เปิดพิธี “อาเซียนซัมมิท ครั้งที่ 35” นายกฯประยุทธ์ย้ำ! ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง มุ่งร่วมมือภาคีนอกภูมิภาค

เปิดพิธี “อาเซียนซัมมิท ครั้งที่ 35” นายกฯประยุทธ์ย้ำ! ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง มุ่งร่วมมือภาคีนอกภูมิภาค

วันที่ 3 พ.ย. 2562 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้กล่าวเปิดการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 35 และการประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นทางการ โดยมีผู้เข้าร่วมประกอบด้วย ผู้นำอาเซียนและคู่สมรส, ผู้นำประเทศคู่เจรจาและคู่สมรส, เลขาธิการอาเซียน, เลขาธิการสหประชาชาติ, กรรมการผู้จัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF), รัฐมนตรีประเทศสมาชิกอาเซียน และประเทศคู่เจรจา รวมถึงเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน

โดยเน้นถึงเรื่องการสร้างประชาคมอาเซียนที่มั่นคง มั่งคั่ง มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง ย้ำว่าจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง และส่งเสริมความยั่งยืนในทุกมิติ รวมทั้งมุ่งขยายความร่วมมือกับภาคีนอกภูมิภาค

เปิดพิธี “อาเซียนซัมมิท ครั้งที่ 35” นายกฯประยุทธ์ย้ำ! ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง มุ่งร่วมมือภาคีนอกภูมิภาค

พร้อมกันนี้ นายกรัฐมนตรีประยุทธ์ ได้กล่าวด้วยว่า อาเซียนจำเป็นต้องกระตุ้นการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่มีพลวัต และทำให้เกิดความยั่งยืนในทุกมิติ โดยอาเซียนต้องปรับกระบวนทัศน์ในการเจริญเติบโตที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาทุนมนุษย์และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไปพร้อมกัน

ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีเห็นว่า ความเป็นหุ้นส่วนที่เข้มแข็งของอาเซียนในปีนี้ ได้ทำให้บรรลุผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมหลายประการ เช่น การรับรองวิสัยทัศน์ผู้นำอาเซียนว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนเพื่อความยั่งยืน (ASEAN Leaders’ Vision Statement on Partnership for Sustainability) และเอกสารมุมมองอาเซียนต่ออินโด-แปซิฟิก (ASEAN Outlook on the Indo-Pacific)

เปิดพิธี “อาเซียนซัมมิท ครั้งที่ 35” นายกฯประยุทธ์ย้ำ! ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง มุ่งร่วมมือภาคีนอกภูมิภาค

พร้อมกล่าวทิ้งท้ายว่า มีความยินดีอย่างมากที่ประเทศสมาชิกอาเซียนร่วมมือร่วมใจกัน เป็นผลให้สามารถเปิดศูนย์อาเซียน 7 แห่งเพื่อรองรับการพัฒนากระบวนการอาเซียนในมิติต่าง ๆ ในช่วงที่ไทยเป็นประธานอาเซียน เช่น การพัฒนาที่ยั่งยืน การบรรเทาภัยพิบัติ การสูงวัยอย่างมีศักยภาพ และสวัสดิการสังคม ซึ่งจะมีส่วนช่วยเสริมสร้างประชาคมอาเซียนที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง

นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรียังได้เชิญชวนให้ทุกฝ่ายกระชับความร่วมมือระหว่างกันยิ่งขึ้น เพื่อสานต่อเจตนารมณ์ของผู้ก่อตั้งอาเซียนที่จะสร้างภูมิภาคที่มีสันติภาพ เพื่อผลประโยชน์ของคนรุ่นต่อๆ ไป


QR Code LINE@ Prachachat

ไม่พลาดข่าวสารเศรษฐกิจ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทางไลน์ @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ