สำนักพระราชวังบักกิงแฮม เปิดแถลงการณ์ข้อตกลง หลัง ‘เจ้าชายแฮร์รี-เมแกน’ สละฐานันดรศักดิ์ และคืนเงินภาษี 100 ล้าน

GETTY IMAGES

แถลงการณ์สำนักพระราชวังบักกิงแฮม

“ดยุคและดัชเชสแห่งซัสเซกซ์ทรงตระหนักในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระราชินีนาถฯ และน้ำพระทัยของพระราชวงศ์ทุกพระองค์ที่ยังคงให้การสนับสนุน ในขณะที่ทั้งสองพระองค์กำลังก้าวย่างสู่บทตอนใหม่ของชีวิต”

“ตามที่ทรงเห็นพ้องในข้อตกลงล่าสุด ดยุคและดัชเชสแห่งซัสเซกซ์ทรงรับทราบว่า จะต้องถอนพระองค์จากการปฏิบัติพระกรณียกิจที่เป็นทางการ รวมทั้งต้องสละการมียศทหารในกองทัพด้วย และจะไม่ได้รับเงินงบประมาณจากรัฐเพื่อใช้ในการปฏิบัติพระกรณียกิจทางการอีกต่อไป”

“ด้วยความเห็นชอบจากสมเด็จพระราชินีนาถฯ ดยุกและดัชเชสแห่งซัสเซกซ์จะยังคงฐานะองค์อุปถัมภ์ขององค์กรและสมาคมที่อยู่ภายใต้การสนับสนุนส่วนพระองค์ต่อไป แต่จะไม่สามารถเป็นผู้แทนพระองค์ของสมเด็จพระราชินีนาถฯ อีกได้ อย่างไรก็ตามทรงยืนยันอย่างชัดเจนว่า ทุกสิ่งที่จะทรงลงมือทำในอนาคตจะอยู่ในครรลองแห่งคุณค่าที่สมเด็จพระราชินีนาถฯ ทรงยึดถือ”

“ดยุกและดัชเชสแห่งซัสเซกซ์จะไม่ทรงใช้พระยศ HRH นำหน้าพระนามอีกต่อไป เนื่องจากไม่ได้ทรงเป็นสมาชิกแห่งพระราชวงศ์อังกฤษที่ออกปฏิบัติพระกรณียกิจทางการอีกแล้ว”

Advertisment

“ทั้งสองพระองค์ยังเผยถึงพระประสงค์ที่จะจ่ายคืนเงินปีส่วนพระมหากษัตริย์ ที่ได้ใช้จ่ายไปในการปรับปรุงซ่อมแซมพระตำหนักฟร็อกมอร์ คอตเทจ ซึ่งพระตำหนักนี้จะยังคงเป็นที่ประทับของครอบครัวซัสเซกซ์ในสหราชอาณาจักรอยู่ตามเดิม”

“สำนักพระราชวังบักกิงแฮมไม่ขอแสดงความคิดเห็นต่อข้อตกลงเรื่องการถวายอารักขา และการจัดการดูแลรักษาความปลอดภัยแก่ดยุคและดัชเชสแห่งซัสเซกซ์ในอนาคต เนื่องจากมีขั้นตอนการตัดสินใจที่ดำเนินการแยกออกไปต่างหากอยู่แล้ว ซึ่งกำลังมีการพิจารณาว่าจำเป็นต้องใช้เงินงบประมาณของรัฐในการนี้หรือไม่”

“ข้อตกลงล่าสุดจะเริ่มมีผลบังคับใช้ในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า ภายในฤดูใบไม้ผลิของปี 2020 นี้”