“บิ๊กตู่” ให้โจทย์เร่งปฏิรูปตำรวจ ที่มาโครงสร้างองค์กร-อำนาจ-บุคลากร

วันที่ 7 กรกฎาคม ที่ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการปฏิรูปตำรวจ ครั้งแรก โดยก่อนการประชุม เมื่อเวลา 13.30น.นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมเพื่อชี้แจงรายละเอียดก่อน โดยมี พล.อ.บุญสร้าง เนียมประดิษฐ์ ประธานคณะกรรมการปฏิรูปตำรวจและกรรมการเข้าร่วมประชุม โดยนายกฯได้มอบแนวทางในการทำงาน คือ

1.ให้พิจารณาสำนักงานตำรวจแห่งชาติจากสังกัดหน่วยงานใด จากสังกัดกระทรวงใดหรือจะกลับไปสังกัดกระทรวงมหาดไทยกระทรวงยุติธรรมหรือจัดตั้งกระทรวงขึ้นมาใหม่

2. ควรจะมีการกระจายหน่วยงานของสำนักงานตำรวจอย่างไร ให้เกิดความชัดเจนในการปฎิบัติหน้าที่ อาทิ ตำรวจป่าไม้ ตำรวจท่องเที่ยว

3.อำนาจตามกระบวนการยุติธรรมในการทำงาน ในการสืบสวนสอบสวน ตำรวจ อัยการ ดีเอสไอ กรมสอบสวนคดีพิเศษ จะมีการเชื่อมต่อการทำงานกันอย่างไร

และ 4.สุดท้ายการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นตำรวจ ควรจะเป็นอย่างไร หลักสูตรนักเรียนในร้อยเหมาะสมหรือไม่ การเลื่อนตำแหน่ง ลด ปลดย้าย การจัดกำลังเสริมของเจ้าหน้าที่ตำรวจจะเป็นอย่างไร จะมีการดำเนินการอย่างไรรวมถึงหน่วยงานนิติวิทยาศาสตร์ที่จะต้องทำงานร่วมกันได้กับหน่วยงานของกระทรวงยุติธรรมโดยที่ไม่มีความขัดแย้งกัน

Advertisment

นายกรัฐมนตรียังได้เสนอแนะคณะ กรรมการเพื่อเป็นแนวทางในการทำงานโดยเฉพาะการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการตำรวจจะพิจารณาจากผลงานความดีความชอบอาวุโสซึ่งเรื่องนี้นายกรัฐมนตรีกำชับว่าจะต้องทำให้เสร็จภายในปีนี้เพื่อจะได้ใช้โดยเร็วที่สุด.

พลเอกบุญสร้าง เนียมประดิษฐ์ ประธานคณะกรรมการปฏิรูปโครงสร้างตำรวจ กล่าวว่า เป้าหมายของการปฏิรูปโครงสร้างสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะยึดถือทางสายกลางคือความพอดีของทุกฝ่าย สร้างความมั่นคงทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมให้กับประเทศ พร้อมขอความร่วมมือประชาชนแสดงความคิดเห็น รวมถึงการประเมินการทำงาน โดยมีเป้าหมายในการแต่งตั้งโยกย้ายเป็นไปด้วยความเป็นธรรม การซื้อขายตำแหน่งจะต้องหมดไป ตลอดจนการกระจายอำนาจจะต้องเท่าเทียมและทั่วถึง โดยคณะกรรมการชุดนี้จะเริ่มต้นประชุมอย่างเป็นทางการครั้งแรกในสัปดาห์หน้า