ประเด็นสุขภาพแห่งปีที่ห้ามพลาด ฟังทอล์คกัญชา-ซึมเศร้า-มะเร็ง ในงาน Healthcare2019

      เริ่มแล้วอย่างเป็นทางการสำหรับงาน Healthcare เรียนรู้ สู้โรค 2019” ที่เกิดขึ้นด้วยวัตถุประสงค์ต้องการให้คนในสังคมตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลรักษาสุขภาพของตนเองและคนในครอบครัว เพราะการดูแลสุขภาพและป้องกันการเกิดโรคสำคัญที่สุด ดังนั้นการต่อสู้กับโรคจึงต้องเรียนรู้

ศ.พญ.ศรีวิชา ครุทสูตร

      สำหรับประเด็นสุขภาพที่น่าสนใจสำหรับงานวันแรกก็คือ โรคติดต่อในฤดูฝน ซึ่งนอกจากฤดูกาลที่เปลี่ยนแปลงไปในประเด็นที่ประเทศไทยตั้งอยู่ในพื้นที่เขตร้อนจึงมีพาหะนำโรค เช่น อาหาร น้ำ ยุง และแมลงต่างๆ รวมทั้งไลฟ์สไตล์ในปัจจุบันอย่างการเดินทางนำเชื้อโรคเข้ามาด้วยเช่นกัน ประเด็นทอล์คแรกทำความรู้จักโรคติดต่อจากการท่องเที่ยว และโรคที่เกิดในเขตร้อนทั้งหมด โดยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงศรีวิชา ครุทสูตร จากคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อรู้จักและรับมือโรคเขตร้อนยอดฮิต เพื่อเฝ้าระวังและแก้ไขสถานการณ์ 

      และนับเป็นครั้งแรกที่งานเฮลท์แคร์ให้ความสำคัญกับโรคซึมเศร้าอย่างจริงจัง นอกจากรพ.รามาธิบดีจะมาร่วมคัดกรองโรคซึมเศร้าในงานแล้ว ยังให้ความรู้ผ่านเสวนา Health Talk เรื่อง “ รู้เท่าทัน ป้องกันโรคซึมเศร้า” โดย อ.นพ.กานต์ จารูญโรจน์ ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี จะมาเล่าให้ฟังชัดๆ ว่าโรคซึมเศร้ามีอาการอย่างไร และจะป้องกันด้วยวิธีใดบ้าง พร้อมทั้งมีแบบทดสอบว่าคุณเสี่ยงเป็นโรคซึมเศร้าแค่ไหน และวิธีการรับมือหากคนใกล้ตัวป่วยด้วยโรคนี้

      อีกหนึ่งโรคที่คนในปัจจุบันป่วยกันมากขึ้นก็คือ โรคมะเร็ง ซึ่งจากสถิติพบว่าเป็นสาเหตุการเสียชีวิตหนึ่งของไทยมาตั้งแต่ปี 2541 รองลงมาคืออุบัติเหตุและโรคหัวใจ ซึ่งมะเร็งเต้านมและมะเร็งลำไส้ใหญ่ฯ เป็น2 ใน 5 ของโรคมะเร็งที่พบผู้ป่วยมากที่สุด ในงานเฮลท์แคร์ครั้งนี้ นอกจากจะเข้ารับการคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ฯ จาก รพ.ราชวิถี และคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยแมมโมแกรม จากรพ.ศิริราชแล้ว กิจกรรมบนเวที “Healthcare เรียนรู้ สู้โรค 2019” ยังมีเสาวนาให้ความรู้เรื่องโรคมะเร็งโดยคุณหมอผู้เชี่ยวชาญ

      ในวันศุกร์ที่ 28 มิ.ย. รพ.จุฬาภรณ์ นำประเด็นสุขภาพมาพูดคุยบนเวทีเรื่อง “มะเร็งที่พบบ่อยในสตรี Top 5 และนวัตกรรมการรักษาโรคมะเร็งในสตรี” โดยพญ.พรพรหม อิทธิอมรเลิศ แพทย์เฉพาะทางสูตินรีเวช และมะเร็งวิทยานรีเวช โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ นอกจากนี้ ภัยของคนยุคใหม่ก็คือโรคทางสายตา ซึ่งภายในงานจะมีหลายโรงพยาบาลที่นำเทคโนโลยีการตรวจคัดกรองและหาความผิดปกติของสายตา ซึ่งการพูดคุยให้ความรู้บนเวทีจะเป็นหัวข้อ “รู้จักนวัตกรรมการผ่าตัดตาต้อเนื้อด้วยเนื้อเยื่อ” โดย พญ.พัทธ์ศรัณย์ ธนะสุพรรณ ผู้อำนวยการศูนย์จักษุเเละต้อกระจก โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)

ดร.ภญ. นันทกาญจน์ สุวรรณปิฎกกุล 

 

รศ.ดร.วิเชียร กีรตินิจกาล

      และในช่วงบ่ายวันที่ 28 มิ.ย. เตรียมพบกับหัวข้อเฮลท์ ทอล์คที่มาแรง จากองค์การเภสัชกรรม ในหัวข้อ องค์การเภสัชกรรมกับการวิจัยสารสกัดกัญชาทางการแพทย์ เพื่อ…ผู้ป่วย โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ 2 ท่าน ได้แก่ ดร.ภญ. นันทกาญจน์ สุวรรณปิฎกกุล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา องค์การเภสัชกรรม และรศ.ดร.วิเชียร กีรตินิจกาล ผู้เชี่ยวชาญด้านการเพาะปลูกและปรับปรุงพันธุ์พืช มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และที่ปรึกษาองค์การเภสัชกรรม ที่จะมาอธิบายถึงบทบาทขององค์การเภสัชกรรมต่อการศึกษาวิจัยประโยชน์ทางการแพทย์ของกัญชาในปัจจุบัน

      สำหรับประเด็นเสวนาที่น่าสนใจจาก ดร.ภญ. นันทกาญจน์ สุวรรณปิฎกกุล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา องค์การเภสัชกรรม ก็คือ ความคืบหน้าการวิจัยสารสกัดสารสกัดน้ำมันกัญชาเมดิคัลเกรดขององค์การเภสัชกรรม ความร่วมมือวิจัยสารสกัดกัญชาทางการแพทย์ขององค์การเภสัชกรรมกับหน่วยงานต่างๆ รวมทั้งแผนการผลิตสารสกัดกัญชาทางการแพทย์ขององค์การเภสัชกรรมในอนาคตจะเป็นอย่างไร

      ด้านรศ.ดร.วิเชียร กีรตินิจกาล ผู้เชี่ยวชาญด้านการเพาะปลูกและปรับปรุงพันธุ์พืช หาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และที่ปรึกษาองค์การเภสัชกรรม จะกล่าวถึง การดำเนินการปลูกกัญชาทางการแพทย์ขององค์การเภสัชกรรม และมาตรฐานการปลูกกัญชาแบบเมดิคัลเกรดเป็นอย่างไร พร้อมอัพเดทความคืบหน้าการดำเนินการปลูกกัญชาทางการแพทย์แบบเมดิคัลเกรดขององค์การเภสัชกรรม รวมถึงข้อแนะนำสำหรับประชาชนในเรื่องแนวทางการปลูกกัญชาทางการแพทย์ที่ได้มาตรฐานและถูกต้องตามกฎหมาย

      นอกจากนี้ยังมีหัวข้อของกัญชาที่น่าสนใจอีกมากมาย ทั้งประเด็น “เจาะลึกเรื่องกัญชาทางการแพทย์และสถานการณ์ในประเทศไทย” โดย ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา ผู้อานวยการศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และในวันที่ 29 มิ.ย. มารู้จักกัญชาในอีกมุมหนึ่งจากผู้คร่ำหวอดในวงการสมุนไพรไทย อย่าง ภญ.ดร.สุภาภรณ์ ปิติพร ประธานยุทธศาสตร์การแพทย์แผนไทยและสมุนไพร โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จะมาเผยถึง “ประโยชน์ของกัญชาและการพัฒนาทางการแพทย์แผนไทย” 

      ในเวลา 12.00น.เป็นต้นไป และในวันเดียวกัน มีทอล์คเรื่อง “เจาะวิกฤตฝุ่น PM 2.5 ภัยเงียบสุขภาพที่ต้องรู้” จากคุณหมอผู้คลุกคลีและทำงานด้านนี้มายาวนาน นพ.รังสฤษฎ์ กาญจนะวณิชย์ อาจารย์แพทย์โรคหัวใจ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพราะแม้จะเข้าหน้าฝนมาแล้ว แต่เรื่องฝุ่น PM 2.5 ยังคงต้องอยู่กับคนไทยไปอีกพักใหญ่ ดังนั้นการเรียนรู้เพื่อเข้าใจและใช้ชีวิตท่ามกลางภัยเงียบอย่างมีสติ

      นอกจาก Health Talk ในประเด็นทางสุขภาพที่เป็นเรื่องใหญ่แล้ว ภายในงานทั้ง 4 วัน ยังมีกิจกรรมเพื่อคนรักสุขภาพ Health Activity โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ทั้งกิจกรรมออกกำลังกายที่กำลังอินเทรนด์เช่น การวิ่งอย่างถูกต้อง การเบิร์นพลังงานด้วยการต่อยมวย โดยสมรักษ์ คำสิงห์ อดีตนักชกเหรียญทองโอลิมปิก รวมทั้งการบำบัดอาการออฟฟิศซินโดรม การนอนไม่หลับ และการจัดการปัญหาบ้านรก ทั้งหมดนี้จะช่วยให้คุณผ่อนคลาย สร้างแรงบันดาลใจในการดูแลตัวเองอย่างรอบด้านในงาน Healthcare เรียนรู้ สู้โรค 2019

ย้ำ! อีกครั้ง 

      งานมหกรรมสุขภาพแห่งปี “Healthcare 2019 เรียนรู้ สู้โรค 2019” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 27-30 มิ.ย.2562 ที่อิมแพค เมืองทองธานี ฮอลล์ 5ตั้งแต่เวลา 10.00-20.00น. (สำหรับผู้เข้ารับการตรวจสุขภาพ-ฉีดวัคซีน ต้องลงทะเบียนเวลา 09.00 น. ในรอบเช้า และ13.00น. ในรอบบ่าย) 

     ในงานมีบริการรถรับ-ส่งฟรีตลอด 4 วัน จากสถานีรถไฟฟ้าหมอชิต (ทางออก 2 และ 4) ถึงเมืองทองธานี เวลา 08.00น.,11.00น.,13.00น. และจากเมืองทองธานีถึงสถานีรถไฟฟ้าหมอชิร เวลา 13.00น.,15.00 น.และ17.00 น.

     ลูกค้า Grab รับส่วนลดการเดินทางสูงสุด 50% 

 

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ