TCP ร่วมคราวน์ โฮลดิ้งส์ ทุ่ม 1.5 พันล้านตั้งโรงงานผลิตกระป๋องอะลูมิเนียม

โรงงานผลิตกระป๋อง Crown TCP
โรงงานผลิตกระป๋อง Crown TCP

กลุ่มธุรกิจ TCP และคราวน์ โฮลดิ้งส์ ผสานความแข็งแกร่งตั้งโรงงานผลิตกระป๋องอะลูมิเนียมภายใต้ชื่อ Crown TCP งบฯร่วมลงทุน 1,500 ล้านบาท เพื่อผลิตบรรจุภัณฑ์กระทิงแดง ส่งออกในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก เน้นนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน

วันที่ 13 ธันวาคม 2565 นายสราวุฒิ อยู่วิทยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจ TCP กล่าวว่า ความร่วมมือคือกุญแจสำคัญในการดำเนินธุรกิจในยุคปัจจุบัน สำหรับการร่วมทุนกับคราวน์ โฮลดิ้งส์ เป็นการส่งเสริมพันธมิตรธุรกิจยั่งยืนที่เป็นมากกว่าคู่ค้า ตามเป้าหมาย “ปลุกพลัง เพื่อวันที่ดีกว่า”

โดยโรงงาน Crown TCP เป็นการลงทุนร่วม มีงบฯร่วมลงทุน 1,500 ล้านบาท ตั้งอยู่บนพื้นที่ 26,400 ตร.ม.ในนิคมอุตสาหกรรมหนองแค จ.สระบุรี มีกำลังการผลิต 820 ล้านกระป๋อง/ปี รองรับความต้องการของตลาดส่งออกกระทิงแดง (Red Bull) และเพิ่มความมั่นใจในการส่งมอบบรรจุภัณฑ์อย่างต่อเนื่องในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก

               

โดยคราวน์ฯจะถ่ายทอดความเชี่ยวชาญ มาตรฐานคุณภาพ และนำนวัตกรรมการผลิตบรรจุภัณฑ์ระดับโลก มาสู่อุตสาหกรรมการผลิตและแรงงานไทยให้ก้าวสู่ยุค Thailand Industry 4.0 ด้วยการใช้ระบบ Smart Manufacturing ยกระดับกระบวนการผลิตและบริหารจัดการโรงงานด้วยโซลูชั่นอัจฉริยะอย่างครบวงจร ทั้งด้านคุณภาพการผลิต การจัดการพลังงานและทรัพยากรต่าง ๆ การจัดการหมุนเวียนขยะและน้ำเสีย และความปลอดภัย

ทั้งนี้ โรงงาน Crown TCP สามารถขึ้นรูปกระป๋องอะลูมิเนียมที่มีความบางที่สุดในอุตสาหกรรมเครื่องดื่มให้พลังงาน เพียง 0.245 มม.

การที่ TCP ร่วมลงทุนเปิดโรงงานเอง ทำให้เราสามารถกำหนดและควบคุมการผลิตบรรจุภัณฑ์ด้วยตัวเองได้แต่ต้น โดยเฉพาะเรื่องการดูแลสิ่งแวดล้อมในทุกขั้นตอนการผลิต และการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่ยั่งยืน

ด้านโก๊ะ ฮอก ฮ๊วด ประธาน บริษัท คราวน์ เอเชีย แปซิฟิก กล่าวว่า บริษัทคราวน์ฯ เป็นผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์ชนิดโลหะ มุ่งเน้นเรื่องคุณภาพและการเติบโตอย่างยั่งยืน เราเชื่อมั่นว่าการร่วมทุนในครั้งนี้ จะนำไปสู่ความสำเร็จบทใหม่ของกลุ่มธุรกิจ TCP นอกเหนือจากความสำเร็จในการสร้างแบรนด์ Red Bull อันเป็นตำนานและเอกลักษณ์ที่โดดเด่น

ทั้งนี้ การดูแลด้านสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนของโรงงาน Crown TCP มีดังต่อไปนี้

• น้ำ ลดการใช้น้ำได้สูงสุดในเครือโรงงานของ Crown ในเอเชีย ลดการใช้น้ำมากกว่าปีละ 2 ล้านลิตรจากกระบวนการผลิต และนำน้ำจากกระบวนการผลิตหลังบำบัดมาใช้ให้เกิดประโยชน์อีกครั้ง เช่น รดน้ำต้นไม้ ล้างพาลเลต ล้างถนน และใช้สำหรับห้องน้ำ โดยสามารถประหยัดการใช้น้ำได้มากกว่า 10,000 ลูกบาศก์เมตรต่อปี และลดการปล่อยคาร์บอนได้มากกว่า 3 tonCO2e ต่อปี

• ขยะ บริหารจัดการให้เป็นโรงงาน Zero Waste to Landfill และนำขยะที่เกิดจากกระบวนการผลิต ไม้พาลเลต และวัสดุห่อหุ้มต่าง ๆ มารีไซเคิลให้เกิดประโยชน์ตามแนวเศรษฐกิจหมุนเวียน เช่น มีการนำกากตะกอนจากระบบบำบัดน้ำเสียจากเดิมที่นำไปฝังกลบ เปลี่ยนเป็นการนำไปรีไซเคิลทำเป็นส่วนผสมอิฐ ทำให้สามารถลดการปล่อยคาร์บอนได้มากกว่า 202 tonCO2e ต่อปี

• อากาศ มีการติดตั้ง RTO หรือเครื่องฟอกอากาศของเตาเผากำจัดกลิ่น เพื่อลดการปล่อยมลพิษทางอากาศ ซึ่งคุณภาพของอากาศที่ปล่อยออกจากปล่องมีมาตรฐานที่ดีกว่าค่ามาตรฐานที่การนิคมอุตสาหกรรมกำหนด

• พลังงาน ระบบ Timer ควบคุมการเปิด-ปิดไฟในโรงงาน โดยสามารถประหยัดการใช้พลังงานไฟฟ้าได้มากกว่า 75,000 kwh ต่อปี และลดการปล่อยคาร์บอนได้มากกว่า 45 tonCO2e ต่อปี

• แผนการติดตั้ง Solar Roof ในปี 2023 สามารถลดการปล่อยคาร์บอนได้ประมาณ 650 tonCO2e ต่อปี

• การลดการใช้ฟิล์มในการพันพาลเลตกระป๋อง สามารถลดขยะและลดการปล่อยคาร์บอนได้มากกว่า 20 tonCO2e ต่อปี

• ด้วยการดำเนินมาตรการต่าง ๆ ที่กล่าวมาแล้ว คาดว่าโรงงาน Crown TCP จะสามารถลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในปี 2023 ลงได้เกือบ 1,000 tonCO2e ต่อปี

กลุ่มธุรกิจ TCP และคราวน์ โฮลดิ้งส์
กลุ่มธุรกิจ TCP และคราวน์ โฮลดิ้งส์

โรงงานผลิตกระป๋อง Crown TCP