สรรพสามิต จับบุหรี่หนีภาษีลอตใหญ่จากภาคใต้ มูลค่าเฉียด 250 ล้าน

กรมสรรพสามิต เปิดศูนย์ปราบปราบสินค้าผิดกฎหมายออนไลน์ โชว์ผลงานเด่นปราบปราบสินค้าผิดกฎหมายออนไลน์ จับกุมบุหรี่หนีภาษีบิ๊กล็อตกว่า 250,000 ซอง คิดเป็นค่าปรับ 247,289,842.50 บาท นำเทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการทำงาน ลิงก์ข้อมูลกับองค์กรภายนอก เดินหน้าสู่องค์กรดิจิทัล ตามยุทธศาสตร์ EASE EXCISE
กรมสรรพสามิต เปิดศูนย์ปราบปราบสินค้าผิดกฎหมายออนไลน์ โชว์ผลงานเด่นปราบปราบสินค้าผิดกฎหมายออนไลน์ จับกุมบุหรี่หนีภาษีบิ๊กล็อตกว่า 250,000 ซอง คิดเป็นค่าปรับ 247,289,842.50 บาท นำเทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการทำงาน ลิงก์ข้อมูลกับองค์กรภายนอก เดินหน้าสู่องค์กรดิจิทัล ตามยุทธศาสตร์ EASE EXCISE

กรมสรรพสามิต เปิดศูนย์ปราบปราบสินค้าผิดกฎหมายออนไลน์ โชว์ผลงานเด่นปราบปราบสินค้าผิดกฎหมายออนไลน์ จับกุมบุหรี่หนีภาษีบิ๊กลอตกว่า 250,000 ซอง คิดเป็นมูลค่าปรับกว่า 247 ล้านบาท นำเทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการทำงาน ลิงก์ข้อมูลกับองค์กรภายนอก เดินหน้าสู่องค์กรดิจิทัล ตามยุทธศาสตร์ EASE EXCISE

วันที่ 8 ธันวาคม 2565 นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิต เปิดเผยว่า กรมสรรพสามิตได้ดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลในการปราบปรามสินค้าผิดกฎหมายที่มีการลักลอบนำเข้าโดยไม่ได้เสียภาษี ซึ่งส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการที่ค้าขายและจ่ายภาษีอย่างสุจริตให้ได้รับความเป็นธรรม

รวมถึงยังเป็นการดูแลผู้บริโภคในเรื่องความปลอดภัยและได้สินค้าที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน จากการที่ได้มอบหมายให้นายวิวัฒน์ เขาสกุล ที่ปรึกษา ด้านยุทธศาสตร์ภาษีสรรพสามิต และว่าที่ ร.ต.ยงยุทธ ภูมิประเทศ ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม ติดตามจับกุมการจำหน่ายบุหรี่ภาษีในเขตพื้นที่ภาคใต้อย่างต่อเนื่องนั้น ทำให้สามารถจับกุมบุหรี่หนีภาษีได้จำนวนประมาณ 250,000 ซอง คิดเป็นมูลค่าปรับ 247,289,842.50 บาท

ประกอบด้วยบุหรี่ยี่ห้อ ASK ME, JONE BLACK, QUEST, ORIS, L&M, CANYON, TEXAS, ZOUK และ 235 รวมทั้งสิ้น 9 ยี่ห้อ

กรมสรรพสามิตได้มีการติดตามและตรวจพบการจำหน่ายบุหรี่ผิดกฎหมายทางช่องทางออนไลน์เป็นจำนวนมาก จึงได้มอบหมายให้สำนักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม และศูนย์ปราบปรามสินค้าออนไลน์ ที่กรมสรรพสามิตตั้งขึ้น เพื่อรองรับลักษณะการกระทำผิดที่เปลี่ยนแปลงไป จากการขายตามหน้าร้านมาเป็นการขายทางออนไลน์

โดยดำเนินการสืบสวนหาข่าวลงพื้นที่เพื่อติดตามจนทราบถึงแหล่งที่มา วิธีการจำหน่าย สถานที่เก็บสินค้า โดยให้เจ้าหน้าที่สำนักตรวจสอบป้องกัน และปราบปราม ดำเนินการล่อซื้อบุหรี่ผิดกฎหมาย จนทำให้ทราบถึงแหล่งที่ตั้งและสถานที่จำหน่ายบุหรี่ผิดกฎหมายที่จับกุมได้ในครั้งนี้

สำหรับผลการปราบปรามยาสูบในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 พบว่ามีการกระทำผิดจำนวน 9,398 คดี สูงกว่าปีก่อนจำนวน 2,274 คดี หรือร้อยละ 31.92 คิดเป็นค่าปรับ 1,610,838,179.54 บาท สูงกว่าปีก่อน คิดเป็นค่าปรับ 492,832,249.61 บาท หรือร้อยละ 44.08

โดยมีของกลางยาสูบจำนวน 4,053,554 ซอง สูงกว่าปีก่อนจำนวน 2,566,047.00 ซอง หรือร้อยละ 172.51

ทั้งนี้ จากผลการดำเนินการปราบปราบและจับกุมการกระทำความผิดสินค้าที่อยู่ในการควบคุมของกรมสรรพสามิตผ่านทางช่องทางออนไลน์ที่ผ่านมานั้น แสดงให้เห็นถึงความตั้งใจจริงของกรม ในการบังคับใช้กฎหมายและปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะช่วยสร้างความเป็นธรรม โปร่งใส เพิ่มความมั่นใจให้แก่ผู้ประกอบการที่เสียภาษีโดยสุจริต และช่วยดูแลผู้บริโภคให้บริโภคสินค้าที่ปลอดภัยและได้มาตรฐาน

รวมถึงการมุ่งพัฒนาระบบการทำงานให้ได้มาตรฐานสากล นำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ พร้อมมุ่งสู่การเป็นองค์กรดิจิทัลที่มีมาตรฐานสากล ตามยุทธศาสตร์ EASE Excise ที่กรมสรรพสามิตจะเดินหน้าเพื่อยกระดับองค์กรสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน อธิบดีกรมสรรพสามิตกล่าว

หากประชาชนท่านใดทราบเบาะแสการกระทำความผิดเกี่ยวกับสินค้าที่ต้องเสียภาษีสรรพสามิต สามารถแจ้งโดยตรงได้ที่กรมสรรพสามิต หรือสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ทุกแห่งทั่วประเทศ หรือ Call center 1713 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง หรือที่ www.excise.go.th ซึ่งกรมสรรพสามิต จะปกปิดข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแส เป็นความลับ