ส่องเงินเดือน โปรแกรมเมอร์ ตำแหน่งยอดฮิตในตลาดแรงงาน

programmer

ในยุคที่เทคโนโลยีมีบทบาทต่อการดำรงชีวิตอย่างมาก ทำให้อาชีพ programmer หรือนักเขียนโปรแกรม เป็นที่นิยมของคนรุ่นใหม่ และเป็นสายงานที่เป็นที่ต้องการของผู้ประกอบการในตลาดแรงงานทั่วโลก

“ประชาชาติธุรกิจ” รวบรวมข้อมูลจากรายงานคู่มืออัตราเงินเดือนประจำปี 2566 (Salary Guide 2023) ที่จัดทำโดยบริษัท อเด็คโก้ประเทศไทย ผู้นำด้านการสรรหาและการจัดจ้างพนักงานระดับโลก ซึ่งเป็นรายงานข้อมูลเงินเดือนเริ่มต้นและสูงสุดของกว่า 800 ตำแหน่ง ใน 8 อุตสาหกรรม ของบริษัทชั้นนำในประเทศไทยที่มีการจ้างงานผ่านบริการของอเด็คโก้

ทั้งนี้ ตัวเลขในคู่มือเงินเดือนนี้อ้างอิงจากข้อมูลของลูกค้าและผู้สมัครงานของอเด็คโก้ประเทศไทย โดยพิจารณาจากสถานที่ ประสบการณ์ การศึกษา คุณสมบัติ และข้อพิจารณาอื่น ๆ โดยตัวเลขนี้แสดงถึงฐานเงินเดือนเท่านั้น เพราะเงินเดือนสำหรับแต่ละตำแหน่งอาจได้รับแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับขนาดของบริษัท สวัสดิการ และแนวโน้มอุปสงค์และอุปทานในแต่ละพื้นที่ โดยในส่วนฐานเงินเดือนสำหรับตำแหน่ง programmer มีดังนี้

อุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคบริโภค (FMCG)

 • ประสบการณ์ 0-3 ปี ฐานเงินเดือน 30,000-60,000 บาท
 • ประสบการณ์ 3-7 ปี ฐานเงินเดือน 60,000-10,000 บาท
 • ประสบการณ์มากกว่า 7 ปี ไม่มีข้อมูล

อุตสาหกรรมด้านการเงิน

 • ประสบการณ์ 0-3 ปี ฐานเงินเดือน 20,000-60,000 บาท
 • ประสบการณ์ 3-7 ปี ฐานเงินเดือน 50,000-100,000 บาท
 • ประสบการณ์มากกว่า 7 ปี ฐานเงินเดือน 120,000-160,000 บาท

อุตสาหกรรมการผลิต

 • ประสบการณ์ 0-3 ปี ฐานเงินเดือน 21,000-50,000 บาท
 • ประสบการณ์ 3-7 ปี ฐานเงินเดือน 30,000-80,000 บาท
 • ประสบการณ์มากกว่า 7 ปี ฐานเงินเดือน 100,000-160,000 บาท

อุตสาหกรรมไอที

 • ประสบการณ์ 0-3 ปี ฐานเงินเดือน 20,000-50,000 บาท
 • ประสบการณ์ 3-7 ปี ฐานเงินเดือน 50,000-120,000 บาท
 • ประสบการณ์มากกว่า 7 ปี ฐานเงินเดือน 100,000-160,000 บาท

องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร/ภาครัฐ

 • ประสบการณ์ 0-3 ปี ไม่มีข้อมูล
 • ประสบการณ์ 3-7 ปี ฐานเงินเดือน 50,000-70,000 บาท
 • ประสบการณ์มากกว่า 7 ปี ไม่มีข้อมูล

อุตสาหกรรมอสังหาฯ/ก่อสร้าง

 • ประสบการณ์ 0-3 ปี ไม่มีข้อมูล
 • ประสบการณ์ 3-7 ปี ฐานเงินเดือน 50,000-100,000 บาท
 • ประสบการณ์มากกว่า 7 ปี ไม่มีข้อมูล

อุตสาหกรรมให้คำปรึกษา

 • ประสบการณ์ 0-3 ปี ฐานเงินเดือน 30,000-50,000 บาท
 • ประสบการณ์ 3-7 ปี ฐานเงินเดือน 30,000-100,000 บาท
 • ประสบการณ์มากกว่า 7 ปี ไม่มีข้อมูล