มูลนิธิแพทย์ชนบท ขอบคุณคนไทยยอดบริจาคกว่า 21 ล้านบาท หนุนแคมเปญ อย่าให้แพทย์ชนบทสู้ลำพัง

หลังจากมูลนิธิแพทย์ชนบทและเครือเจริญโภคภัณฑ์  ได้ร่วมมือกันเปิดตัวแคมเปญ #อย่าให้แพทย์ชนบทสู้ลำพัง รณรงค์และสนับสนุนให้คนไทยทั่วประเทศร่วมแรงร่วมใจระดมทุนบริจาคเงินเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์สนับสนุนหอผู้ป่วยโรคติดเชื้อขึ้นภายในโรงพยาบาลชุมชน ซึ่งขณะนี้มียอดบริจาคจำนวน 21,264,297.94 บาท ณ วันที่ 13 กันยายน 2564   ทั้งนี้ยอดบริจาคดังกล่าวจะนำไปจัดซื้อเครื่องมือทางการแพทย์ที่สำคัญในการช่วยชีวิต  ได้แก่ เครื่องวัดความดันอัตโนมัติ (Auto BP) เครื่องกระตุกหัวใจอัตโนมัติ (AED.) เครื่องวัดปริมาณออกซิเจนในเลือด (Pulse Oximeter) และเครื่องเอ็กซเรย์เคลื่อนที่ (Mobile X Ray) โดยสามารถนำไปจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้โรงพยาบาลชุมชนนำร่องไปแล้ว 15 แห่งทั่วประเทศ ถือเป็นต้นแบบครั้งแรกในไทย ครอบคลุมภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคอีสาน และภาคใต้ ซึ่งแคมเปญนี้ยังคงเดินหน้าต่อเนื่องในการระดมทุนซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นเพื่อช่วยผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่ชนบทให้ปลอดภัยจากวิกฤตการแพร่ระบาดทั่วประเทศ

นายแพทย์ชูชัย ศุภวงศ์ ประธานกรรมการมูลนิธิแพทย์ชนบท เปิดเผยว่า จากสถานการณ์วิกฤตโควิด19 ระลอกใหม่ที่เกิดขึ้นในขณะนี้พยาบาล แพทย์ และบุคลากรด้านสุขภาพอื่นๆ ปฏิบัติงานด้วยความยากลำบาก ส่งผลให้โรงพยาบาลชุมชนมีความจำเป็นต้องพัฒนาระบบบริการสุขภาพ พัฒนาปรับปรุงอาคาร หรือ Cohort ward ในการรับมือกับวิกฤตโควิดระลอกนี้ ซึ่งจะเป็นการทำหอผู้ป่วยโควิดแยกออกจากอาคารที่มีอยู่เดิม เพื่อไม่ให้ปะปนกับอาคารผู้ป่วยปกติ โดยได้ร่วมมือกับเครือเจริญโภคภัณฑ์ในการเปิดแคมเปญ #อย่าให้แพทย์ชนบทสู้ลำพัง รับการระดมทุนจากคนไทยทั่วประเทศ จนทำให้ตอนนี้ช่วยโรงพยาบาลชุมชนนำร่อง 15 แห่งทั่วประเทศ ซึ่งเป็นโรงพยาบาลชุมชนแม่ข่ายที่มีขนาด 60-120 เตียง โดยต้องใช้เงินกว่า 965,000 บาท ต่อหอผู้ป่วยโรคติดเชื้อ 1 แห่งในการจัดหาเครื่องมือทางการแพทย์ที่ขาดแคลนและจำเป็นเร่งด่วน ซึ่งเป็นการป้องกันและควบคุมการแพร่เชื้อโรคไปยังกลุ่มแพทย์ พยาบาล บุคลากรด้านสุขภาพ และผู้ป่วยอื่น รวมทั้งยังเป็นการควบคุมไม่ให้แพร่กระจายเชื้อโรคไปสู่ชุมชน

“สถานการณ์โควิด-19 ในตอนนี้ระบาดหนักมาก โรงพยาบาลชุมชนต้องทำงานอย่างหนักในการรับมือ การได้รับความร่วมมือจากคนไทยทุกภาคส่วนจึงเป็นเรื่องที่สำคัญมาก  ขอบคุณคนไทยทุกคนที่ช่วยกันคนละ 10 บาท 100 บาท ผ่านแคมเปญ #อย่าให้แพทย์ชนบทสู้ลำพัง เป็นการร่วมแรงร่วมใจของเพื่อนร่วมชาติที่จะไม่เพิกเฉยกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในการร่วมกันแก้ปัญหา ซึ่งยังมีโรงพยาบาลชุมชนอีกจำนวนมากที่ยังต้องการความช่วยเหลือจากพี่น้องคนไทยทุกคนในการช่วยกันระดมทุนซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ ถือเป็นการช่วยผู้ป่วยทั้งประเทศ และยังเป็นการส่งกำลังใจให้ผู้ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชนสู้ภัยโควิด-19” นายแพทย์ชูชัย กล่าว

แพทย์หญิงสมพิศ จำปาเงิน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี หนึ่งในโรงพยาบาลนำร่องทั้ง 15 แห่งที่ได้รับการสนับสนุน กล่าวว่า รู้สึกดีใจและขอบคุณเครือเจริญโภคภัณฑ์เป็นอย่างยิ่ง ที่ได้ส่งกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ พร้อมสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ ทำให้เราได้มีศักยภาพและกำลังใจในการต่อสู้กับการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ครั้งนี้ และยังต้องขอขอบพระคุณอย่างยิ่งแทนประชาชน แพทย์ พยาบาล ที่เครือเจริญโภคภัณฑ์ได้มอบทั้งอุปกรณ์ทางการแพทย์ พร้อมทั้งเครื่องอุปโภค บริโภคอีกด้วย

นายแพทย์ภุชงค์ วงศ์หิรัญรัชต์ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตากใบ จังหวัดนราธิวาส กล่าวขอบคุณ นายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหารบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด ว่า “เครือซีพี ได้ทำการสนับสนุนตั้งแต่เริ่มระบาดเมื่อปีที่แล้วจนถึงปัจจุบัน และเป็นผู้ริเริ่มแคมเปญ “อย่าให้แพทย์ชนบทสู้ลำพัง” ต้องขอขอบคุณการสนับสนุนเป็นอย่างมาก รวมทั้งเพื่อนคนไทยผู้มีจิตสำนึกสาธารณะจำนวนมากทั่วทุกภาคของประเทศ ที่มอบความรัก ความปรารถนาดีรวมทั้งช่วยเหลือสนับสนุนบุคลากรด้านสุขภาพ พยาบาล แพทย์ และเพื่อนร่วมชาติในชนบทของประเทศ”


นายแพทย์เกรียงศักดิ์ ธนอัศวนนท์ กล่าวถึงการสนับสนุนโรงพยาบาลเด่นชัย จังหวัดแพร่ ผ่านแคมเปญนี้ว่า สามารถช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลคนไข้ของโรงพยาบาล ช่วยให้โรงพยาบาลซึ่งมีงบประมาณอยู่จำกัดในการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ และทำให้โรงพยาบาลสามารถดูแลคนไข้ได้ดีขึ้น มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ที่สำคัญคือเป็นขวัญและกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ทุกคน

นายแพทย์วิชัย อัศวภาคย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น เปิดเผยว่า โรงพยาบาลน้ำพอง รู้สึกซาบซึ้งกับน้ำใจในครั้งนี้ของเครือซีพี ที่ทำให้เห็นว่าองค์กรภาคเอกชนขนาดใหญ่อย่างซีพี รวมถึงเครือข่ายและที่สำคัญคือคนไทยทุกคนที่ได้มาให้กำลังใจผ่านการสนับสนุนแคมเปญ “อย่าปล่อยให้แพทย์ชนบทสู้ลำพัง” ต้องยอมรับว่าเจ้าหน้าที่มีความเหน็ดเหนื่อยจากภาระหน้าที่ในการดูแลผู้ป่วย การสนับสนุนจากทุกๆท่าน ทำให้พวกเรามีกำลังใจในการทำงานมากขึ้นกว่าเดิม ทำให้เราสามารถดูแลประชาชนได้ดีขึ้น

สำหรับแคมเปญ #อย่าให้แพทย์ชนบทสู้ลำพัง ยังคงเปิดรับบริจาคอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ขอเชิญชวนคนไทยทั่วประเทศร่วมบริจาคเงินเพื่อสมทบทุนซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ช่วยชีวิตผู้ป่วยโควิด-19 ให้กับโรงพยาบาลชนบทที่ขาดแคลน  โดยสามารถร่วมบริจาคเงิน 100 บาท + 1 แชร์ ถึงเพื่อนในโซเชียลมีเดีย อาทิ  เฟสบุ๊ค อินสตาแกรม ทวิตเตอร์  และอีกหลายช่องทางได้แก่ บัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ (ออมทรัพย์) สาขางามวงศ์วาน ชื่อบัญชี มูลนิธิแพทย์ชนบท-โครงการการสนับสนุนเครื่องมือแพทย์ของโรงพยาบาลสนามในโรงพยาบาลชุมชน เลขบัญชี 319-298168-1  รวมทั้งผ่านแอพพลิเคชั่น ทรูมันนี่  ลูกค้า ทรูมูฟ เอช กด *948*7707*10# เพื่อบริจาค 10 บาท หรือ กด *948*7707*100# เพื่อบริจาค 100 บาท และยังสามารถบริจาคผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส ในร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ทุกสาขาทั่วประเทศ ดูรายละเอียดการบริจาคและข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : https://donate.ruraldoctor.or.th/

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ