โพลล์หนุนซิ่ง120กม./ชั่วโมง ”ศักดิ์สยาม”ชง”บิ๊กป้อม”เคาะม.ค.

โพลล์หนุนซิ่ง120กม./ชม.”ศักดิ์สยาม”ชง”บิ๊กป้อม”เคาะม.ค.ชะลอมาตรการรถบรรทุกวิ่งหลังเที่ยงคืน

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการแปรนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงคมนาคมไปสู่การปฏิบัติได้มีมติให้แก้กฎกระทรวงในการกำหนดอัตราความร็วสูงสุดของรถยนต์ตามกฎหมาย 2 ฉบับ ประกอบด้วย พ.ร.บ.จราจรทางบก 2522 และพ.ร.บ.ทางหลวง 2535

71%หนุนแก้กฎหมายรองรับ

เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายเพิ่มอัตราความเร็วของรถยนต์ทุกประเภทบนถนนที่ช่องจราจร 4 ช่องขึ้นไป จาก 90 กม./ชม. เป็นความเร็วไม่เกิน 120 กม./ชม. ซึ่งสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร(สนข.)ได้ทำเวิร์คชอปสำรวจความคิดเห็นแล้วพบว่า มีประชาชน 71% เห็นด้วยที่จะให้มีการปรับแก้กฎหมายดังกล่าว ไม่เห็นด้วย 29% ขณะที่อัตราค่าปรับจะเป็นหน้าที่ของตำรวจจราจรเป็นหลัก

โดยได้มอบหมายให้สนข.บูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการให้ความเห็นชอบต่อร่างกฎกระทรวงดังกล่าวก่อนเสนอที่ประชุมกรรมการจัดระบบการจราจร ทางบก (คจร.) ที่มีพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี พิจารณาให้ความเห็นชอบใน 1 เดือน นอกจากนี้ ให้กรมทางหลวง (ทล.) และกรมทางหลวงชนบท (ทช.)ไปสำรวจถนนที่เหมาะสมที่จะมีการนำร่องต่อไป

ชะลอรถ10ล้อวิ่งหลังเที่ยงคืน

ที่ประชุมยังได้นำข้อเรียกร้องที่มีต่อนโยบายการปรับเวลาการอนุญาตให้รถบรรทุกตั้งแต่ 10 ล้อขึ้นไป เข้ากรุงเทพฯและปริมณฑลตั้แต่เวลา 00.00 – 04.00 น.ในวงแหวนสาย 9  เป็นเกณฑ์เข้ามาหารือร่วมกันด้วย

ข้อร้องเรียนดังกล่าว มาจากสหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย ได้ขอให้กระทรวงทบทวนหรือชะลอนโยบายนี้ออกไป เพราะปัญหาจราจรไม่ได้เกิดจากรถบรรทุกเพียงอย่างเดียว ในแต่ละวันมีรถบรรทุกวิ่งเข้าออกพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑลเพียงวันละ 12 ชม. การให้รถบรรทุกไปวิ่งหลังเที่ยงคืน อาจจะส่งผลกระทบต่อระบบโลจิสติกส์และเศรษฐกิจในภาพรวมได้

สหพันธ์ขนส่งเสนอ5ทางออก

ทางสหพันธ์ฯจึงเสนอให้ 1.มีการประชุมเอกชนและผู้เกี่ยวข้องให้รอบด้านก่อน 2.สนข.ควรศึกษารายละเอียดผลกระทบด้านโลจิสติกส์ห้รอบคอบก่อน อาจจะร่วมมือกับสถาบันการศึกษาด้วยก็ได้ 3. เลื่อนเวลาทำงานและเวลาเลิกงานของราชการและรัฐวิสาหกิจให้เหลื่อมกัน เพื่อกระจายปริมาณจราจรบนถนน 4. ยกเลิกการใช้ประโยชน์จากท่าเรือกรุงเทพ และผลักดันท่าเรือบก (Dry Port) แทน และ 5. สร้างจุดพักรถและสถานีขนส่งสินค้ารถบรรทุก เพื่อเป็นจุดพักสินค้าและเปลี่ยนถ่ายสินค้าจากรถใหญ่ไปใช้รถเล็ก

นายศักดิ์สยาม กล่าวว่า จากข้อร้องเรียนทั้งหมดจึงให้สนข.ประสานกับ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) และกรุงเทพมหานคร (กทม.) รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ร่วมกันกลับไปตรวจสอบรายละเอียดต่างๆมาอีกรอบหนึ่ง และหาวิธีแก้ไขและการเยียวยาผู้ประกอบการต่อไป โดยให้เวลาหารือเพื่อให้ได้ข้อสรุปภายใน 1 เดือน

แบ่งสินบน 50% มีผลแล้ว

นอกจากนี้ ยังได้รับทราบว่า นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) ได้ลงนามในประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่องส่วนการแบ่งสินบนนำจับในฐานความผิดต่างๆ จะแบ่งส่วนให้ประชาชน 50% แล้ว มีผลวันนี้ (9 ธ.ค.) ซึ่งจะต้องอธิบายได้ว่ามีฐานความผิดอะไรบ้าง โทษปรับเท่าไหร่ แล้วขั้นตอนดำเนินการเอาผิดใช้เวลาเท่าไหร่ และจะร้องเรียนไปที่ใดได้บ้าง โดยกรมฯจะเป็นผู้แถลงอีกรอบหนึ่งในโอกาสต่อไป

และกรมฯกำลังร่างหลักเกณฑ์พิจารณาปรับคะแนนใบขับขี่ จะขึ้นเว็บไซด์ของกรมฯ 30 วัน จะมีความชัดเจนว่า จะตัดคะแนนอย่างไร พักใช้ใบอนุญาตกี่วัน เป็นต้น

โยนทล.-ทช.ชี้เป้าถนนนำร่อง

ด้านนายชยธรรม์ พรหมศร ผู้อำนวยการ สนข. กล่าวว่า ในส่วนการปรับแก้กฎหมายเพื่อเพิ่มความเร็วนั้น ต้องเข้าใจว่าเป็นการปรับแก้ในส่วนของ “ความเร็วสูงสุด” ที่กฎหมายกำหนดเท่านั้น ถนนที่เหมาะสมจะต้องเป็นถนนที่มีช่องจราจร 4 ช่องขึ้นไป (ไปกลับ)

แต่จะนำร่องในถนนใดนั้น คงไปตอบแทนกรมทางหลวง (ทล.) และกรมทางหลวงชนบท (ทช.) ไม่ได้ และไม่ได้บังคับใช้แบบถนนทั้งเส้น ต้องดูเป็นช่วงๆไป ในถนนแต่ละสายจะมีการปรับกำกับอีกว่า ถนนที่เป็นทางตรงใช้ความเร็วเท่าไหร่ ทางโค้งใช้ความเร็ว ก็ต้องใช้กฎหมายเดิมกำกับไป

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ