ขั้นตอนการ ทบทวนสิทธิ์ www.ม33เรารักกัน.com รับเงิน 4,000 บาท

ม33 เรารักกัน

“ม.33 เรารักกัน” ประกาศผลคัดกรองสิทธิ์แล้ว ใครไม่ได้ เช็คขั้นตอนการทบทวนสิทธิ์ รับเงิน 4,000 ได้ที่นี่

วันที่ 15 มีนาคม 2564 หลังมาตรการ “ม.33 เรารักกัน” เปิดให้ผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ในระบบประกันสังคม ลงทะเบียนรับสิทธิ์ จำนวน 4,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ – 7 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้ (15 มี.ค.) กระทรวงแรงงาน จะประกาศผลการคัดกรองสิทธิ์ พร้อมให้ตรวจสอบสิทธิ์ได้ผ่านทาง

อย่างไรก็ตาม ผู้ที่ไม่ผ่านการคัดกรองสิทธิ์สามารถยื่นขอ “ทบทวนสิทธิ์” ได้เช่นกัน โดยที่เว็บไซต์จะเพิ่มปุ่มทบทวนสิทธิ์ให้ เช่นเดียวกับมาตรการ “เราชนะ”

ขั้นตอนการยื่นทบทวนสิทธิ์

1. เข้าเว็บไซต์ www.ม33เรารักกัน.com 
2. กดเมนู ทบทวนสิทธิ์ (ปุ่มสี่เหลือง)
3. กรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก ชื่อภาษาไทย นามสกุลภาษาไทย วันเดือนปีเกิดตามฐานข้อมูลบัตรประชาชน
4. กด ขอทบทวนสิทธิ์
5. รอตรวจสอบสิทธิ์เราชนะ ว่าผ่านการทบทวนหรือไม่ ผ่านเว็บไซต์ โดยจะขอดูผลได้ ตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน

4 กล่ม ยื่นทบทวนสิทธิ์

  • กลุ่มที่ 1 : ผู้ประกันตนที่ไม่ได้ลงทะเบียน วันที่ 21 กุมภาพันธ์ – 7 มีนาคม 2564
  • กลุ่มที่ 2 : ผู้ลงทะเบียนทางเว็บไซต์ แต่ถูกปฏิเสธว่า “ไม่เป็นผู้ประกันตน ม.33”
  • กลุ่มที่ 3 : ผู้มีคุณสมบัติ “ไม่เข้าเงื่อนไขโครงการ” 
  • กลุ่มที่ 4 : ผู้ประกันตนฯ ที่ลงทะเบียน แต่ข้อมูลไม่ตรงกับทะเบียนของกรมการปกครอง

ขั้นตอนหลังยื่นทบทวนสิทธิ์

  • วันที่ 29 มีนาคม – 4 เมษายน 2564 : เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลและคัดกรองผู้ได้รับสิทธิ์
  • วันที่ 5 – 11 เมษายน 2564 : ผู้ที่ยื่นทบทวนสิทธิ์ เข้าไปตรวจสอบผลการขอทบทวนสิทธิ์ ผ่านเว็บไซต์ www.ม33เรารักกัน.com
  • วันที่ 5 – 31 เมษายน 2564 : ผู้ได้รับสิทธิ์ กดยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชั่น “เป๋าตัง”
  • วันที่ 12 เมษายน 2564 : ผู้ได้รับสิทธิ์ ได้รับวงเงินงวดแรก 4,000 บาท