ไม่อกหัก…ก็ตรวจสุขภาพ “หัวใจ” ฟรี! ที่ “Healthcare เรียนรู้ สู้โรค 2019”

ไม่อกหัก…ก็ตรวจสุขภาพ “หัวใจ” ฟรี! ที่ “Healthcare เรียนรู้ สู้โรค 2019”

    รู้หรือไม่? ความดันโลหิตสูง เป็นปัจจัยเสี่ยงอันดับ 1 ของโรคหัวใจและหลอดเลือด

    รู้หรือไม่? การสูบบุหรี่วันละ 1 มวน เพิ่มอัตราการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจตีบถึง 1.74 เท่าในผู้ชาย และ 2.19 เท่าในผู้หญิง

    รู้หรือไม่? รอบตัวเรามีคนจำนวน 4 ล้านคนต่อปีที่เสียชีวิตเพราะไขมันในเลือดสูง

    ถ้าคำตอบของคุณคือ “ไม่รู้” คุณและคนใกล้ตัวอาจเป็นคนหนึ่งที่กำลังเสี่ยงกับเพชฌฆาตเงียบโดยไม่รู้ตัว

    กลุ่มโรคหัวใจและหลอดเลือดถูกจัดให้เป็นสาเหตุการตายอันดับ 1 ของคนทั่วโลก โดยข้อมูลจากองค์การอนามัยโลก ปี 2558 พบผู้เสียชีวิตจากโรคหัวใจและหลอดเลือดประมาณ 17.7 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 31 ของอัตราการตายทั่วโลก ในส่วนของประเทศไทย สถิติล่าสุดของกระทรวงสาธาณสุข ณ ปี 2561 พบคนไทยที่ป่วยด้วยโรคหัวใจและหลอดเลือด 432,943 คน ซึ่งในจำนวนนี้ มีอัตราการตายถึง 20,855 คนต่อปี หรือคิดเป็นชั่วโมงละ 2 คน และยังคงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

    โรคหัวใจจึงอยู่ใกล้แค่เอื้อม ในอดีตโรคนี้พบได้มากในผู้ป่วยที่มีอายุตั้งแต่ 40 ปีขึ้นไป แต่ปัจจุบันกลับพบโรคนี้ในผู้ป่วยที่มีอายุต่ำกว่า 40 ปี เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ โดยสาเหตุส่วนหนึ่งเกิดจากพฤติกรรมการดำเนินชีวิตและการบริโภคของเราที่เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย ไม่ว่าจะเป็นการสูบบุหรี่ การดื่มสุรา ขาดการออกกำลังกาย และรับประทานอาหารที่มีไขมันสูงมากเกินพอดี ทำให้เกิดโรคไขมันในเลือดสูง เป็นเหตุนำไปสู่ภาวะเส้นเลือดหัวใจตีบตันและโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดได้

    นพ.กำพู ฟูเฟื่องมงคลกิจ ศัลยแพทย์โรคหัวใจและทรวงอก โรงพยาบาลราชวิถี ให้ข้อมูลว่า อาการของผู้ที่มีโอกาสป่วยเป็นโรคหัวใจที่มาพบแพทย์ส่วนใหญ่มี 2 อาการ คือ 1.เหนื่อยหอบง่าย เช่น เดินขึ้นสะพานลอยแล้วรู้สึกเหนื่อยมากๆ กว่าปกติ หรือบางรายแค่นั่งอยู่เฉยๆ ก็รู้สึกเหนื่อย จนไม่ไหว และ 2.แน่นหน้าอก โดยเฉพาะอาการเจ็บแน่นกลางอกร้าวไปกลางหลัง หากแพทย์วินิจฉัยแล้วพบว่าอาการยังไม่รุนแรงมาก ก็สามารถรักษาด้วยการรับประทานยา แต่ถ้าผู้ป่วยมาด้วยอาการที่รุนแรงมาก เช่น ลิ้นหัวใจรั่วหรือตีบรุนแรง เส้นเลือดหัวใจตีบรุนแรง ก็ต้องเข้ารับการรักษาด้วยการผ่าตัดหัวใจ โดยเฉพาะในรายที่หัวใจบีบตัวได้น้อย อาจจำเป็นต้องพิจารณาเข้ารับการปลูกถ่ายหัวใจใหม่

ไม่อกหัก…ก็ตรวจสุขภาพ “หัวใจ” ฟรี! ที่ “Healthcare เรียนรู้ สู้โรค 2019”

    โดยปกติโรคนี้มักไม่แสดงอาการเมื่อเริ่มเป็น ในปัจจุบันการตรวจวินิจฉัยและการรักษาโรคหัวใจในประเทศไทย ได้พัฒนารุดหน้าอย่างมาก จนได้รับการยอมรับว่ามีมาตรฐานเทียบเท่าระดับสากลจึงทำให้ตรวจพบได้เร็วยิ่งขึ้น คนไข้ได้ทำการรักษาอย่างตรงจุด ซึ่งหนึ่งในขั้นตอนที่สำคัญ คือ การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)

    การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ คือ การทดสอบสัญญาณไฟฟ้าซึ่งจะถูกปล่อยออกมาในแต่ละจังหวะการเต้นของหัวใจ และส่งผ่านไปทั่วทั้งหัวใจกระตุ้นให้กล้ามเนื้อหัวใจมีการบีบตัวอย่างสมบูรณ์ ในการส่งเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆ ของร่างกาย การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจมีประโยชน์อย่างมากต่อการวินิจฉัยความผิดปกติและโรคเกี่ยวกับหัวใจในหลายกรณี อาทิ

  1. เช็คอัตราการเต้นของหัวใจว่ามีจังหวะการเต้นที่ความสม่ำเสมอหรือไม่
  2. ประเมินความแข็งแรงของหัวใจก่อนการผ่าตัดใหญ่ ว่าหัวใจจะสามารถทนกับภาวะที่ร่างกายได้รับยาสลบมากน้อยแค่ไหน
  3. ค้นหาอาการผิดปกติของหัวใจ ซึ่งอาจเกิดจากภาวะเส้นเลือดหัวใจตีบ ทำให้หัวใจขาดเลือดเฉียบพลันหรือเกิดจากภาวะอื่น ๆ เช่น เยื่อหุ้มหัวใจอักเสบ กล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ
  4. ใช้ติดตามผลการรักษา ดูประสิทธิภาพของการใช้ยาและผลข้างเคียงที่อาจกระทบต่อการทำงานของหัวใจ
  5. ตรวจสภาวะความไม่สมดุลของแร่ธาตุในของเหลวสื่อนำไฟฟ้าบางตัว โดยเฉพาะธาตุโพแทสเซียมและแมกนีเซียม ซึ่งเป็นธาตุที่หัวใจจำเป็นต้องมีไว้ใช้อย่างสมดุล เพื่อช่วยควบคุมจังหวะการบีบและคลายตัวของหัวใจ

    นอกจากนี้ยังสามารถตรวจได้ในผู้ที่ไม่มีอาการผิดปกติใดๆ เพื่อให้ทราบข้อมูลหรือแนวโน้มที่อาจบ่งชี้ถึงสภาพผิดปกติของหัวใจที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต ใช้เวลาเพียง 5-10 นาที และไม่ทำให้เกิดอาการเจ็บแต่อย่างใด ที่สำคัญผู้รับการตรวจไม่ต้องเตรียมตัวอะไรเป็นพิเศษ ไม่จำเป็นต้องงดน้ำ งดอาหาร หรือยาที่รับประทานอยู่เดิม โดยสามารถรับการตรวจได้ทุกเวลา

ไม่อกหัก…ก็ตรวจสุขภาพ “หัวใจ” ฟรี! ที่ “Healthcare เรียนรู้ สู้โรค 2019”

    ขั้นตอนการตรวจ ทำได้สะดวกไม่ยุ่งยาก เพียงผู้รับการตรวจนอนลงบนเตียงที่ได้จัดเตรียมไว้ในห้องตรวจ จากนั้นเจ้าหน้าที่จะทำการป้ายเจลปริมาณเล็กน้อยลงบนบริเวณหน้าอก ข้อมือและข้อเท้าทั้ง 2 ข้าง ก่อนทำการติดติดตัวรับกระแสไฟฟ้าที่บริเวณหน้าอก 6 จุด และที่ข้อมือและข้อเท้าทั้ง 2 ข้างอย่างละจุด ในระหว่างการตรวจควรอยู่นิ่งๆ ไม่เคลื่อนไหว พูดคุย ไม่เกร็งตามส่วนต่างๆ ของร่างกาย หลังจากนั้นเครื่องจะทำการประมวลผลและแสดงผลออกมาเป็นกราฟไฟฟ้าหัวใจเพื่อให้แพทย์ได้อ่านผล

ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจกับ 6 รพ.ชั้นนำ ฟรี!
ที่ Healthcare 2019

ไม่อกหัก…ก็ตรวจสุขภาพ “หัวใจ” ฟรี! ที่ “Healthcare เรียนรู้ สู้โรค 2019”

    ใกล้เข้ามาแล้วกับแฟร์สุขภาพที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปี Healthcare เรียนรู้ สู้โรค 2019″ มหกรรมเพื่อคนรักสุขภาพโดยเฉพาะ ก้าวสู่ศตวรรษใหม่ที่การันตีความยิ่งใหญ่กว่าเดิม ผนึกกำลัง 6 โรงพยาบาลชั้นนำ ได้แก่ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น โรงพยาบาลเวชธานี โรงพยาบาลยันฮี โรงพยาบาลวิภาราม ปากเกร็ด โรงพยาบาลสุขุมวิท และโรงพยาบาลแพทย์รังสิต มาบริการตรวจสุขภาพหัวใจโดยไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

    ไม่เพียงแค่สุขภาพหัวใจ แต่ยังมีบริการตรวจสุขภาพฟรี 7 กลุ่มโดย 30 โรงพยาบาลแถวหน้าของประเทศ พร้อมร่วมฟังเสวนาเกร็ดความรู้ด้านสุขภาพกับผู้เชี่ยวชาญฟรีตลอดทั้ง 4 วัน ครบเครื่อง อัดแน่นด้วยคุณภาพ คนรักสุขภาพห้ามพลาด 27-30 มิถุนายนนี้ ณ ฮอลล์ 5 อิมแพค เมืองทองธานี

    เดินทางสะดวก ด้วยรถตู้จาก 6 เส้นทาง ได้แก่ อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ, ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต, รามคำแหง, สนามหลวง, เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน และสถานี BTS จตุจักร รถเมล์สายวิภาวดีรังสิต-แจ้งวัฒนะ สาย 29, 52, 59, 150,ปอ.4, 10, 13, 19, 29  ห้าแยกปากเกร็ด สาย 32, 33, 51, 90, 104, 359, 367 รถโดยสารสองแถว สายเมืองทอง-ถนนแจ้งวัฒนะ และสายเมืองทอง ถนนติวานนท์ มีพื้นที่รองรับรถยนต์ส่วนบุคคลกว่า 10,000 คัน

    พิเศษ! สำหรับผู้ที่สะดวกเดินทางด้วยรถไฟฟ้า ทางงานมีบริการรถรับส่งพิเศษ เที่ยวไปจาก BTS หมอชิต (ทางออก 2 และ 4) ถึงเมืองทางธานี รถออกเวลา 8.00 น. 11.00 น. และ 13.00 น. และเที่ยวกลับ จากเมืองทางธานี ถึง BTS หมอชิต รถออกเวลา 13.00 น. 15.00 น. และ 17.00 น. ฟรีตลอดทั้ง 4 วัน

ไม่อกหัก…ก็ตรวจสุขภาพ “หัวใจ” ฟรี! ที่ “Healthcare เรียนรู้ สู้โรค 2019”

ร่วมกิจกรรมสุดมันส์ง่ายๆเพียง ลงทะเบียนผ่าน QR Code ฟรีทุกความสนุก ตลอดทั้ง 4 วัน มอบเพื่อคนรักสุขภาพอย่างคุณโดยเฉพาะ

ไม่อกหัก…ก็ตรวจสุขภาพ “หัวใจ” ฟรี! ที่ “Healthcare เรียนรู้ สู้โรค 2019”

 


QR Code LINE@ Prachachat

ไม่พลาดข่าวสารเศรษฐกิจ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทางไลน์ @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ