สหพันธ์ขนส่งฯ นำหลักฐานส่วยให้ก้าวไกล ชี้ เคยขอภาครัฐ แต่ไม่ได้รับความร่วมมือ

สหพันธ์ขนส่งฯ หอบหลักฐานส่วยให้ก้าวไกล
ภาพจาก มติชน

สหพันธ์ขนส่งฯ เปิด 46 ชื่อ เจ้าของส่วยสติ๊กเกอร์มอบก้าวไกล ชี้ ที่ผ่านมาส่งข้อมูลให้รัฐ แต่ไม่ได้รับความร่วมมือ-ข้อมูลรั่วไหล

วันที่ 1 มิถุนายน 2566 มติชนรายงาน ที่พรรคก้าวไกล นายอภิชาติ ไพรรุ่งเรือง ประธานสหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย เปิดเผยระหว่างเข้าพบ นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร ว่าที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) พรรคก้าวไกล ว่า การเข้าพบและประชุมร่วมกับพรรคก้าวไกลในครั้งนี้

เนื่องจากปัญหาเรื่องส่วยรถบรรทุกและการคอร์รัปชั่น เป็นสิ่งที่สั่งสมมาอย่างยาวนาน ด้วยปัจจัยหลายอย่าง อาทิ ราคาน้ำมันมีการปรับตัวสูงขึ้น ทำให้ต้นทุนด้านการขนส่งเพิ่มขึ้น จึงเกิดการแข่งขันทางธุรกิจอย่างรุนแรง ด้วยเหตุดังกล่าว การบรรทุกน้ำหนักเกินกว่าพิกัดที่กฎหมายกำหนดจึงเกิดขึ้นอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน ส่งผลให้เกิดความเสียหายกับถนนและสะพาน ที่นำไปสู่การสูญเสียงบประมาณจำนวนมหาศาล

และปัญหาดังกล่าวมีแนวโน้มว่าจะทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ รวมถึงส่วยรถบรรทุกที่เกิดขึ้นอย่างแพร่หลายในรูปแบบต่าง ๆ

“ก่อนหน้านี้ สหพันธ์ได้ขอเข้าพบผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท กรมการขนส่งทางบก เพื่อหารือแนวทางความร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหาส่วยรถบรรทุก แต่ไม่ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐเท่าที่ควร ข้อมูลเบาะแสรั่วไหล ไม่มีความจริงใจในการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง” นายอภิชาติกล่าว

นายอภิชาติกล่าวว่า แต่ปัจจุบันพรรคก้าวไกล ได้มอบหมายให้ นายวิโรจน์ และทีมงานเข้ามาช่วยผลักดันการแก้ไขปัญหาส่วยรถบรรทุกอย่างจริงจังและเป็นรูปธรรม ทางสหพันธ์จึงอยากเข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยให้ข้อมูลที่เรามีอยู่จำนวนมาก อาทิ รายชื่อเจ้าของสติ๊กเกอร์กว่า 46 ป้าย เป็นต้น เพื่อเป็นประโยชน์และนำไปสู่การขยายผลในการกำจัดปัญหาเหล่าในหมดไป

โดยหลังจากนี้หากมีการนัดหมายหารือร่วมกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง จะมีผู้แทนจากสหพันธ์ และผู้แทนจากพรรคก้าวไกล ร่วมหารือด้วยทุกครั้ง เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาส่วยรถบรรทุกร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป


นอกจากนี้ ทางสหพันธ์ขอเป็นกำลังใจให้พรรคก้าวไกลและพรรคร่วม สามารถจัดตั้งรัฐบาลให้สำเร็จได้โดยเร็ว และขอให้สมาชิกวุฒิสภาเคารพฉันทามติของประชาชนด้วย เพื่อให้คนที่ตั้งใจทำงานเพื่อประชาชน ได้เริ่มขับเคลื่อนประเทศและเศรษฐกิจที่ทรุดตัวลงกว่า 10 ปี ให้ฟื้นกลับคืนมาอีกครั้งได้ต่อไป

สหพันธ์ขนส่งฯ หอบหลักฐานส่วยให้ก้าวไกล
ภาพจากเพจ สรยุทธ สุทัศนะจินดา กรรมกรข่าว
สหพันธ์ขนส่งฯ หอบหลักฐานส่วยให้ก้าวไกล
ภาพจาก เพจสรยุทธ สุทัศนะจินดา กรรมกรข่าว
สหพันธ์ขนส่งฯ หอบหลักฐานส่วยให้ก้าวไกล
ภาพจาก เพจสรยุทธ สุทัศนะจินดา กรรมกรข่าว