กทม. จัดกิจกรรมเทศกาลเด็กและเยาวชน “BKK เรนเจอร์ รวมพลังเด็กเปลี่ยนเมือง” ตลอดเดือนกันยายนนี้

“เด็กและเยาวชนคือสิ่งสำคัญที่สุดของเมือง เพราะเราต้องส่งต่อเมืองให้เด็กเหล่านี้ ต้องให้เขามีส่วนร่วมในการคิดถึงอนาคตเมืองด้วย ไม่ใช่ว่าเราคิดของเราเองแล้วจึงส่งให้เขา ถ้าทำให้เขารู้สึกว่าเมืองนี้ฟังเขา เมืองนี้เขามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น มีปัญหาอะไรเขาก็มีส่วนในการช่วยหาคำตอบแล้วเดินไปด้วยกัน ก็จะเป็นการเมืองที่ก้าวต่อไป และมีคำตอบอย่างไม่มีรอยต่อในรุ่นต่อรุ่น” นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 

เทศกาลเด็กและเยาวชน “BKK เรนเจอร์ รวมพลังเด็กเปลี่ยนเมือง” เป็นกิจกรรมตามนโยบายเทศกาลประจำเดือนกันยายน โดย กทม. ร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดกิจกรรมให้เด็กและเยาวชนร่วมเปลี่ยนเมือง ผ่านการออกแบบพื้นที่และกิจกรรมตลอดทั้งเดือนให้เด็กสามารถร่วมแสดงความร่วมเห็น สรุปข้อเสนอแนะเพื่อนำเสนอต่อผู้บริหารของ กทม. ในช่วงปลายเดือน และนำไปสู่การสร้าง “สภาคนรุ่นใหม่” ซึ่งเป็นเป้าหมายระยะยาวให้เด็กได้มาร่วมทำงานเมืองร่วมกัน 

โดยมีกิจกรรมหลัก 4 ด้าน 

  1. กิจกรรมบนเวที เช่น ดนตรีสด โต้วาที ฉายหนัง
  2. กิจกรรม Free Play เล่นสร้างสรรค์ เช่น Free Art บอร์ดเกม ส่งเสริมการอ่าน
  3. Youth Market เช่น งาน Craft ขายต้นไม้ อาหารชุมชน 
  4. กิจกรรม Workshop เช่น สมัชชาเด็กและเยาวชน Workshop ด้านเทคโนโลยี ศิลปะ 

ซึ่งมีการจัดกิจกรรมวันเสาร์ – อาทิตย์ทุก ๆ สัปดาห์ของเดือนกันยายน ได้แก่ 

วันเสาร์ที่ 10 กันยายน 2565
– เวลา 13.00 – 20.00 น. กิจกรรม BKK เรนเจอร์ ณ โรงเรียนชุมชนหมู่บ้านพัฒนา เขตคลองเตย
– เวลา 09.30 – 16.00 น. กิจกรรม Saturday School BIG DAY ณ สามย่านมิตรทาวน์ เขตปทุมวัน
เวลา 10.00 – 16.30 น. กิจกรรม SPY x Money ณ ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทย เขตพระนคร
– เวลา 13.00 – 15.00 น. กิจกรรม Prototype Try-out มาร่วมทดลองต้นแบบการแก้ปัญหา ณ TK Park CTW                           

วันอาทิตย์ที่ 11 กันยายน 2565
– เวลา 13.00 – 20.00 น. กิจกรรม BKK เรนเจอร์ ณ ศูนย์เยาวชนบางขุนเทียน เขตบางขุนเทียน
เวลา 10.00 – 16.30 น. กิจกรรม SPY x Money ณ ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทย เขตพระนคร 

วันเสาร์ที่ 17 กันยายน 2565
– เวลา 10.00 – 16.00 น. กิจกรรม BKK เรนเจอร์ ณ พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพแห่งที่ 2 (ทุ่งครุ) เขตทุ่งครุ
เวลา 09.00 – 17.00 น. กิจกรรม Forest of Play by PLANTOYS Forest of Play (สาทร ซอย 10) เขตบางรัก
เวลา 13.00 – 20.00 น. กิจกรรมปิดเทอมสร้างสรรค์ โดย สสส. ณ สยามสแควร์ BLOCK I เขตปทุมวัน 

วันอาทิตย์ที่ 18 กันยายน 2565
– เวลา 13.00 – 20.00 น. กิจกรรม BKK เรนเจอร์ ณ ศูนย์เยาวชนคลองสามวา เขตคลองสามวา 

วันศุกร์ที่ 23 – วันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน 2565
– เวลา 10.00 – 22.00 น. กิจกรรม MY Little Owl ณ เซ็นทรัสเวิลด์ เขตปทุมวัน 

วันเสาร์ที่ 24 กันยายน 2565
– เวลา 13.00 – 20.00 น. กิจกรรม BKK เรนเจอร์ ณ ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย – ญี่ปุ่น) เขตดินแดง
เวลา 09.00 – 17.00 น. กิจกรรม Forest of Play by PLANTOYS Forest of Play (สาทร ซอย 10 ) เขตบางรัก 

วันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน 2565
– เวลา 13.00 – 20.30 น. กิจกรรม BKK เรนเจอร์ ณ ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย – ญี่ปุ่น) เขตดินแดง 

ตลอดเดือนกันยายน
– SCIENCE SQUARE โดย อพวช. ณ เดอะสตรีทรัชดา เขตดินแดง
– สื่อเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อม โดย อพวช. ณ ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ กทม. ทั้ง 34 แห่ง

“BKK เรนเจอร์ รวมพลังเด็กเปลี่ยนเมือง ไอเดียคือ อยากให้เด็กลุกขึ้นมารวมพลังกันเป็นเรนเจอร์ เหมือนอเวนเจอร์ในกรุงเทพฯ มาเสนอนโยบาย มาออกกำลังกาย มาปล่อยพลังสร้างสรรค์ให้เมืองมีชีวิตกัน 

กิจกรรมในครั้งนี้เป็นพื้นที่แรก ๆ ที่นำเรื่องการพัฒนาเมืองกับความตั้งใจที่บริสุทธิ์ของเด็กมารวมกัน เป็นการเปิดพื้นที่ และทำให้คนในเมืองเปิดใจ เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีพื้นที่วิ่งเล่น พื้นที่แสดงความเห็นว่ากรุงเทพฯ จะดีขึ้นมายังไง ถือเป็นก้าวแรกของการมีส่วนร่วมและจะขยายต่อ ๆ ไป” นายศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร” นายศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร