ส่องเงินเดือน admin-ธุรการ 8 กลุ่มธุรกิจ เด็กจบใหม่และคนมีประสบกาณ์

ทำงาน
Photo: Jason Goodman/unsplash

“ประชาชาติธุรกิจ” รวบรวมข้อมูลจากรายงานคู่มืออัตราเงินเดือนประจำปี 2566 ของบริษัท อเด็คโก้ประเทศไทย ในส่วนฐานเงินเดือนสำหรับตำแหน่ง admin หรือธุรการ เพราะถือเป็นหนึ่งในตำแหน่งสำคัญที่ทุกบริษัทต้องมี มีขอบข่ายงานค่อนข้างกว้าง หน้าที่หลักคือ สนับสนุนแผนกต่าง ๆ เกี่ยวกับงานเอกสาร ประสานงานภายในและนอกองค์กร การจัดเตรียมการประชุม เป็นต้น

บริษัท อเด็คโก้ประเทศไทย คือผู้นำด้านการสรรหาและการจัดจ้างพนักงานระดับโลก มีบริการให้คำปรึกษาด้านทรัพยากรบุคคล งานเงินเดือน การฝึกอบรม การพัฒนาบุคลากร และบริการให้คำปรึกษาด้านสายอาชีพ จัดทำ Salary Guide 2023 คู่มืออัตราเงินเดือนประจำปี 2566 ซึ่งเป็นข้อมูลเงินเดือนเริ่มต้นและสูงสุดของกว่า 800 ตำแหน่ง ใน 8 อุตสาหกรรม ที่รวบรวมจากการจ้างงานผ่านอเด็คโก้ของบริษัทชั้นนำในประเทศไทย

ทั้งนี้ ตัวเลขในคู่มือเงินเดือนนี้อ้างอิงจากข้อมูลของลูกค้าและผู้สมัครงานของอเด็คโก้ประเทศไทย โดยพิจารณาจากสถานที่ ประสบการณ์ การศึกษา คุณสมบัติ และข้อพิจารณาอื่น ๆ โดยตัวเลขนี้แสดงถึงฐานเงินเดือนเท่านั้น เพราะเงินเดือนสำหรับแต่ละตำแหน่งอาจได้รับแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับขนาดของบริษัท สวัสดิการ และแนวโน้มอุปสงค์และอุปทานในแต่ละพื้นที่

สำหรับผู้ที่ต้องการทำงานด้านธุรการ ส่วนใหญ่แล้วเป็นผู้ที่เรียนจบจากคณะบริหารธุรกิจ สาขาบริหารการจัดการ คณะมนุษยศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ เป็นต้น

อุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคบริโภค

 • ประสบการณ์ 0-3 ปี ฐานเงินเดือน 20,000-40,000 บาท
 • ประสบการณ์ 3-7 ปี ฐานเงินเดือน 45,000-80,000 บาท
 • ประสบการณ์มากกว่า 7 ปี ฐานเงินเดือน 70,000-80,000 บาท

อุตสาหกรรมด้านการเงิน

 • ประสบการณ์ 0-3 ปี ฐานเงินเดือน 18,000-30,000 บาท
 • ประสบการณ์ 3-7 ปี ฐานเงินเดือน 25,000-40,000 บาท
 • ประสบการณ์มากกว่า 7 ปี ไม่มีข้อมูล

อุตสาหกรรมการผลิต

 • ประสบการณ์ 0-3 ปี ฐานเงินเดือน 15,000-45,000 บาท
 • ประสบการณ์ 3-7 ปี ฐานเงินเดือน 25,000-50,000 บาท
 • ประสบการณ์มากกว่า 7 ปี ฐานเงินเดือน 30,000-70,000 บาท

อุตสาหกรรมไอที

 • ประสบการณ์ 0-3 ปี ฐานเงินเดือน 30,000-50,000 บาท
 • ประสบการณ์ 3-7 ปี ฐานเงินเดือน 35,000-40,000 บาท
 • ประสบการณ์มากกว่า 7 ปี ไม่มีข้อมูล

อุตสาหกรรมด้านการแพทย์

 • ประสบการณ์ 0-3 ปี ฐานเงินเดือน 23,000-40,000 บาท
 • ประสบการณ์ 3-7 ปี ไม่มีข้อมูล
 • ประสบการณ์มากกว่า 7 ปี ไม่มีข้อมูล

องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร/ภาครัฐ

 • ประสบการณ์ 0-3 ปี ฐานเงินเดือน 20,000-30,000 บาท
 • ประสบการณ์ 3-7 ปี ฐานเงินเดือน 30,000-40,000 บาท
 • ประสบการณ์มากกว่า 7 ปี ไม่มีข้อมูล

อุตสาหกรรมอสังหาฯ/ก่อสร้าง

 • ประสบการณ์ 0-3 ปี ฐานเงินเดือน 20,000-35,000 บาท
 • ประสบการณ์ 3-7 ปี ฐานเงินเดือน 35,000-50,000 บาท
 • ประสบการณ์มากกว่า 7 ปี ไม่มีข้อมูล

อุตสาหกรรมให้คำปรึกษา

 • ประสบการณ์ 0-3 ปี ฐานเงินเดือน 15,000-30,000 บาท
 • ประสบการณ์ 3-7 ปี ฐานเงินเดือน 30,000-60,000 บาท
 • ประสบการณ์มากกว่า 7 ปี ไม่มีข้อมูล
ทำงาน คอมพิวเตอร์
ภาพจาก Photo by Christin Hume on Unsplash