รัฐมนตรีคลัง ตรวจเยี่ยมธนาคารออมสิน จ.เพชรบุรี

นายพิชัย ชุณหวชิร รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมธนาคารออมสินสาขาเพชรบุรี ต.ไร่ส้ม อ.เมือง จ.เพชรบุรี ในโอกาสการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดเพชรบุรี โดยมีนายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน และคณะผู้บริหารให้การต้อนรับและรายงานผลการดำเนินงาน โดยธนาคารได้จัดพื้นที่ให้คำปรึกษาทางการเงินและหนี้นอกระบบ การให้บริการทางการเงินผ่านมาตรการสินเชื่อต่างๆ เพื่อร่วมแก้ไขหนี้นอกระบบให้กับประชาชนอย่างยั่งยืน ประกอบด้วย สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนเพื่อช่วยเหลือและรองรับลูกหนี้นอกระบบที่ไกล่เกลี่ยหนี้ในโครงการแก้หนี้นอกระบบของรัฐบาล วงเงินกู้สูงสุดไม่เกินรายละ 20,000 บาท อัตราดอกเบี้ยคงที่ 1% ต่อเดือน ปลอดชำระเงินต้น 6 เดือนแรก ผ่อนชำระไม่เกิน 3 ปี ไม่ต้องใช้หลักประกัน และสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนเพื่อแก้ไขหนี้นอกระบบ ที่เกิดจากการประกอบอาชีพ หรือหนี้ที่เกิดจากการอุปโภคบริโภค แต่ต้องไม่เป็นการนำไปรีไฟแนนซ์หนี้ในระบบ วงเงินอนุมัติสูงสุดไม่เกินรายละ 50,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 0.75 – 1% ต่อเดือน ผ่อนชำระสูงสุดไม่เกิน 5 ปี สามารถใช้บุคคล หลักทรัพย์ หรือบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เป็นหลักประกันได้ สำหรับผู้ที่ต้องการรีไฟแนนซ์ สามารถใช้สินเชื่อออมสินรีไฟแนนซ์เพื่อสังคมให้แก่ลูกหนี้ 4 กลุ่ม ได้แก่ Re-Card รับรีไฟแนนซ์สำหรับลูกหนี้บัตรเครดิต Re P-Loan สำหรับลูกหนี้สินเชื่อส่วนบุคคล Re-Nano สำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระรายย่อย และ Re-Home รับรีไฟแนนซ์สำหรับลูกหนี้สินเชื่อที่อยู่อาศัย พร้อมทั้งจัดกิจกรรมฝึกอบรมสร้างงานสร้างอาชีพ การส่งเสริมความรู้ทางการเงินผ่านแอปออมตังค์ และโค้ชออมของธนาคาร โดยมีประชาชนในพื้นที่มาใช้บริการจำนวนมาก นอกจากนี้ ได้มอบเงินสนับสนุนอาหารกลางวันในโครงการอิ่มนี้เพื่อน้อง ให้แก่โรงเรียนบ้านยางกลัดน้ำใต้ และโรงเรียนบ้านหนองโรง สนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ในโครงการคอมพิวเตอร์เพื่อสังคม ให้แก่โรงเรียนบ้านแหลม โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องวิทยา และโรงเรียนอรุณประดิษฐ รวม 30 เครื่อง มอบทุนการศึกษา จำนวน 30 ทุนๆ ละ 5,000 บาท และมอบป้ายสนับสนุนเงินทุนและแก้ไขหนี้นอกระบบ จำนวน 10 ราย

Advertisment

โอกาสนี้ ได้ลงพื้นที่เยี่ยมชมธนาคารปูม้า ต.แหลมผักเบี้ย อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี พร้อมกลุ่มวิสาหกิจชุมชน โดยได้ตรวจเยี่ยมโรงอนุบาลธนาคารปูม้า เยี่ยมชมสินค้าวิสาหกิจชุมชน และสนับสนุนการปรับปรุงโรงเรือน ทั้งนี้ ธนาคารปูม้าแหลมผักเบี้ย เป็นหนึ่งในโครงการที่สำคัญภายใต้การดำเนินภารกิจเพื่อสังคม ตามแนวทาง ESG ของธนาคารออมสิน เพื่อส่งเสริมการทำประมงอย่างรับผิดชอบและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน โดยใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างถูกต้อง เหมาะสม ทั้งการเพาะพันธุ์ก่อนปล่อยปูม้าลงสู่ทะเล เพิ่มโอกาสแพร่ขยายพันธุ์และเจริญเติบโตเข้าสู่วงจรชีวิตตามธรรมชาติ และมีปูให้จับเพื่อการอุปโภคบริโภค สร้างความมั่นคงด้านอาชีพและรายได้ที่ยั่งยืนให้กับชุมชนและครอบครัวในระยะยาวต่อไป