เปิดพิธี “อาเซียนซัมมิท ครั้งที่ 35” นายกฯประยุทธ์ย้ำ! ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง มุ่งร่วมมือภาคีนอกภูมิภาค

วันที่ 3 พ.ย. 2562 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้กล่าวเปิดการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 35 และการประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นทางการ โดยมีผู้เข้าร่วมประกอบด้วย ผู้นำอาเซียนและคู่สมรส, ผู้นำประเทศคู่เจรจาและคู่สมรส, เลขาธิการอาเซียน, เลขาธิการสหประชาชาติ, กรรมการผู้จัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF), รัฐมนตรีประเทศสมาชิกอาเซียน และประเทศคู่เจรจา รวมถึงเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน

โดยเน้นถึงเรื่องการสร้างประชาคมอาเซียนที่มั่นคง มั่งคั่ง มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง ย้ำว่าจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง และส่งเสริมความยั่งยืนในทุกมิติ รวมทั้งมุ่งขยายความร่วมมือกับภาคีนอกภูมิภาค

พร้อมกันนี้ นายกรัฐมนตรีประยุทธ์ ได้กล่าวด้วยว่า อาเซียนจำเป็นต้องกระตุ้นการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่มีพลวัต และทำให้เกิดความยั่งยืนในทุกมิติ โดยอาเซียนต้องปรับกระบวนทัศน์ในการเจริญเติบโตที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาทุนมนุษย์และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไปพร้อมกัน

ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีเห็นว่า ความเป็นหุ้นส่วนที่เข้มแข็งของอาเซียนในปีนี้ ได้ทำให้บรรลุผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมหลายประการ เช่น การรับรองวิสัยทัศน์ผู้นำอาเซียนว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนเพื่อความยั่งยืน (ASEAN Leaders’ Vision Statement on Partnership for Sustainability) และเอกสารมุมมองอาเซียนต่ออินโด-แปซิฟิก (ASEAN Outlook on the Indo-Pacific)

พร้อมกล่าวทิ้งท้ายว่า มีความยินดีอย่างมากที่ประเทศสมาชิกอาเซียนร่วมมือร่วมใจกัน เป็นผลให้สามารถเปิดศูนย์อาเซียน 7 แห่งเพื่อรองรับการพัฒนากระบวนการอาเซียนในมิติต่าง ๆ ในช่วงที่ไทยเป็นประธานอาเซียน เช่น การพัฒนาที่ยั่งยืน การบรรเทาภัยพิบัติ การสูงวัยอย่างมีศักยภาพ และสวัสดิการสังคม ซึ่งจะมีส่วนช่วยเสริมสร้างประชาคมอาเซียนที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง

นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรียังได้เชิญชวนให้ทุกฝ่ายกระชับความร่วมมือระหว่างกันยิ่งขึ้น เพื่อสานต่อเจตนารมณ์ของผู้ก่อตั้งอาเซียนที่จะสร้างภูมิภาคที่มีสันติภาพ เพื่อผลประโยชน์ของคนรุ่นต่อๆ ไป

Previous articleทุนใหญ่แห่ปักธง “มัลดีฟส์” รองรับนักท่องเที่ยวกลุ่มใหม่
Next article“ผู้นำไทย-จีน” กำหนดให้ปี 2563 เป็นปีแห่งความร่วมมือ “ศก.ดิจิทัลอาเซียน-จีน”