บรรยง พงษ์พานิช ไล่ซื้อหุ้น KKP เข้าพอร์ต 5 แสนหุ้น

บรรยง พงษ์พานิช
บรรยง พงษ์พานิช

บรรยง พงษ์พานิช ประธานกรรมการบริหาร ธนาคารเกียรตินาคินภัทรไล่ซื้อหุ้น KKP เข้าพอร์ต 5 แสนหุ้น ช่วงต้นเดือน ส.ค. มูลค่ากว่า 32.5 ล้านบาท

วันที่ 8 สิงหาคม 2565 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) รายงานแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59) พบว่า นายบรรยง พงษ์พานิช ประธานกรรมการบริหาร ธนาคารเกียรตินาคินภัทร (KKP) ได้ดำเนินการไล่ซื้อหุ้น KKP เข้าพอร์ตจำนวน 2 ครั้ง รวมกว่า 5 แสนหุ้น คิดเป็นเงินลงทุนกว่า 32.5 ล้านบาท

โดยได้ดำเนินการเข้าซื้อหุ้นเมื่อวันที่ 3 ส.ค. 2565 จำนวน 419,100 หุ้น ในราคา 65 บาท (ซึ่งเป็นราคาต่ำสุดในกระดานเทรดของวัน) และดำเนินการเข้าซื้อเมื่อวันที่ 4 ส.ค. 2565 อีกจำนวน 80,900 หุ้น ที่ราคา 65 บาท
ซึ่งการทำธุรกรรมในครั้งนี้ผ่านบริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)

               

ทั้งนี้ มีจำนวนหุ้นที่ถือหลังวันทำรายการอยู่ที่ 2,300,046 หุ้น

บรรยง หุ้น KKP
ราคาหุ้น KKP จากหน้าเว็บไซต์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 3-5 ส.ค. 2565