เทคโนโลยีอัจฉริยะรูปแบบใหม่ที่รองรับเทคโนโลยี 5G เข้ามามีบทบาทในช่วงของการแพร่ระบาดโควิด-19

ภาวะการแพร่ระบาดของ โควิด-19 เปรียบเสมือนเป็นตัวเร่งให้ประเทศไทยต้องนำเอาเทคโนโลยี 5G มาใช้เร็วขึ้น เทคโนโลยีอัจฉริยะรูปแบบใหม่ที่รองรับเทคโนโลยี 5G  เข้ามามีบทบาทในช่วงของการแพร่ระบาดโควิด-19 ด้วยการนำเครื่องมือต่างๆ ที่ใช้ตรวจสอบป้องกัน เพื่อสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัย ความเชื่อมั่น ในการคัดกรองผู้ที่มีความเสี่ยง โควิด-19 ผ่านเครือข่ายและระบบอุปกรณ์ 5G ด้วยการตรวจจับความร้อนวิเคราะห์ความผิดปกติ  ที่แม่นยำ และยังเคลื่อนที่ไปรอบๆ คอยแจกเจลแอลกอฮอล์ รวมถึง หุ่นยนต์ 5G สู้โควิด-19 ที่เป็นตัวช่วยสำคัญของการให้บริการ ช่วยลดความเสี่ยงแก่บุคลากรทางการแพทย์

เทคโนโลยี 5G จึงเป็นหัวใจสำคัญที่พร้อมขับเคลื่อนการทำงานของทุกภาคส่วนให้มีโอกาสทำความคุ้นเคยกับเทคโนโลยีและปรับเปลี่ยนเข้าสู่วิถีชีวิตใหม่ New normal ได้อย่างแท้จริง ซึ่ง กสทช. เป็นหน่วยงานหลักที่ผลักดัน และกำกับดูแล ความคุมการให้บริการพร้อมทั้งส่งเสริมนโนบายต่างๆ เพื่อก่อเกิดนวัตกรรมใหม่ๆ ที่ดีขึ้น ง่ายขึ้น สะดวกขึ้น ในปัจจุบันและอนาคตต่อไป

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ