สมาคม บลจ.เร่ง TU เปลี่ยนกรรมการ-ผู้บริหารที่ถูก ก.ล.ต. กำหนดโทษ 9 ราย

สมาคมบริษัทจัดการลงทุน

สมาคมบริษัทจัดการลงทุน หรือ AIMC ส่งจดหมายแจ้ง ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป เร่งเปลี่ยนแปลงกรรมการและผู้บริหาร 9 ราย ตามที่ ก.ล.ต. กำหนดโทษโดยเร็ว ป้องกันหุ้นถูกลดความเชื่อมั่น

วันที่ 12 เมษายน 2565 นางวรวรรณ ธาราภูมิ ประธานคณะอนุกรรมการนโยบาย ESG Policy & Collective Action และประธานกรรมการกิตติมศักด์ สมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC) เปิดเผยว่าตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) เปิดเผยการดำเนินคดีด้วยมาตรการลงโทษทางแพ่งกับผู้กระทำความผิด 9 รายในกรณีซื้อหุ้น บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป (TU) โดยใช้ข้อมูลวงใน หรือเปิดเผยข้อมูลวงใน หรือสนับสนุนการกระทำความผิดแก่บุคคลอื่น

และสำนักงาน ก.ล.ต. ได้เรียกให้ชำระค่าปรับทางแพ่ง พร้อมทั้งกำหนดระยะเวลาห้ามบุคคลทั้ง 9 รายเป็นกรรมการหรือผู้บริหาร ความทราบแล้วนั้น

ทางสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (สมาคมฯ) โดยคณะอนุกรรมการนโยบาย ESG Policy & Collective Action Committee ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ที่ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุน ได้ติดตามประเด็นดังกล่าวด้วยความกังวลเป็นอย่างยิ่งเนื่องจากมีผลกระทบต่อความโปร่งใสและธรรมาภิบาลในการประกอบธุรกิจของ TU ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำในเรื่องของ ESG

โดยสมาคมฯ หวังว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงกรรมการและผู้บริหารทั้ง 9 ราย ตามที่ ก.ล.ต. กำหนดโทษ เพื่อมิให้ TU ได้รับผลกระทบจากความเชื่อมั่นในการลงทุน

อย่างไรก็ดี ปรากฏว่าหลังจากการประชุม AGM ของ TU ครั้งล่าสุดนี้ ทางบริษัทยังมิได้มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการหรือผู้บริหารที่ถูกกล่าวโทษแต่ประการใด

สมาคมฯ จึงขอรับทราบว่า TU จะมีการสนองตอบต่อการกล่าวโทษของสำนักงาน ก.ล.ต. อย่างไร และหากจะยอมรับโทษ จะมีกำหนดเวลาเปลี่ยนแปลงกรรมการและผู้บริหารที่ถูกกล่าวโทษเมื่อใด


ทั้งนี้ สมาคมฯ ยังเชื่อมั่นว่า TU จะยังคงความเป็นบริษัทที่มีธรรมาภิบาล พร้อมจะแก้ไขสิ่งที่ผิดพลาดไปโดยเร็ว เพื่อรักษาบรรทัดฐานที่ดีและให้ผู้ลงทุนทั้งหลายยังคงรักษาความเชื่อมั่นในตัวบริษัทได้อย่างที่เคยเป็น

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ