ม.40 กลุ่ม 16 จังหวัด เงินเยียวยา 5,000 บาท โอนแล้ววันนี้ ถึง 21 ก.ย.

ประกันสังคม-เงินเยียวยา

สำนักงานประกันสังคมเริ่มโอนเงินเยียวยามาตรา 40 กลุ่ม 16 จังหวัดแล้ววันนี้ 5,000 บาทต่อคน หากไม่ได้รับสิทธิสามารถยื่นทบทวนสิทธิได้

วันที่ 20 กันยายน 2564 ตามที่สำนักงานประกันสังคม (สปส.) กระทรวงแรงงาน ได้กำหนดวันที่ 20-21 กันยายน เป็นวันโอนเงินเยียวยารอบแรก ให้แรงงานอิสระที่เป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 ในกลุ่มพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด​ (สีแดงเข้ม) 16 จังหวัด ที่สมัครและจ่ายเงินสมทบงวดแรกช่วงวันที่ 4-24 สิงหาคม 2564 วันนี้ได้เริ่มโอนเงินจำนวน 5,000 บาทต่อคน เข้าบัญชีพร้อมเพย์หมายเลขบัตรประชาชนแล้ว

ทั้งนี้ กลุ่ม 16 จังหวัด ประกอบด้วย นครราชสีมา ระยอง ราชบุรี สระบุรี สุพรรณบุรี กาญจนบุรี ลพบุรี เพชรบูรณ์ ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีบุรี เพชรบุรี ตาก อ่างทอง นครนายก สมุทรสงคราม และสิงห์บุรี มีผู้ประกันตนมาตรา 40 จำนวน 2.3 ล้านคน ซึ่งกลุ่มนี้อยู่ในพื้นที่ล็อกดาวน์ 1 เดือน จึงได้รับเงินเยียวยา 1 รอบทาง สปส.ได้ย้ำให้ผู้ประกันตนดำเนินการผูกบัญชีพร้อมเพย์หมายเลขบัตรประชาชนล่วงหน้า เพื่อจะได้ไม่กลายเป็นกลุ่มตกหล่นซึ่งจะได้รับเงินเยียวยาภายหลัง อย่างไรก็ตาม ทาง สปส.จะทำการโอนเงินให้กลุ่มตกหล่นทุกวันพฤหัสบดีไปจนถึง 31 ธันวาคม 2564 แต่จะพยายามโอนให้ได้ครบภายในเดือนกันยายนนี้

ไทม์ไลน์รับเงินรอบที่ 2

สำหรับกำหนดการโอนเงินให้ผู้ประกันตนมาตรา 33, 39, และ 40 กลุ่มอื่น ๆ ที่ได้เงินรอบที่ 1 และ 2 มีดังนี้

 • วันที่ 21 กันยายน 2564 โอนเงินเยียวยารอบที่ 2 ให้ผู้ประกันตนมาตรา 39 กลุ่มพื้นที่ 13 จังหวัดสีแดงเข้ม ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา ชลบุรี ฉะเชิงเทรา และพระนครศรีอยุธยา จำนวน 1.17 ล้านคน กลุ่มนี้ได้รับเยียวยาอีกคนละ 5,000 บาท
 • วันที่ 22-23 กันยายน 2564 โอนเงินเยียวยารอบที่ 2 ให้ผู้ประกันตนมาตรา 40 กลุ่มพื้นที่ 13 จังหวัดสีแดงเข้ม จำนวน 4 ล้านคน กลุ่มนี้ได้รับเยียวยาอีกคนละ 5,000 บาท
 • วันที่ 27 กันยายน 2564 โอนเงินเยียวยารอบที่ 2 ให้ผู้ประกันตนมาตรา 33 กลุ่มพื้นที่ 13 จังหวัด จำนวน 3.5 ล้านคน กลุ่มนี้ได้รับเยียวยาอีกคนละ 2,500 บาท
 • วันที่ 28 กันยายน 2564 โอนเงินเยียวยารอบที่ 1 และ 2 ให้ผู้ประกันตนมาตรา 40 กลุ่มพื้นที่ 3 จังหวัด ประกอบด้วย ชลบุรี ฉะเชิงเทรา และพระนครศรีอยุธยา ที่สมัครเป็นผู้ประกันตนและจ่ายเงินสมทบงวดแรกช่วงวันที่ 4-24 สิงหาคม 2564 จำนวน 3.45 แสนคน กลุ่มนี้ได้รับเยียวยาคนละ 10,000 บาท

ใครทบทวนสิทธิได้บ้าง ?

ผู้ประกันตนมาตรา 39 และ 40 ในพื้นที่ได้รับการเยียวยา 29 จังหวัด ที่ระบบ เช็กสิทธิของประกันสังคม ขึ้นว่าไม่รับเงินเยียวยา ให้ผู้ประกันตนยื่นแบบทบทวนสิทธิได้ถึง 31 ตุลาคม 2564 ทั้งนี้ ผู้ที่จะยื่นทบทวนต้องเข้าข่าย ดังนี้

 • ผู้ประกันตนมาตรา 39 และ 40 ใน 29 จังหวัด ที่มีสถานะ active ซึ่งคือผู้สมัครและจ่ายเงินสมทบก่อน 28 มิถุนายน 2564
 • ผู้ที่สมัครมาตรา 40 ใน 10 จังหวัด (กทม. นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นราธิวาส ปัตตานี ยะลา และสงขลา) และ 3 จังหวัด (ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และพระนครศรีอยุธยา) ที่สมัครเป็นผู้ประกันตนก่อนวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 และจ่ายเงินสมทบงวดแรกภายในวันที่ 10 สิงหาคม 2564
 • ผู้ที่สมัครมาตรา 40 ใน 16 จังหวัด (นครราชสีมา ระยอง ราชบุรี สระบุรี สุพรรณบุรี กาญจนบุรี ลพบุรี เพชรบูรณ์ ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี เพชรบุรี ตาก อ่างทอง นครนายก สมุทรสงคราม และสิงห์บุรี) และ 3 จังหวัด (ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และพระนครศรีอยุธยา) ที่สมัครเป็นผู้ประกันตนและจ่ายเงินสมทบช่วง 4 สิงหาคม-24 สิงหาคม 2564

ให้ผู้ประกันตนกลุ่มนี้ยื่นแบบทบทวนสิทธิ โดยลดการเดินทางมาติดต่อยังสำนักงานประกันสังคมในช่วงสถานการณ์โควิด-19 แต่ใช้วิธีส่งเอกสารมาทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ดังนี้

 • โหลดแบบฟอร์มทบทวนสิทธิได้โดย คลิกที่นี่
 • พรินต์แบบฟอร์มออกมา กรอกข้อมูลให้เรียบร้อย และลงลายมือชื่อ
 • แนบเอกสารประกอบตามที่ระบุในแบบฟอร์ม เช่น แนบสำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาใบเสร็จ สลิปชำระเงินสมทบ (ถ้ามี)
 • นำแบบฟอร์มและเอกสารเย็บรวมกัน (อย่าลืมระบุหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้) แล้วนำไปหย่อนกล่องที่สำนักงานประกันสังคมในพื้นที่ หรือส่งไปสำนักงานประกันสังคมในพื้นที่ทางไปรษณีย์แบบลงทะเบียน (ยึดวันประทับตามไปรษณีย์เป็นสำคัญ)

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ