ญี่ปุ่น นักท่องเที่ยวทะลัก คาดจำนวนสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในปีนี้ ก่อนเป้าปี 2025 

นักท่องเที่ยวชมซากุระที่สวนอูเอโนะ ในกรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
นักท่องเที่ยวชมซากุระที่สวนอูเอโนะ ในกรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2024 (ภาพโดย Philip FONG / AFP)

รัฐบาลญี่ปุ่นตั้งเป้าให้จำนวนนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศสูงกว่าปี 2019 หรือระดับก่อนโควิด-19 ภายในปี 2025 ซึ่งหมายความว่าจำนวนนั้นจะเป็นจำนวนสูงสุดเป็นประวัติการณ์ แต่ดูจากจำนวนนักท่องเที่ยว 4 เดือนที่ผ่านมา ญี่ปุ่นน่าจะบรรลุเป้าหมายนั้นได้ภายในปี 2024 นี้ – ก่อนเวลาที่กำหนดไว้ 

ตัวเลขจำนวนนักท่องเที่ยวที่องค์การการท่องเที่ยวแห่งชาติญี่ปุ่น (JNTO) รายงานเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2024 แสดงให้เห็นว่า จำนวนท่องเที่ยวจากต่างประเทศที่เดินทางเข้าญี่ปุ่นเกินเดือนละ 3 ล้านคนติดต่อกันมา 2 เดือนแล้วในเดือนมีนาคมและเมษายนที่ผ่านมา 

เมื่อเดือนมีนาคม 2024 ญี่ปุ่นได้ต้อนรับนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศ 3.08 ล้านคน ทำสถิติจำนวนนักท่องเที่ยวขาเข้ารายเดือนที่สูงที่สุดเป็นประวัติการณ์ ทำลายสถิติก่อนหน้านั้นในเดือนกรกฎาคม 2019 ที่จำนวน 2.99 ล้านคน 

ล่าสุด ในเดือนเมษายน มีนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศเดินทางเข้าญี่ปุ่น 3.04 ล้านคน เป็นตัวเลขรายเดือนที่สูงเป็นอันดับ 2 รองจากเดือนมีนาคม ในแง่อัตราการเติบโต คิดเป็นโตขึ้น 56.1% จากเดือนเดียวกันของปีก่อนหน้า (YOY) และเพิ่มขึ้น 4% จากเดือนเดียวกันของปี 2019

รวม 4 เดือนแรกของปีนี้ มีนักท่องเที่ยวจากต่างชาติเดินทางเข้าญี่ปุ่นแล้ว 11.6 ล้านคน เพิ่มขึ้น 5.7% จากช่วงเดียวกันของปี 2019 

Advertisment

ส่วน Tourist Spending หรือการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศในช่วงเดือนมกราคม-มีนาคม 2024 รวมอยู่ที่ 1.8 ล้านล้านเยน คิดเป็นประมาณ 210,000 เยน (ประมาณ 48,865 บาท) ต่อคนต่อทริป ถือเป็นตัวเลขสูงที่สุดเป็นประวัติการณ์เช่นกัน

ทั้งนี้ ในแง่ยอดการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศ ญี่ปุ่นตั้งเป้าไว้ว่าจะให้ถึงปีละ 5 ล้านล้านเยน และเฉลี่ย 200,000 เยนต่อคนต่อทริป ภายในปี 2025 แต่ตัวเลขเหล่านี้ทะลุเป้าของรัฐบาลญี่ปุ่นไปแล้วตั้งแต่ปี 2023 

โดยในปี 2023 มีนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศเข้าญี่ปุ่นรวมทั้งปี 25 ล้านคน การใช้จ่ายรวมสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 5.3 ล้านล้านเยน เฉลี่ยประมาณ 200,000 เยนต่อคนต่อทริป 

ตัวเลขการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่สูงสุดเป็นประวัติการณ์ทั้งในปีนี้และปี 2023 เป็นผลมาจากการที่นักท่องเที่ยวใช้เวลาท่องเที่ยวในญี่ปุ่นต่อทริปนานขึ้น เพราะค่าเงินเยนของญี่ปุ่นอ่อนค่าลงมากทำให้นักท่องเที่ยวเห็นว่าการเพิ่มจำนวนวันท่องเที่ยวในญี่ปุ่นอีกสักวันสองวัน ไม่ได้ทำให้ค่าใช้จ่ายเมื่อคำนวณเป็นสกุลเงินท้องถิ่นของตนเองเพิ่มขึ้นมากนัก  

Advertisment

ด้วยแนวโน้มนี้ หากจำนวนนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศที่เดินทางเข้าญี่ปุ่นยังคงอยู่ในระดับปัจจุบัน คือประมาณเดือนละ 3 ล้านคน จำนวนนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศรวมในปีนี้จะสูงเกินปี 2019 ซึ่งเป็นปีที่ตัวเลขสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 31.88 ล้านคน 

“หากเรายังรักษาระดับนี้ไว้ต่อไปได้ เราก็สามารถคาดการณ์ได้ว่าจำนวนนักท่องเที่ยวขาเข้าและจำนวนเงินที่นักท่องเที่ยวใช้จ่ายจะสูงเป็นประวัติการณ์ในปี 2024 นี้ ซึ่งเกินกว่าเป้าหมายที่เราตั้งไว้สำหรับปี 2025” นายกรัฐมนตรี ฟูมิโอะ คิชิดะ (Fumio Kishida) ของญี่ปุ่นกล่าวระหว่างการประชุมระดับรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคมที่ผ่านมา 

แต่ทั้งนี้ เดือนมีนาคมและเดือนเมษายนถือเป็นหนึ่งใน “ไฮซีซั่น” ของการท่องเที่ยวญี่ปุ่น เนื่องจากเป็นฤดูกาลซากุระบานที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวได้เพิ่มขึ้นมาก และเป็นช่วงที่นักท่องเที่ยวจากประเทศตะวันตกเดินทางเข้าท่องเที่ยวญี่ปุ่นมากกว่าช่วงอื่น 

ดังนั้น จึงยังไม่แน่ว่าญี่ปุ่นจะสามารถรักษาตัวเลขระดับนี้ได้ทุกเดือนหรือไม่