กทม. โชว์ผลงาน ทำเพื่อคนพิการ ร่วมคิกออฟงานอารยสถาปัตย์

กทม.ร่วมงานมหกรรมอารยสถาปัตย์ อวดผลงานเพื่อคนพิการและผู้สูงอายุ 4 ด้าน ทำทางเท้า-ทางลาด-ลิฟต์, ดูแลสุขภาพแบบ Fast Track, อบรมวิชาชีพ และพัฒนาระบบศึกษาเด็กพิเศษ

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565  พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) เป็นประธานในพิธีคิกออฟ “กรุงเทพมหานคร เมืองหลวงเพื่อคนทั้งมวล” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการจัดงาน Thailand Friendly Design Expo 2022 : มหกรรมอารยสถาปัตย์และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวล ครั้งที่ 5

รองผู้ว่ากทม. กล่าวว่า กทม.มีการพัฒนาทางด้านอารยสถาปัตย์อย่างต่อเนื่อง เช่น ทางเท้า หรืออาคารสถานที่ต่าง ๆ จะต้องมีทางลาดสำหรับผู้ใช้วีลแชร์ ในส่วนของระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร (BTS) โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ได้ติดตั้งลิฟต์สำหรับผู้สูงอายุและคนพิการ รวมถึงการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคารสถานที่ต่าง ๆ สำหรับคนพิการ เช่น ลิฟต์ ห้องน้ำ ทางลาดทางเท้า แท็กซี่สำหรับผู้สูงอายุและคนพิการ เป็นต้น

“ในด้านสุขภาพ” มีการดูแลสุขภาพองค์รวมแบบครบวงจร การดูแลต่อเนื่องที่บ้าน และจัดช่องทางด่วน (Fast Track) สำหรับผู้สูงอายุและคนพิการ ในโรงพยาบาลและศูนย์บริการสาธารณสุข

“ด้านการส่งเสริมอาชีพและการจ้างงาน ” มีการจัดหลักสูตรวิชาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้สูงอายุและคนพิการในแต่ละพื้นที่ และสอดคล้องกับแนวโน้มธุรกิจ ความต้องการของตลาดแรงงาน รวมถึงโครงการการจ้างงานคนพิการในหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร

Advertisment

และ “ด้านการศึกษา” ได้สำรวจข้อมูลเด็กที่มีความต้องการพิเศษ พร้อมทั้งจัดระบบคัดกรองเด็กที่มีความต้องการพิเศษ เพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการให้บริการการศึกษา พัฒนาบุคลากรของโรงเรียนให้มีทักษะความรู้ความสามารถในการจัดการศึกษาสำหรับผู้เรียนในกลุ่มที่มีความต้องการพิเศษ

และให้โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครเปิดการจัดการศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม) สำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ และในอนาคต กรุงเทพมหานคร ได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ คนพิการ และกลุ่มที่มีความต้องการพิเศษ อย่างต่อเนื่อง มุ่งสู่การเป็นมหานครสำหรับทุกคนอย่างแท้จริง

โอกาสนี้ รองผู้ว่ากทม.ได้มอบป้ายประกาศเกียรติคุณ รางวัล Friendly Design Awards ประจำปี 2022 ประเภทวัดและศาสนสถานเพื่อคนทั้งมวล จำนวน 4 องค์กร ได้แก่ 1. วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ กทม. 2. วัดถ้ำเขาย้อย จ.เพชรบุรี 3. วัดไร่แตงทอง จ.นครปฐม และ 4. วัดโคนอนมหาสวัสดิ์ จ.นนทบุรี

และประเภทร้านอาหารเฟรนด์ลี่ดีไซน์ จำนวน 4 องค์กร ได้แก่ 1. The Chocolate Factory ปากช่อง จ.นครราชสีมา 2. ร้านอาหารบ้านสวนสาทร กทม. 3. ร้านอาหารครัวบางนา กทม. และ 4. ร้านอาหารมอเกน บางปู จ.สมุทรปราการ

Advertisment

สำหรับการจัดงาน Thailand Friendly Design Expo 2022 : มหกรรมอารยสถาปัตย์ และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวล ครั้งที่ 5″ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 10 – 13 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ฮอลล์ 101 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา เป็นการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า เทคโนโลยี นวัตกรรม และบริการเพื่อสุขภาพ สำหรับผู้สูงอายุ ผู้ป่วยพักฟื้น ผู้พิการ คนรักสุขภาพ และการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล (Tourism for All) โดยมีการเปิดตัว 20 จังหวัดนำร่อง การขับเคลื่อนธุรกิจการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล ครั้งแรกของประเทศไทย