คมนาคม ลงพื้นที่ ตรวจส่วยรถบรรทุก หากเจ้าหน้าที่มีเอี่ยวเอาผิดไม่เว้น

ก.คมนาคม ลงพื้นที่ตรวจสอบ ส่วยสติกเกอร์รถบรรทุก ด่านชั่งน้ำหนักอยุธยา
ก.คมนาคม ลงพื้นที่ตรวจสอบ ส่วยสติกเกอร์รถบรรทุก ด่านชั่งน้ำหนักอยุธยา

ก.คมนาคม ยกทีมลงพื้นที่ตรวจสอบ กรณีส่วยสติกเกอร์บนรถบรรทุก ที่สถานีตรวจสอบน้ำหนักอยุธยา ชี้หากพบเจ้าหน้าที่มีส่วนเกี่ยวข้อง พร้อมดำเนินการตามกฎหมายโดยไม่ยกเว้น

วันที่ 7 มิถุนายน 2566 นายมนตรี เดชาสกุลสม เปิดเผยว่า นายพิศักดิ์ จิตวิริยะวศิน รองปลัดกระทรวงคมนาคม ในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีการติดสินบนเจ้าหน้าที่โดยการติดสติกเกอร์บนรถบรรทุกได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีการติดสินบนเจ้าหน้าที่โดยการติดสติกเกอร์บนรถบรรทุก

เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงว่า กรณีดังกล่าวมีข้อมูลเป็นความจริงหรือไม่ เกี่ยวข้องกับหน่วยงานใด โดยให้รวบรวมข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งลักษณะ รูปแบบ พฤติการณ์ในรายละเอียด และรายงานผลการดำเนินงานให้คณะกรรมการทราบ

               

สำหรับการลงพื้นที่ครั้งนี้เพื่อตรวจสอบขั้นตอนการดำเนินงานและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจำสถานี ระบบตรวจสอบน้ำหนักที่ใช้กับสถานี รวมถึงการทำงานของเครื่องตรวจสอบน้ำหนักเคลื่อนที่ (Spot Check) ณ สถานีตรวจสอบน้ำหนักอยุธยา (ขาเข้า) เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีดังกล่าว ซึ่งจากการลงพื้นที่พบว่า สถานีตรวจสอบน้ำหนักอยุธยา (ขาเข้า) กำกับ ดูแล

ทั้งนี้ สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ (สคน.) กรมทางหลวง มีเจ้าหน้าที่ประจำสถานีปฏิบัติงาน จำนวน 13 คน มีการสับเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ประจำสถานีตรวจสอบน้ำหนักทุก 8 เดือน และ 1 ปี สลับกันปฏิบัติหน้าที่ตลอด 24 ชั่วโมง ตรวจสอบน้ำหนักรถบรรทุกโดยใช้เทคโนโลยีระบบตรวจสอบน้ำหนักยานพาหนะเคลื่อนที่ (WIM) ที่ติดตั้งก่อนถึงสถานีตรวจสอบน้ำหนักไม่เกิน 1 กิโลเมตร เพื่อเป็นระบบคัดแยกประเภทรถและน้ำหนักอัตโนมัติ โดยมีซอฟท์แวร์ทำงานร่วมกับอุปกรณ์เซนเซอร์ที่ติดตั้งไว้บนพื้นถนน

เมื่อระบบ WIM ตรวจพบรถบรรทุกที่อาจมีน้ำหนักเกินกว่ากฎหมายกำหนด ป้ายที่ระบบ WIM จะขึ้นข้อความ “เข้าชั่ง” และต้องเข้าชั่งน้ำหนักที่สถานี แต่หากน้ำหนักไม่เกิน ป้ายที่ระบบ WIM จะขึ้นข้อความ “ผ่านได้” ซึ่งทุกขั้นตอนของการทำงานระบบ WIM เป็นระบบอัตโนมัติทั้งหมด จากนั้นระบบจะรายงานข้อมูลน้ำหนักรถบรรทุกทุกคันที่วิ่งผ่านโดยแจ้งข้อมูลแบบ Real Time มาที่สถานี และศูนย์ควบคุมส่วนกลาง

Advertisement

ก.คมนาคม นำทีมลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง ส่วยสติกเกอร์บนรถบรรทุก ด่านชั่งน้ำหนักอยุธยา

ส่วนหน่วยตรวจสอบน้ำหนักเคลื่อนที่ (Spot Check) จะทำหน้าที่ออกสุ่มตรวจสอบรถบรรทุก ทั้งเส้นทางหลัก สายรอง เส้นทางที่ไม่มีสถานี เส้นทางที่มีการหลบเลี่ยงสถานี และตามข้อร้องเรียนในพื้นที่ความรับผิดชอบบริเวณในโครงข่ายที่สถานีตั้งอยู่ โดยเครื่องตรวจสอบน้ำหนักเคลื่อนที่จะมีการสอบเทียบกับสำนักงานกลางชั่งตวงวัด กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เพื่อทำให้การควบคุมน้ำหนักรถบรรทุกมีประสิทธิภาพได้มาตรฐาน สำหรับรถที่มีน้ำหนักเกินจะถูกจับกุมเพื่อส่งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินคดีต่อไป

อย่างไรก็ดี คณะทำงานพบว่า ปัจจุบันกรมทางหลวงมีสถานีตรวจสอบน้ำหนัก 97 แห่ง ในจำนวนนี้เป็นระบบ WIM 37 แห่ง นอกจากนี้ อยู่ระหว่างการก่อสร้างสถานีตรวจสอบน้ำหนัก 16 แห่ง และมีแผนที่จะก่อสร้างให้ครบทั้งสิ้น 128 แห่ง กรมทางหลวงชนบท มีสถานีตรวจสอบน้ำหนักทั้งสิ้น 5 แห่ง ส่วนหน่วยตรวจสอบน้ำหนักเคลื่อนที่ (Spot Check) กรมทางหลวง มีจำนวน 97 ทีม ส่วนกลาง 12 ทีม รวมเป็น 109 ทีม

ทั้งนี้ คณะทำงานจะนำข้อมูลที่ได้จากการลงพื้นที่ครั้งนี้ไปประมวลผล เพื่อนำเสนอกระทรวงคมนาคมจัดทำแผนปรับปรุงพัฒนาระบบต่อไปในอนาคต รวมถึงเร่งตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ทุกระดับว่ามีความเกี่ยวข้องกับกรณีการติดสินบนเจ้าหน้าที่โดยการติดสติกเกอร์บนรถบรรทุกหรือไม่

Advertisement

กระทรวงยืนยันว่าจะดำเนินการทุกขั้นตอนด้วยความโปร่งใส ให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย รวมถึงตรวจสอบในทุกประเด็นเพื่อให้ประชาชนรับทราบข้อเท็จจริงและเชื่อมั่นในการดำเนินการของกระทรวง และหากผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงพบว่าหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่อาจจะมีส่วนเกี่ยวข้อง กระทรวงจะดำเนินการตามระเบียบและกฎหมายโดยไม่มีข้อยกเว้นต่อไป