รับพนักงานตรวจค้นผู้โดยสาร สนามบินดอนเมือง สัมภาษณ์ทุกวัน รู้ผลทันที

สนามบินดอนเมือง
ภาพ: ส่วนกิจการพิเศษและมวลชนสัมพันธ์ ฝ่ายอำนวยการท่าอากาศยานดอนเมือง

AVSEC รับพนักงานตรวจค้นผู้โดยสาร รายได้ต่อผลัด 540 บาทขึ้นไป รองรับการท่องเที่ยวบูม

วันที่ 25 เมษายน 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากหลายประเทศเปิดพรมแดน ผลจากสถานการณ์โรคโควิด-19 คลี่คลายลง ทำให้ธุรกิจการท่องเที่ยวกลับมาบูมมากขึ้น นักท่องเที่ยวจำนวนมากเดินทางมาประเทศไทย ขณะเดียวกันนักท่องเที่ยวไทยก็เดินทางไปต่างประเทศ ส่งผลให้สนามบินต้องการพนักงานที่ปฏิบัติงานภาคพื้นจำนวนมาก

บริษัท รักษาความปลอดภัย ท่าอากาศยานไทย จำกัด หรือ บรท. (AOT AVSEC) บริษัทร่วมทุนระหว่าง บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. (AOT) และบริษัทเอกชน ซึ่งดำเนินงานด้านการให้บริการรักษาความปลอดภัยแก่ท่าอากาศยาน และ AOT ประกาศรับสมัครพนักงานตรวจค้นผู้โดยสาร เพื่อปฏิบัติงาน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง กทม.

โดยเปิดรับสมัครและสัมภาษณ์ทุกวัน และทราบผลทันที เพื่อเข้ารับการอบรมวันที่ 15 พฤษภาคม 2566 มีรายได้ต่อผลัด (8 ชั่วโมง) 540 บาทขึ้นไป มีประกันสังคมและเงินทุนทดแทน

รายได้-สวัสดิการ

 • รายได้ต่อผลัด (8 ชั่วโมง) 540 บาทขึ้นไป
 • เงินค่าจ้างจ่ายล่วงหน้า 30% ของรายได้ (รอบกลางเดือน ตามเงื่อนไขที่กำหนด)
 • วันลา วันหยุดตามประเพณี ตามกฎหมายกำหนด
  วันหยุดตามประเพณี 13 วันต่อปี
  ลาพักผ่อนประจำปี 6 วันต่อปี
  ลากิจได้รับค่าจ้างไม่เกิน 3 วันต่อปี
  ลาป่วยถูกต้องตามระเบียบได้รับค่าจ้างไม่เกิน 30 วันต่อปี
  ลากิจบุคคลในครอบครัวเสียชีวิต
  ลากิจแต่งงาน
 • ฟรี เครื่องแบบพนักงาน เมื่อทำงานครบปี
 • ฟรี ตรวจสุขภาพประจำปี
 • โครงการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยกับธนาคารอาคารสงเคราะห์
 • อาหารระหว่างฝึกอบรม
 • ประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน
AOT AVSEC
ภาพจาก : เว็บไซต์ Aotavsec

ใครสมัครได้บ้าง ?

 • เพศชาย/หญิง อายุ 18-45 ปี
 • สามารถปฏิบัติงานเป็นผลัด (กะ) ได้
 • เพศชาย สูง 160 ซม. ขึ้นไป/เพศหญิง สูง 155 ซม. ขึ้นไป
 • เพศชาย ผ่านการคัดเลือกทหารแล้ว หรือจบการศึกษา รด. ชั้นปีที่ 3
 • การศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6 หรือเทียบเท่า) ขึ้นไป
 • ไม่มีประวัติอาชญากรรมกรณีร้ายแรง หรือมีประวัติการกระทำความผิดในเขตท่าอากาศยาน
 • เป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่มีภาวะตั้งครรภ์ เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน และต้องไม่เป็นโรคตาบอดสี ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง ไม่ติดแอลกอฮอล์หรือสารเสพติด และเป็นผู้ไม่มีความบกพร่องในการพูดและการฟัง

เอกสารประกอบการสมัครงาน

 • สำเนาบัตรประชาชน และ สำเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 7 ใบ
 • สำเนาวุฒิการศึกษา จำนวน 3 ใบ (ตำแหน่งงาน ตรวจค้น วุฒิ ม.6 ขึ้นไป) (ตำแหน่ง รปภ. วุฒิ ม.3 ขึ้นไป)
 • สำเนา ใบผ่านทหาร สด.8 หรือ สด. 43 (สำหรับเพศชาย) จำนวน 2 ใบ
 • รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 6 ใบ
 • ใบเปลี่ยนแปลงชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี) จำนวน 7 ใบ
จุดรับสมัคร บรท.ท่าอากาศยานดอนเมือง (อาคารส่วนกลาง ชั้น B ฝั่งจุดลงชื่อเข้าออกพนักงานตรวจค้น) ติดต่อท่าอากาศยานดอนเมือง 0-2535-3174 คุณวุฒิพงษ์ 06-2596-9114 หรือคุณวัศพล 06-2595-9976