

เป็นเครื่องหมายใหม่ที่แสดงถึงความพร้อมของผู้ประกอบการ เพื่อรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางจากต่างประเทศ โดยเริ่มนำร่องในพื้นที่การท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต (Phuket Sandbox) ซึ่งพนักงานในสถานประกอบการต้องได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ไม่ต่ำกว่า 70% ตั้งเป้าหมายไว้ที่ 100% และสถานประกอบการนั้นต้องได้รับเครื่องหมาย SHA มาแล้ว

ผู้ประกอบการสามารถยื่นการประเมินเพื่อขอรับ SHA PLUS ได้ที่ https://www.thailandsha.com/index

ขั้นตอนการสมัคร SHA PLUS

1.เข้าหน้าเว็บไซต์ www.thailandsha.com และเข้าสู่ระบบด้วยอีเมล์และรหัสเดียวกับที่ใช้สมัครมาตรฐาน SHA

2.เลือกตรวจสอบสถานะจากแถบเมนูด้านล่าง

3.กด SHA Plus+ ในช่องสถานะ เพื่อลงทะเบียนรับ SHA Plus+ โดยการพิจารณาขึ้นอยู่กับคณะกรรมการ SHA Plus ของจังหวัดนั้น ๆ

4.เมื่อเข้าสู่ระบบ SHA Plus แล้ว หน้าแรกจะมีรายละเอียดสถานประกอบการที่จะต้องอัพโหลดข้อมูล ประกอบไปด้วย ใบอนุญาตประกอบธุรกิจ แบบแสดงรายการส่งเงินสมทบ (สปส.1-10 ส่วนที่ 1) ใบเสร็จรับเงินกองทุนประกันสังคมมาตรา 33

5.การเพิ่มข้อมูลพนักงาน สามารถเพิ่มได้ 2 รูปแบบคือ นำเข้าข้อมูลพนักงานจากแบบฟอร์มที่กำหนด และนำเข้าข้อมูลพนักงานผ่านหน้าเว็บไซต์

6.ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลพนักงานที่นำเข้า

7.ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลพนักงานและแก้ไขให้ถูกต้องได้จากขั้นตอนนี้

8.ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม SHA Plus Manager เพื่อกรอกข้อมูล SHA Plus Manager พร้อมลงนามผู้มีอำนาจในหนังสือแต่งตั้ง

9.เพื่อข้อมูลเปิดทำการ

10.ระบบจำสรุปข้อมูลทั้งหมดอีกครั้ง เพื่อตรวจสอบและคำนวณการได้รับวัคซีนของพนักงาน ซึ่งจะต้องมีข้อมูลครบถ้วน

11.กดส่งตรวจเพื่อยืนยันการส่งตรวจข้อมูล

12.ท่านสามารถตรวจสอบสถานะได้ที่ ส่งตรวจข้อมูล และสถานะปัจจุบันด้านล่าง

13.สถานะตรวจสอบของคณะกรรมการเมื่อผ่านการพิจารณา ระบบจะแจ้งว่าผ่านการตรวจสอบ

14.สถานะการตรวจสอบของคณะกรรมการเมื่อต้องการให้ท่านแก้ไขข้อมูลระบบจะแจ้งว่า แก้ไขใหม่ พร้อมระบุเหตุผลในการแก้ไข

ค้นหาเครื่องหมาย SHA/SHA Plus+

นักท่องเที่ยวสามารถเข้าเว็บไซต์ https://www.thailandsha.com/shalists/ เพื่อตรวจสอบสถานประกอบการที่ได้การรับรอง SHA และ SHA PLUS

ข้อปฏิบัติตามมาตรฐานเบื้องต้น

 • ประเภทกิจการ ภัตตาคารและร้านอาหาร

 • ประเภทกิจการโรงแรมและที่พัก สถานที่จัดประชุม

 • ประเภทกิจการนันทนาการและสถานที่ท่องเที่ยว

 • ประเภทกิจการ ยานพาหนะ

 • ประเภทกิจการบริษัทนำเที่ยว

 • ประเภทกิจการสปา/นวดเพื่อสุขภาพ และนวดเพื่อเสริมความงาม

 • ประเภทกิจการห้างสรรพสินค้าและศูนย์การค้า

 • ประเภทกิจการกีฬาเพื่อการท่องเที่ยว (กอล์ฟ)

 • ประเภทกิจการ การจัดกิจกรรม/ประชุม/โรงละคร/มหรสพ

 • ประเภทกิจการร้านค้าของที่ระลึกและร้านค้าอื่น ๆ

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ