MQDC ผนึก Century R ตั้งกองทุน 5,000 ล้านเหรียญในสิงคโปร์ ลงทุนอสังหาฯทั่วโลก

MQDC+Century R

MQDC (บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด) ร่วมมือกับ Century R ผู้บริหาร กองทุนระดับโลก จัดตั้งกองทุนในสิงคโปร์ ลงทุนพัฒนาโครงการที่เน้นความยั่งยืน ในไทย และทั่วโลก

วันที่ 12 กรกฎาคม 2566 นายธานินทร์ พรศิริธิเวช กรรมการบริษัท MQDC กล่าวว่า MQDC ร่วมมือกับ ดร.พล อินทเสนี ประธานกรรมการบริหาร Century R

ซึ่งประสบความสำเร็จด้านการลงทุนในต่างประเทศมาแล้วหลายโครงการ อีกทั้งยังมีแนวคิดสอดคล้องกันกับ MQDC ที่ให้ความสำคัญการพัฒนาโครงการอสังหาฯ ที่ขับเคลื่อนด้วยเป้าหมาย (purpose-driven)

โดยการทำธุรกิจ ที่ขับเคลื่อนด้วยเป้าหมายเพื่อความยั่งยืน ถือเป็นจุดแข็ง และสร้างความแตกต่างให้กับ MQDC และเป็นปัจจัยสำคัญในการเพิ่มมูลค่าโครงการอสังหาริมทรัพย์ของ MQDC มาโดยตลอดอีกด้วย

ทั้งนี้ MQDC และ Century R คาดว่า ในระยะยาว เม็ดเงินจากการจัดตั้งกองทุนดังกล่าว จะมีมูลค่าไม่ต่ำกว่า 5,000 ล้านเหรียญสหรัฐ คาดว่าจะเริ่มจัดสรรการลงทุนได้ภายในปี 2024

ในเบื้องต้น คาดว่าจะลงทุนในโครงการต่าง ๆ ที่ เน้นการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน และนวัตกรรมต่าง ๆ ทั้งโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการและโครงการที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ทั้งในและต่างประเทศ

1 - The Forestias

ดร.พล อินทเสนี ประธานกรรมการ บริษัท เซ็นจูรี่ อาร์ จำกัด กล่าวว่า Century R เป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านการลงทุน และการบริหารจัดการกองทุน ระดับโลก

มีประสบการณ์ด้านการบริหารเงินทุนมากกว่า 17 ปี มีพันธมิตรหลากหลาย ทั้งธนาคาร และผู้จัดการกองทุนต่าง ๆ ในหลายประเทศทั่วโลก

เริ่มต้นจากการเป็น Multi Family Offices ในประเทศ สิงคโปร์ มีความเชี่ยวชาญ ทางด้าน Alternative Investment และได้พัฒนาความสามารถในด้านนี้ อย่างต่อเนื่อง

ในเรื่องของโครงการด้านความยั่งยืน หรือ Sustainability นั้น Century R เป็นส่วนสำคัญที่ช่วยจัดตั้งกองทุน เพื่อช่วยเหลือสังคมในประเทศอังกฤษ ให้คนยากไร้ได้มีที่อยู่อาศัย

ซึ่งเป็นปัจจัยขั้นพื้นฐานที่สำคัญ เนื่องจากคนอังกฤษนั้น ถ้าไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งที่แน่ชัด จะไม่สามารถสมัครงานใด ๆ เพื่อหารายได้ของตนเองได้เลย

หลังจากสถานการณ์โควิดที่ผ่านมา สร้างผลกระทบโดยตรงกับผู้มีรายได้น้อย ผู้พิการ หรือคนยากไร้ ที่ต้องการความช่วยเหลือจากทางรัฐบาลเพิ่มมากขึ้น

ซึ่งกลุ่มคนที่รอการจัดสรรที่อยู่อาศัยดังกล่าวยังมีจำนวนมาก ดังนั้นกองทุนที่ทาง Century R ได้จัดตั้งขึ้น  จึงเป็นประโยชน์ และตรงกับความต้องการด้านที่อยู่อาศัยเพื่อคนยากไร้ในระยะยาว

ทั้งนี้ ยังไม่รวมถึงโครงการที่ Century R จะร่วมพัฒนาโครงการ smart city ในอีกหลายประเทศ ตรงกับปณิธานของกองทุนในแผนพัฒนาด้านความยั่งยืน

“การลงทุนที่เน้นความยั่งยืนเป็นเรื่องสำคัญ เราจึงมองเห็นถึงศักยภาพของ MQDC ซึ่งเป็นผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่มีความแตกต่างจากผู้ประกอบการทั่วไปอย่างเด่นชัด


เพราะเป็นธุรกิจที่ขับเคลื่อนด้วยเป้าหมาย ที่ต้องการพัฒนาโครงการเพื่อความยั่งยืนเป็นหลัก การจับมือกับ MQDC ในครั้งนี้ จึงถือเป็นก้าวสำคัญของ Century R” ดร.พลกล่าว