ส่องเงินเดือน “ซีอีโอ” ประเทศไทย ใน 8 อุตสาหกรรมใหญ่

CEO
Photo: Hunters Race/unsplash

ผู้บริหารระดับสูงสุด CEO (Chief Executive Officer) มีบทบาทสำคัญในบริษัท เพราะเป็นผู้กำหนดแนวทางสร้างกลยุทธ์เพื่อความอยู่รอด และมีศักยภาพเหนือคู่แข่ง ตามไปดูเงินเดือน “ซีอีโอ” ใน 8 อุตสาหกรรมใหญ่ของประเทศไทย

ซีอีโอมีอำนาจและความรับผิดชอบสูงสุดในองค์กรหรือบริษัท และเป็นหัวหน้าของทีมผู้บริหาร C-level ที่มีหน้าที่แตกต่างกันออกไปตามหน่วยงาน เช่น Chief Finance Officer (CFO), Chief Operation Officer (COO), Chief Technology Officer (CTO), Chief Product Officer (CPO) ซึ่ง CEO ในหลายองค์กรอาจไม่ใช่เจ้าของบริษัทหรือผู้ก่อตั้ง แต่เป็นพนักงาน มีการรับเงินเดือนเหมือนพนักงานระดับอื่น ๆ แต่มากกว่ากันหลายเท่า

“ประชาชาติธุรกิจ” รวบรวมอัตราเงินเดือนเฉลี่ยของผู้บริหารระดับ top management ที่มีประสบการณ์ทำงานมากกว่า 7 ปี ซึ่งบางตำแหน่งอาจใช้ชื่อตำแหน่งต่างกันออกไป ทั้ง CEO, กรรมการผู้จัดการ, และ country manager ใน 8 อุตสาหกรรม

โดยรวบรวมจากรายงานคู่มืออัตราเงินเดือนประจำปี 2566 (Salary Guide 2023) ที่จัดทำโดยบริษัท อเด็คโก้ประเทศไทย ผู้นำด้านการสรรหาและการจัดจ้างพนักงานระดับโลก ซึ่งเป็นรายงานข้อมูลเงินเดือนเริ่มต้นและสูงสุดของกว่า 800 ตำแหน่ง ใน 8 อุตสาหกรรม ของบริษัทชั้นนำในประเทศไทยที่มีการจ้างงานผ่านบริการของอเด็คโก้

ทั้งนี้ ตัวเลขในคู่มือเงินเดือนนี้อ้างอิงจากข้อมูลของลูกค้าและผู้สมัครงานของอเด็คโก้ประเทศไทย โดยพิจารณาจากสถานที่ ประสบการณ์ การศึกษา คุณสมบัติ และข้อพิจารณาอื่น ๆ โดยตัวเลขนี้แสดงถึงฐานเงินเดือนเท่านั้น เพราะเงินเดือนสำหรับแต่ละตำแหน่งอาจได้รับแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับขนาดของบริษัท สวัสดิการ และแนวโน้มอุปสงค์และอุปทานในแต่ละพื้นที่ โดยในส่วนฐานเงินเดือนสำหรับตำแหน่ง programmer มีดังนี้

1.อุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคบริโภค (FMCG) 300,00-500,000 บาท/เดือน

Advertisement

2.อุตสาหกรรมด้านการเงิน 200,000-250,000 บาท/เดือน

3.อุตสาหกรรมการผลิต 200,000-400,000 บาท/เดือน

4.อุตสาหกรรมไอที 250,000-300,000 บาท/เดือน

5.อุตสาหกรรมด้านการแพทย์ 150,000-300,000 บาท/เดือน

Advertisement

6.องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร/ภาครัฐ 250,000-300,000 บาท/เดือน

7.อุตสาหกรรมอสังหาฯ/ก่อสร้าง 220,000-500,000 บาท/เดือน

8.อุตสาหกรรมให้คำปรึกษา 200,000-500,000 บาท/เดือน