โรคติดเชื้อ จากสัตว์เลี้ยงที่พบบ่อย

สุนัข
คอลัมน์ : สุขภาพดีกับรามา
ผู้เขียน : รศ.ดร.นพ.นพพร อภิวัฒนากุล สาขาวิชาโรคติดเชื้อ 
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ปัจจุบันมีการนำสัตว์หลายชนิดมาเลี้ยงในบ้านมากขึ้น แต่รู้มั้ยว่า สัตว์เลี้ยงเหล่านี้อาจนำโรคมาสู่คนได้ เพราะเชื้อโรคบางชนิดแม้ไม่ทำให้สัตว์เป็นโรค แต่เมื่อเชื้อนั้นติดต่อมาสู่คนก็จะทำให้เกิดโรคร้ายแรงได้

1.โรคพิษสุนัขบ้า ถือเป็นโรคร้ายแรงมาก เพราะมีอัตราการเสียชีวิตสูง โรคนี้เกิดจากเชื้อไวรัส rabies เมื่อถูกกัด หรือถูกสัตว์เลียบริเวณเยื่อเมือกหรือบริเวณแผลเปิด อาการจะกลืนไม่ได้ มีน้ำลายไหลมาก กลัวแสง กระสับกระส่าย มีพฤติกรรมก้าวร้าว แล้วซึม ซึ่งไม่ได้พบแค่สุนัขเท่านั้น แต่พบได้ในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทั้งแมว หนู ค้างคาว ฯลฯ

2.โรคท้องเสียจากเชื้อแบคทีเรียที่พบได้บ่อย เช่น เชื้อ campylobacter เชื้อ salmonella เกิดจากการสัมผัสมูลสุนัขและแมว แล้วไม่ได้ล้างมือ ทำให้มีอาการไข้ปวดท้อง ถ่ายเหลว ถ่ายเป็นมูกเลือด คนปกติจะหายได้เอง แต่ผู้ป่วยที่ภูมิคุ้มกันบกพร่อง หรือในเด็กเล็กอาจมีอาการรุนแรง ติดเชื้อในกระแสเลือดได้

3.โรคทอกโซพลาสโมซิส ปกติจะพบเชื้อในอุจจาระแมว หากมีการสัมผัส แล้วไม่ล้างมือก่อนหยิบอาหารเข้าปาก หรือเชื้อจากมูลของแมวไปปนเปื้อนในดิน ในผักที่รับประทาน อาจทำให้ผู้มีภูมิคุ้มกันต่ำมีอาการปอดอักเสบ มีไข้ ต่อมน้ำเหลืองที่คอโต หากติดเชื้อในหญิงตั้งครรภ์ช่วง 3 เดือนแรกอาจทำให้ทารกในครรภ์ติดเชื้อและแท้ง หรือพิการแต่กำเนิด บางคนติดเชื้อแต่ไม่แสดงอาการ จะมีอาการในวัยเด็ก เช่น ชัก พัฒนาการช้า ตาบอด เป็นต้น

4.โรคซิตาโคซิส ติดต่อจากนกแก้ว นกพาราคีต เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย “คลามัยเดีย” ในมูลนกหรือขนนก แล้วคนหายใจเอาเชื้อนี้เข้าไป อาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ มีไข้สูง ปวดเมื่อยตามตัว ไอแห้ง เจ็บหน้าอก ปอดอักเสบ

5.โรคฉี่หนูหรือเลปโตสไปโรสิส เกิดจากสัมผัสปัสสาวะของหนู เช่น ไปย่ำน้ำที่ปนเปื้อนปัสสาวะหนู จะมีอาการไข้สูง ปวดน่อง ตาแดง หรือรุนแรงถึงขั้นภาวะไตวาย ตับอักเสบ ไอเป็นเลือด

จะเห็นว่าโรคติดเชื้อมาจากการสัมผัสกับสัตว์หรือมูลสัตว์ ดังนั้น ต้องพาสัตว์เลี้ยงไปพบสัตวแพทย์เป็นระยะ ๆ แล้วล้างมือทุกครั้งหลังสัมผัสสัตว์