ททท. จ่อชงศบค. “ยกเว้นค่าวีซ่า” ดึงนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าไทย

ไทย-จีน-สุขภาพ-ไวรัส
FILE PHTO : Lillian SUWANRUMPHA / AFP

ททท. จ่อชงศบค. ยกเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่า-ขยายเวลาพำนักเป็น 45 วันถึงสิ้นปี เสนอยกเลิก Thailand Pass พร้อมยกเลิกใส่หน้ากากในที่สาธารณะ-วัดอุณหภูมิ หวังทางดึงนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าไทย

วันที่ 11 มิถุนายน 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วานนี้ (10 มิ.ย.) นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เป็นประธานในที่ประชุมการรับฟังความคิดเห็นของผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยว เกี่ยวกับข้อเสนอแนวทางการผ่อนคลายมาตรการการเดินทาง ซึ่งเตรียมนำเสนอต่อที่ประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ ศบค. ในวันที่ 17 มิถุนายนต่อไป

โดยที่ประชุมร่วมกับภาคเอกชน มีข้อเสนอสรุปพอสังเขป ดังนี้

1. เสนอยกเลิกการลงทะเบียนระบบ Thailand Pass ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป แต่อาจใช้ระบบอื่นในการตรวจสถานะการฉีดวัคซีนของนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามา รวมถึงประกันภัยการเดินทางแทน

2. เสนอยกเลิกการสวมใส่หน้ากากอนามัยในที่สาธารณะ การตรวจวัดอุณหภูมิ แต่อาจสวมใส่ในสถานที่บางประเภท เช่น สถานที่แออัด รวมถึงสถานประกอบการแต่ละแห่งอาจแนะนำให้พนักงานยังคงสวมใส่หน้ากากขณะปฏิบัติงาน เพื่อปกป้องสวัสดิภาพของพนักงาน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของสถานประกอบการแต่ละแห่ง

นางมาริสา สุโกศล หนุนภักดี นายกสมาคมโรงแรมไทย ให้ความเห็นว่า จำเป็นต้องมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนถึงเหตุผลในการยกเลิกมาตรการดังกล่าวร่วมด้วย

3. เสนอขยายระยะเวลาเศรษฐกิจภาคกลางคืน โดยกลับไปยึดตามกฎหมายเดิมที่บังคับใช้ช่วงก่อนสถานการณ์โควิด-19

“การเปิดทำการของธุรกิจภาคกลางคืนที่นานขึ้น จะมีส่วนช่วยเพิ่มการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวที่มากขึ้น และทำให้ภาคการท่องเที่ยวไทยแข่งขันกับตลาดอื่น ๆ ได้” นายยุทธศักดิ์ กล่าว

4. เสนอยกเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่าของวีซ่าประเภทท่องเที่ยว (Tourist Visa) ค่าธรรมเนียม 1,000 บาท และ Visa on Arrival ค่าธรรมเนียม 2,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม ถึง 31 ธันวาคม 2565

5. เสนอขยายระยะเวลาพำนักเป็น 45 วัน ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม ถึง 31 ธันวาคม 2565

  • ขยายระยะเวลาพำนักของชาวต่างชาติที่ถือวีซ่าประเภทท่องเที่ยว (Tourist Visa) เป็น 45 วัน
  • ขยายระยะเวลาพำนักของชาวต่างชาติ ที่เดินทางเข้าราชอาณาจักรเพื่อการท่องเที่ยวได้ โดยได้รับการยกเว้นการตรวจลงตรา (ผ.30) ซึ่งมีอยู่ทั้งหมด 56 ประเทศ/ดินแดน โดยเสนอให้ปรับเป็น ผ.45 หรือได้รับอนุญาตให้พำนักได้ไม่เกิน 45 วัน
  • – ขยายระยะเวลา Visa on Arrival จากเดิมพำนักได้ไม่เกิน 15 วัน ปรับเป็น 45 วัน

“นี่คือสมรภูมิสุดท้ายที่ภาคการท่องเที่ยวไทยต้องฝ่า และเปรียบเสมือนการยอมทุบหม้อข้าวตนเอง เพื่อกระตุ้นภาคการท่องเที่ยวไทย” นายยุทธศักดิ์ กล่าวทิ้งท้าย