ออสเตรเลียเตรียมรับคนไทยทำงานหลายสาขา หลังขาดแคลนแรงงานหนัก

กระทรวงแรงงานเยือนออสเตรเลีย

ออสเตรเลียกำลังขาดแคลนแรงงานดูแลผู้สูงอายุ ผลิตรถยนต์ไฟฟ้า ภาคเกษตร เป็นต้น และไทยกำลังเจรจาออสเตรเลียเปิดตลาดให้แรงงานจากไทยในภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการมากขึ้น

วันที่ 3 มีนาคม 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากนายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน เข้าพบบุคคลสำคัญด้านแรงงานของประเทศออสเตรเลียเป็นครั้งแรกหลังจากสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลาย ก็มีสัญญาณที่ดีว่า คนไทยจะได้มีโอกาสไปทำงานที่ออสเตรเลียอย่างถูกกฎหมายด้วยวีซ่าทำงานระยะยาวในหลาย ๆ ตำแหน่ง นอกจากงานภาคเกษตร ที่ไทยมีความร่วมมือตามเอ็มโอยูตามโครงการวีซ่าเกษตรออสเตรเลีย (Australia Agriculture Visa : AAV) ที่ได้ส่งแรงงานไทยไปแล้วหลายครั้ง

โดยล่าสุดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานของไทย เข้าพบ ฯพณฯ เบรนดัน โอคอนเนอร์ รัฐมนตรีด้านทักษะและการฝึกอบรม กระทรวงการจ้างงานและแรงงานสัมพันธ์ ประเทศออสเตรเลีย และ ฯพณฯ แอนดริว จ้าวส์ รัฐมนตรีด้านการตรวจคนเข้าเมือง สถานะพลเมือง และกิจการพหุวัฒนธรรม ประเทศออสเตรเลีย ณ นครเมลเบิร์น เพื่อหารือประเด็น ความต้องการแรงงานไทยในภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการอื่น ๆ เพื่อขยายตลาดแรงงานไทยในออสเตรเลีย

นายสุชาติกล่าวว่า ขณะนี้ออสเตรเลียกำลังขาดแคลนแรงงานในหลายสาขา อาทิ สาขาการดูแลผู้สูงอายุ สาขาการผลิตรถยนต์ไฟฟ้า แรงงานภาคเกษตร เป็นต้น ซึ่งประเทศไทยมีความพร้อมที่จะจัดส่งแรงงานที่มีศักยภาพสูง สามารถที่จะตอบสนองความต้องการแรงงานในออสเตรเลียได้ เหมือนกับที่ไทยทไร่วมกับอีกหลาย ๆ ประเทศ อาทิ อิสราเอล ไต้หวัน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ เป็นต้น ซึ่งการจัดส่งในแต่ละประเทศจะเป็นรูปแบบรัฐต่อรัฐ และเอกชนต่อเอกชน แต่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงแรงงาน

ทั้งนี้ ออสเตรเลียเป็นอีกประเทศหนึ่งที่คนไทยสนใจอยากเดินทางมาทำงานเพราะมีค่าตอบแทนสูงและมีมาตรฐานการคุ้มครองแรงงานที่ดี ซึ่งในส่วนของกระทรวงแรงงานมีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ที่เป็นหน่วยงานฝึกอบรมและทดสอบมาตรฐานฝีมือให้แก่แรงงานเพื่อเตรียมความพร้อมตั้งแต่ต้นทางก่อนไปทำงาน ไม่ว่าจะเป็นการจัดให้เรียนภาษาอังกฤษ การอบรมเกี่ยวกับวัฒนธรรม ความเป็นอยู่และการใช้ชีวิตในต่างแดนให้แก่แรงงานก่อนเดินทางไปทำงาน ด้วยความมุ่งมั่นที่จะยกระดับคุณภาพแรงงานไทยเพื่อไปทำงานต่างประเทศ

นายสุชาติกล่าวด้วยว่า ตอนนี้ออสเตรเลียกำลังมีการประชุมหารือกันในเรื่องการปรับเปลี่ยน ทบทวน กระบวนการโยกย้ายถิ่นฐานของแรงงานในประเทศเพื่อให้สอดคล้องเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน การที่ทีมกระทรวงแรงงานไทยมาพบ เพื่อนำข้อมูลต่าง ๆ ต่อออสเตรเลียจึงเป็นสิ่งที่ดีเพื่อเป็นข้อมูลให้ออสเตรเลียได้ใช้ประกอบการทบทวน และปรับปรุงแก้ไขกฏระเบียบเพื่อให้กระบวนการโยกย้ายถิ่นฐานแรงงานของออสเตรเลียมีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันมากขึ้น

กระทรวงแรงงานเยือนออสเตรเลีย

นอกจากนั้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้เข้าพบเพื่อหารือข้อราชการกับ โนลา วัตสัน ประธานบอร์ด สภาหอการค้าและอุตสาหกรรมออสเตรเลีย แอนดริว แมคเคลล่า ประธานผู้บริหารสูงสุด (CEO) และคณะ เพื่อหารือประเด็น ความต้องการแรงงานไทยในภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการอื่น ๆ ณ The National Press Club กรุงแคนเบอร์รา เครือรัฐออสเตรเลีย เพื่อแลกเปลี่ยนความเห็นเพื่อกระชับความร่วมมือด้านแรงงาน รวมถึงส่งเสริมให้ออสเตรเลียเปิดตลาดสำหรับแรงงานจากไทยในภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการมากขึ้น

“การขยายตลาดแรงงานไทยในออสเตรเลียครั้งนี้ จะเป็นโอกาสแก่แรงงานภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการของไทยอย่างยั่งยืน ซึ่งกระทรวงแรงงานสามารถจัดหาแรงงานภาคอุตสาหกรรมตามที่ออสเตรเลียขาดแคลน เพื่อให้เกิดการจ้างงานแบบยั่งยืน เป็นการส่งเสริมความร่วมมือภาคแรงงาน เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศ โดยสามารถตอบสนองอุปสงค์และอุปทานของแต่ละฝ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ”

โนลา วัตสัน ประธานบอร์ด สภาหอการค้าและอุตสาหกรรมออสเตรเลีย กล่าวว่า การประชุมในวันนี้ถือเป็นนิมิตรหมายอันดี ที่ ผู้แทนภาคธุรกิจของออสเตรเลียได้มีโอกาสพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านแรงงานกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานของประเทศไทยและหวังว่าจะเกิดความร่วมมือด้านแรงงานต่อไปในอนาคต