11 สุดยอดนายจ้างปี’65 พร้อมเปิดรับพลเมืองโลกร่วมงาน

Kincentric (Thailand)
  • บริษัท คินเซนทริค (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทที่ปรึกษาชั้นนำด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลระดับโลก ประกาศผลสุดยอดองค์กรนายจ้างดีเด่นประจำปี 2565 (Kincentric Best Employer Thailand 2022) พร้อมเผยเทรนด์การบริหารงานองค์กร และบุคลากรที่สอดรับกับกระแสโลกที่มีเทคโนโลยีดิจิทัล และแนวคิดการดำเนินธุรกิจแบบบูรณาการเป็นตัวขับเคลื่อน

“ดร.อดิศักดิ์ จันทรประภาเลิศ” กรรมการผู้จัดการ และพาร์ตเนอร์ บริษัท คินเซนทริค (ประเทศไทย) กล่าวว่า สถานการณ์โควิด-19 สร้างความผันผวนและความท้าทายทั่วโลก จนทำให้สภาพแวดล้อมทางธุรกิจเกิดการเปลี่ยนแปลงแบบก้าวกระโดด และหลาย ๆ ธุรกิจต้องมองหาวิธีนำพากิจการให้เดินหน้า และเติบโตต่อไปได้

“หลายองค์กรออกแบบโมเดลธุรกิจใหม่ ๆ ให้สามารถแข่งขันในตลาด รวมทั้งมีการจัดสรรกำลังคนที่เหมาะสม ทั้งยังนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาปรับใช้เพื่อลดช่องว่าง และประสานความร่วมมือระหว่างสายงาน ดังนั้นแต่ละองค์กรจึงไม่เพียงพัฒนาองค์กรให้มีความทันสมัยด้วยการใช้เทคโนโลยี หากแต่ยังต้องสร้างประสบการณ์ที่ดีแก่พนักงาน (employee experience) รวมถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรม และสภาพแวดล้อมในองค์กรที่เอื้อต่อการทำงานที่สร้างสรรค์ พร้อมขับเคลื่อนการเติบโตของธุรกิจอย่างยั่งยืน”

ดร.อดิศักดิ์ จันทรประภาเลิศ
ดร.อดิศักดิ์ จันทรประภาเลิศ

โดยคินเซนทริคจะเข้าไปช่วยให้ผู้ประกอบกิจการมากมายก้าวผ่านช่วงการเปลี่ยนผ่านอย่างเหมาะสมกับพื้นฐานของแต่ละองค์กร เพื่อให้การบริหารจัดการ และดำเนินธุรกิจต้องเป็นไปตามเป้าหมายและสอดรับกับกระแสโลกให้ได้มากที่สุด

สำหรับโครงการค้นหาสุดยอดนายจ้างดีเด่นเป็นโครงการที่จัดขึ้นทั่วโลกครอบคลุม 14 ประเทศ และสำหรับประเทศไทยเป็นปีที่ 22 ด้วยวิธีการ และเครื่องมือประเมินอันเป็นที่ยอมรับ และได้มาตรฐานระดับโลก เพื่อต่อยอดให้องค์กรต่าง ๆ ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ

โดยรอบแรกมีบริษัทผ่านการคัดเลือก และได้รับการพิจารณากว่า 90 องค์กร ครอบคลุมหลากหลายอุตสาหกรรม เช่น พลังงานและสาธารณูปโภค, การเงินธนาคาร, สินค้าอุปโภคบริโภคและค้าปลีก, อาหารและเครื่องดื่ม เป็นต้น แต่ทั้งนั้นจะต้องผ่านการประเมินครอบคลุม 3 ประเด็นหลัก ๆ คือการสำรวจความคิดเห็นของลูกจ้าง, ดัชนีการปฏิบัติของภาคประชาชน และผลการดำเนินงานขององค์กร

ส่วนรางวัลสุดยอดนายจ้างดีเด่นแห่งประเทศไทย ประจำปี 2565 มี 11 บริษัท ดังนี้ 1.คาร์กิลล์ ประเทศไทย 2.บริษัท ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค เบเวอเรจ (ประเทศไทย) จำกัด 3.บริษัท ดีเอชแอล เอ็กซ์เพรส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) 4.เซ็นทรัล มาร์เก็ตติ้ง กรุ๊ป 5.บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) 6.บริษัท บีทูเอส จำกัด 7.บริษัท โรบินสัน จำกัด (มหาชน) 8.บริษัท ฟู้ดแพชชั่น จำกัด 9.การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย หรือ EGAT 10.บริษัท เมอส์ก (ไทยแลนด์) และบริษัท สยามชอร์ไซด์เซอร์วิส จำกัด 11.บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จำกัด หรือบีไอจี

นอกจากนั้น ยังมีรางวัล Hall of Fame ซึ่งเป็นรางวัลพิเศษที่จัดขึ้นเพื่อฉลองครบรอบ 20 ปี โครงการรางวัลสุดยอดนายจ้างดีเด่นแห่งประเทศไทย โดยแบ่งออกเป็น ระดับโกลด์, ระดับซิลเวอร์ และระดับบลู เพื่อมอบให้กับ 15 บริษัท

“ดร.อดิศักดิ์” กล่าวถึงเทรนด์การบริหารองค์กรและบุคลากรยุคใหม่ว่า องค์กรต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงาน เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของพนักงานที่มองหาการสร้างสมดุลในการใช้ชีวิตและการทำงาน อย่างเช่น การทำงานระยะทางไกล การทำงานจากที่ไหนก็ได้บนโลก ต้องใช้เทคโนโลยีสื่อสารที่ล้ำสมัยมาเชื่อมโยงการทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และองค์กรยุคใหม่ควรให้ความสำคัญกับการยอมรับแนวคิด เคารพและยอมรับในความหลากหลาย (diversity & inclusion)

สำหรับองค์กรที่เป็น The Best Employers จะมี 5 แนวทางในการปฏิบัติที่ดี ประกอบด้วย 1.การสื่อสารที่โปร่งใสเพื่อให้พนักงานมีความเข้าใจตรงกัน 2.องค์กรมีการพัฒนา และหาประสบการณ์ความเป็นเลิศ 3.องค์กรพยายามมองหายุทธศาสตร์เพื่อปรับตัว 4.flexible workplace เพื่อตอบโจทย์ hybrid workplace และ 5.วางแผนอัตรากำลังคนทั้งระยะกลางและระยะยาว

Advertisement
ปอลิน ปอแก้ว
ปอลิน ปอแก้ว

“ปอลิน ปอแก้ว” ผู้จัดการโครงการสุดยอดนายจ้างดีเด่นแห่งประเทศไทยประจำปี 2565 บริษัท คินเซนทริค (ประเทศไทย) กล่าวเสริมว่า โครงการนี้ไม่เพียงคัดเลือกองค์กรจากแนวทาง หรือวิธีการบริหารบุคลากรของฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลเท่านั้น หากยังเป็นโครงการที่คัดเลือกสุดยอดนายจ้างดีเด่นจากการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงระหว่างกลยุทธ์องค์กร ประสิทธิภาพในการบริหารทรัพยากรบุคคล และนโยบายจากผู้นำองค์กร รวมถึงประสิทธิภาพของการบริหารองค์กรผ่านเสียงสะท้อนจากการสำรวจความผูกพันและความคิดเห็นของพนักงาน

“ปีนี้เราเรียนรู้การบริหารองค์กรจากผู้ที่ได้รับรางวัลสุดยอดนายจ้างดีเด่นประจำปี 2565 ผ่านแนวคิด Reveal, Relearn, Rethink และ Reshape ซึ่งเป็นการสะท้อนให้เห็นสิ่งที่คินเซนทริคพยายามเน้นความสำคัญว่าการเป็นนายจ้างที่ดีที่สุดคือการพัฒนาองค์กรและบุคลากรอย่างไม่หยุดนิ่ง เพื่อให้เป็นองค์กรที่ดีมีคุณภาพ และคุณค่า

รางวัลนี้เป็นอีกหนึ่งมาตรวัดประสิทธิภาพให้กับองค์กรต่าง ๆ ที่ไม่เพียงเป็นแค่รางวัลประกาศเกียรติคุณ หากแต่ยังมองเห็นผลลัพธ์ที่องค์กรเหล่านั้นปรับปรุงพัฒนาการดำเนินธุรกิจให้ผ่านเกณฑ์วัดต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิผล และยั่งยืน”

“นภัส ศิริวรางกูร” พาร์ตเนอร์ บริษัท คินเซนทริค (ประเทศไทย) กล่าวว่า ด้วยอีโคซิสเต็มทางธุรกิจ และสังคมเปลี่ยนไป จึงทำให้แต่ละองค์กรผสมผสานรูปแบบการจ้างงาน ทั้งพนักงานประจำ และไม่ประจำ เช่น การจ้างบุคคลภายนอก (outsource) หรือแรงงานอิสระ (gig worker) ที่มีแนวโน้มว่าจะมีมากขึ้นในตลาดแรงงานประเทศไทย รวมถึงกลุ่มบุคลากรที่มีพรสวรรค์ (talent) เพราะองค์กรจะไม่มองแค่คนสัญชาติไทยเท่านั้น แต่สนใจที่จะรับพลเมืองของโลก (global citizen) มาร่วมงานมากขึ้น เพื่อเพิ่มความหลากหลายในด้านเชื้อชาติ วัฒนธรรม รวมถึงแนวคิดและวิถีการทำงานที่แตกต่างกัน

นภัส ศิริวรางกูร
นภัส ศิริวรางกูร

“ตรงนี้จึงเป็นความท้าทายของผู้นำองค์กร ที่ต้องออกแบบโครงสร้าง การบริหารจัดการบุคลากร และการสร้างวัฒนธรรมที่เอื้อต่อการทำงานในกลุ่มคนที่หลากหลายให้สามารถทำงานร่วมกันได้ และฝ่ายทรัพยากรบุคคลต้องมีการปรับเปลี่ยนทั้งวิธีการทำงาน และทัศนคติที่เปิดกว้าง และเข้าใจอย่างถ่องแท้ว่าตลาดแรงงานปัจจุบันไม่เพียงแค่องค์กรเลือกคน แต่คนก็เลือกทำงานกับองค์กรที่ตอบโจทย์ชีวิตทั้งในด้านกายภาพ สังคม และการค้นหาความหมายในชีวิตการทำงานของพวกเขาด้วย”

ดังนั้น นอกจากสวัสดิการพื้นฐานที่เป็นมาตรฐาน ยังต้องใช้ประโยชน์จากแนวคิดการยอมรับ และเคารพในความแตกต่างมาพัฒนาองค์กร สร้างความสุข ตลอดจนคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับพนักงานให้เอื้อต่อการทำธุรกิจขององค์กรให้มากที่สุด

เพราะกลุ่มองค์กรที่ได้รับรางวัลสุดยอดนายจ้างดีเด่นมีคะแนนความผูกพันของพนักงานมากกว่าองค์กรทั่วไป โดยเฉพาะการสร้างประสบการณ์ที่ดีแก่พนักงานในมิติต่าง ๆ ที่เป็นเลิศกว่าองค์กรทั่วไป รวมถึงมิติด้านความคล่องตัวขององค์กร (agility) มิติด้านผู้นำองค์กร (engaging leader) และมิติด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (talent focus) เป็นต้น

เนื่องจากการเป็นสุดยอดองค์กรนายจ้างดีเด่นต้องมาจากความร่วมมือจากพนักงานทุกระดับที่เห็นคุณค่าในบทบาทหน้าที่ของตนเอง และปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ

Kincentric (Thailand)